मॉडर्न नावे

मॉडर्न नावे | Modern Marathi Baby Names

मुला-मुलींच्या मॉडर्न नावांचा संग्रहशेवटचा बदल १० नोव्हेंबर २०२१

नावेअर्थ
स्वानंद
Swanand
स्वतः आनंदी राहणारा, आनंदी व्यक्ती
राऊ
Name
Meaning
कथा
Name
Meaning
गंधार
Name
Meaning
हर्षद
Name
Meaning
हर्षदा
Name
Meaning
अभिप्षा
Name
Meaning
सारा
Name
Meaning
सारांश
Name
Meaning
अयांश
Name
Meaning
अंश
Name
Meaning
मानव
Name
Meaning
स्वकिर्ती
Name
Meaning
संपूर्णा
Name
Meaning
मिमांसा
Name
Meaning
दिशा
Name
Meaning
स्वाती
Name
Meaning    बाळाची मराठी नावे विभागातील सर्व पोस्ट्स

सेवा सुविधा        बाळाची मराठी नावे