महाराष्ट्र फोटो

गंगाधरेश्वर मंदिर - अकोले, अहमदनगर - फोटो

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले गावात असलेल्या प्राचीन गंगाधरेश्वर मंदिराची छायाचित्रे गंगाधरेश्वर मंदिर - (Gangadhareshwar Temple) अकोले, …

राजगड किल्ल्याचे फोटो

अभेद्यतेचे दुसरे रुप, बालेकिल्ला, चिलखती तटबंदीचे बांधकाम अशी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या राजगड किल्ल्याचे फोटो राजगड किल्ल्याचे फोटो राजगड क…

काळूस्ते - घोटी, इगतपुरी - फोटो

बैलगाडीचे लाकडी चाक अस्सल ग्रामीण प्रशस्त घर ताडाच्या झाडावरील सुगरणीचे खोपे गावालगत तलावाचे शुद्ध वातावरण गावातल्या…

त्र्यंबकेश्वर - फोटो

त्र्यंबकेश्वर (फोटो गॅलरी), नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक ज्योतिर्लिंग आहे. छायाचित्र: हर्षद खंदारे . त्र…

सिंहगड किल्ल्याचे फोटो

सिंहगड किल्लाचे मुळ नाव कोंढाणा, तानाजी मालुसरेंच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ कोंढाण्याचे नाव बदलून सिंहगड असे ठेवण्यात आले सिंहगडा…