Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

बाळाची मराठी नावे

बाळाची मराठी नावे | All New Marathi Baby Names With Meanings

बाळाची मराठी नावे - [Marathi Baby Names] मुलांची,मुलींची आद्याक्षरानुसार, राशीनुसार अर्थासह नावे [All New Marathi Baby Names With Meanings].

“नावात काय आहे ?” अस विख्यात आंग्ल नाटककार - कवि शेक्सपीअरनं म्हटल असल तरी नावातच सार काही आहे अस म्हणणारी एक पिढी आता तयार होऊ लागली आहे. ही माता - पितर आपल्या नवजात बालक – बालिकेचं नाव(बाळाची नावे) ठेवण्याबाबत अतिशय काटेकोर दिसून येतात.

पिढीपूर्वीच्या त्यांच्या पूर्वजाप्रमाणे ती आपल्या अपत्याला वाटेल ते नाव देऊ इच्छित नाहीत, तर बाळराजाची ‘चाहूल’ लागताच. त्याच्याकरीता एखादं छानसं नाव शोधून काढावयाच्या खटपटीला ती लागतात. ह्या अशा जनक – जननीला, आपल्या बाळाची नावे शोधून काढण्यात हातभार लावण्यासाठी विविध नावे देत आहोत.

मुलांची नावे

मुलांच्या नावांचा संग्रह

मुलींची नावे

मुलींच्या नावांचा संग्रह

राशीनुसार नावे

राशीनुसार नावांचा संग्रह

नाव काय ठेवावे?

ज्योतीषांचे मार्गदर्शन घ्या

नवीन नावे सुचवा

संग्रहासाठी नवीन नावे सुचवा

Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play