अक्षय वाटवे

थांगपत्ता - मराठी पुस्तक

ओळख आणि व्यक्तित्वाचा शोध घेणारी मराठी कादंबरी समसमान महत्त्वाची वेगवेगळी पात्रे, गुंतागुंतीचे कथानक, आटोपशीर मांडणी अशा वैशिष्ट्यांसह …