बा सी मर्ढेकर

आला आषाढ श्रावण (मराठी कविता)

आला आषाढ श्रावण (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. आला आषाढ श्रावण - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेकर (बाळ सीताराम…

पिपात मेले ओल्या उंदिर (मराठी कविता)

पिपात मेले ओल्या उंदिर (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. पिपात मेले ओल्या उंदिर - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेक…

किती तरी दिवसात (मराठी कविता)

किती तरी दिवसात (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. किती तरी दिवसात - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेकर यांची लोकप्र…

गणपत वाणी (मराठी कविता)

गणपत वाणी (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. गणपत वाणी - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री बा. सी. मर्ढेकर (बाळ सीताराम मर्ढेक…