सतिश चौधरी

प्रेम काय असतं - मराठी कविता

प्रेम काय असतं, मनापासून केल्यावर, जे सरळ हृदयात जावून बसतं, ते प्रेम असतं प्रेम काय असतं मनापासून केल्यावर जे सरळ हृदयात जावून बसतं त…