वैभव सकुंडे

महाराष्ट्र माझा - मराठी कविता

महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र माझा, अभिमान माझा स्वाभिमान माझा महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र माझा अभिमान माझा स्वाभिमान माझा मराठी आमुची…