वासुदेव कामथ

प्रीत हवी चित्राला (मराठी कविता)

प्रीत हवी चित्राला (मराठी कविता), चित्र: वासुदेव कामथ. नेमेची टांगली चित्रे पांढऱ्या भिंती वरती, हप्ताभर जनाची रीघ, रांगा मागे पुढती.…