श्रावणातल्या कहाण्या

मंगळागौरीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रवाणातल्या कहाण्यांपैकी एक - मंगळागौरीची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथं एक वाणी होता. त्याला कांहीं मुलगा नव्हता.…

आदित्यराणूबाईची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रवाणातल्या कहाण्यांपैकी एक - आदित्यराणूबाईची कहाणी ऐका आदित्यराणूबाई तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. त्या नगरात …

सोमवारची फसकीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रवाणातल्या कहाण्यांपैकी एक - सोमवारची फसकीची कहाणी ऐका महादेवा, तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. त्यांत एक गरीब सवाशी…

गणपतीची कहाणी

ऐका परमेश्वरा गणेशा, तुमची कहाणी ऐका परमेश्वरा गणेशा, तुमची कहाणी, निर्मळ मळे, उदकाचे तळें, बेलाचा वृक्ष, सुवर्णाचीं कमळें, विनायकाचीं दे…

गोपद्मांची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - गोपद्मांची कहाणी ऐका गोपद्मांनो, तुमची कहाणी. स्वर्गलोकी इंद्रसभा, चंद्रसभा, कौर…

दिव्यांच्या अंवसेची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - दिव्यांच्या अंवसेची कहाणी ऐका दीपकांनो, तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. तिथं एक राज…

बोडणाची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - बोडणाची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथं एक गरीब ब्राह्मण होता. त्याला दोन सुना होत्या…

धरित्रीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - धरित्रीची कहाणी ऐका परमेश्वरा, धरित्रीमाये, तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. नगरात ए…

ज्येष्ठागौरीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - ज्येष्ठागौरीची कहाणी आटपाट नगर होते, तिथं एक गरीब ब्राह्मण राहात होता. पुढं एके …

ललितापंचमीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - ललितापंचमीची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथं एक ब्राह्मण होता. त्याला आवळे जावळे मुलग…

पाचा देवांची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - पाचा देवांची कहाणी ऐका पाची देवांनो, तुमची कहाणी. एके दिवशी ईश्वरपार्वती पृथ्वीप…

सोळा सोमवारची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - सोळा सोमवारची कहाणी आटपाट नगर होतं. त्या नगरात एक महादेवाचं देऊळ होतं. एके दिवशी…

नागपंचमीची - शेतकऱ्याची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - नागपंचमीची - शेतकऱ्याची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथं एक शेतकरी होता, त्याच्या शेता…

सोमवतीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - सोमवतीची कहाणी आटपाट नगर होत. तिथं एक गरीब ब्राह्मण रहात होता. त्याला सात मुलगे …

शिळासप्तमीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - शिळासप्तमीची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथं एक राजा होता. त्यानं एक गाव वसवला. जवळ त…

ऋषिपंचमीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - ऋषिपंचमीची कहाणी ऐका ऋषीश्वरांनो, तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. तिथं एक ब्राह्मण …

महालक्ष्मीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - महालक्ष्मीची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथं एक राजा होता. त्याला दोन बायका होत्या. ए…

हरतालिकेची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - हरतालिकेची कहाणी एके दिवशी ईश्वरपार्वती कैलास पर्वतावर बसली होती. पार्…

नागपंचमीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - नागपंचमीची कहाणी ऐका नागोबा देवा, तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. तिथं एक ब्राह्मण …

शनिवारची - मारुतीची कहाणी

श्रावणात वाचल्या जाणाऱ्या श्रावणातल्या कहाण्यांपैकी एक - शनिवारची - मारुतीची कहाणी आटपाट नगर होतं. तिथम एक गरीब ब्राह्मण होता. त्याला एक …