पांडुरंग वाघमोडे

माझं दैवत घरात - मराठी कविता

माझं दैवत उभं, माझ्याच घरात माझं दैवत उभं माझ्याच घरात आयुष्यभरासाठी ‘आशीर्वाद’ देण्यास माझ्या मना काहीच कळेना विसर मनाला ला…

शब्द फुलांचे - मराठी कविता

आम्हाला असं कधीच वाटलं नव्हतं, बाजारपेठेतील आपण खरेदीची वस्तू व्हावं आम्हाला असं कधीच वाटलं नव्हतं बाजारपेठेतील आपण खरेदीची वस्तू व…

लळा - मराठी कविता

काय सांगू मी कळेना मजला, शांत सागरी वादळ हे उडाले काय सांगू मी कळेना मजला शांत सागरी वादळ हे उडाले सागर तीरी कुणी लाविला गळा मी …