हर्षाली कर्वे

मंद धुंद गारवा - मराठी कविता

मंद धुंद गारवा ओल्या मातीचा सुवास, वार्‍यासोबत पाऊस ढग करतो लांबचा प्रवास मंद धुंद गारवा ओल्या मातीचा सुवास वार्‍यासोबत पाऊस ढग करतो…

माझी सखी - मराठी कविता

एक दिवस अचानक भेटली अनामिक सखी, फेकून गेली तोंडावर हसू मोरपंखी एक दिवस अचानक भेटली अनामिक सखी फेकून गेली तोंडावर हसू मोरपंखी …