माझं मत

कलाजगत, स्मशान शांतता आणि काश्मीर - माझं मत

मोठे कलाकार या देशाच्या जनतेने मोठे केले तेच देशातील सर्वात मोठी घटना घडली असता शांत का बसतात? Silence is the perfect expression of …