महालक्ष्मीच्या आरत्या

करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता - महालक्ष्मीची आरती

करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता, पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकांता करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता । पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकांता ॥ कमलाकारे …

ॐ नमो आद्यरूपे - महालक्ष्मीची आरती

ॐ नमो आद्यरूपे, देवी भगवती माते, काळिका कामरूप ॐ नमो आद्यरूपे । देवी भगवती माते ॥ काळिका कामरूप । शक्ति तूं जगन्माते ॥ वैष्…