कविता शिंगोटे

जग असे कसे - मराठी कविता

या उजेडाच्या दुनियेत, मन रमेनासे झाले, अन्‌ अंधारमय रात्री, क्षण भयाण वाटू लागले या उजेडाच्या दुनियेत मन रमेनासे झाले अन्‌ अंधारमय …