दर्शन जोशी

चांदरात - मराठी कविता

आहेस एवढी सुंदर जणू चांदरात है! तुझ्यामध्ये असा गुंतलो वाह! क्या बात है! आहेस एवढी सुंदर जणू चांदरात है! भरभरून फुलली फुले तारों…

तुला कळेल का सारे? - मराठी कविता

मनातलं सारचं बोलताना, काळीज संपूर्ण फाटतं, जखम भळाभळा वाहतांना मनातलं सारचं बोलताना काळीज संपूर्ण फाटतं जखम भळाभळा वाहतांना काहीतरी म…