धार्मिक स्थळे

निमगाव दावडी खंडोबा

पुणे जिल्ह्यातील निमगावचे दावडी खंडोबा देवस्थान पुणे जिल्ह्यातील निमगावच्या दावडी खंडोबा देवस्थानाचे बांधकाम हे हेमाडपंथी असून खंडोबा प…