हरितालिकेच्या आरत्या

जय देवी हरितालिके - हरितालिकेची आरती

जय देवी हरितालिके, सखी पार्वती अंबिके, आरती ओवाळीते ज्ञानदीपकळिके जय देवी हरितालिके । सखी पार्वती अंबिके ॥ आरती ओवाळीते ज्ञानदी…