स आद्याक्षरावरून मुलींची नावे

स आद्याक्षरावरून मुलींची नावे | s Marathi Baby Girl names by initial
स आद्याक्षरावरून मुलींची नावे
‘अ’ आद्याक्षरावरून मुलींची नावे - (Marathi Baby Girl names by initial a) ‘अ’ अक्षरावरून सुरूवात होणाऱ्या मुलींच्या नावांची यादी, नावांचे अर्थ आणि नावाचे इंग्रजी स्पेलिंग्ज.

‘अ’ आद्याक्षर - मराठी वर्णमालेतील मूलध्वनी पहिला वर्ण. पहिला स्वर. मराठीत ‘अ’ चे तीन भिन्न उच्चार होतात, पण संस्कृतातल्या प्रमाणे ‘अ’ चा दीर्घोच्चार ‘आ’ होत नाही. संत ज्ञानेश्वर ‘अ’काराची तुलना गणपतीच्या पायांशी करतात. ‘अ’ हा मराठी भाषेतील पहिला वर्ण असल्यामुळे पारंपरिक रित्या लहान मुलांकडून शुभमुहूर्तावर खासकरून दसरा सणाच्या दिवशी पाटी पेन्सिलच्या साहाय्याने गिरवून घेतले जात असे. अशा या ‘अ’ आद्याक्षरावरून सुरू होणाऱ्या मुलींची नावे पाहूयात (a Marathi Baby Girl names by initial).

‘अ’ अक्षरावरून सुरूवात होणाऱ्या मुलांच्या नावांची यादी

नाव अर्थ
सईसखी
सखीमैत्रिण
सगुणागुणी
सचला-
सत्यप्रेमासत्यावर प्रेम करणारी
सत्यप्रियासत्यप्रिय असणारी
सत्यभामासत्राजितकन्या, कृष्णपत्नी
सत्यमतीसत्याला अनुसरणारी बुध्दी असलेली
सत्यरुपाखरं बोलणारी
सत्यवतीशंतनुराजाची पत्नी, सत्वशील
सत्यशीलाचारित्र्यवान
सत्यासत्यवचनी
सतीसाध्वी, दुर्गा, शिवपत्नी
सन्मित्राचांगली मैत्रीण
सनासदैव
स्नेहकांताप्रियसखी
स्नेहप्रभा-
स्नेहलताप्रेमळ, मैत्रीण
स्नेहशीलाप्रेमळ, मैत्रीण
स्नेहा-
सपना-
समतासारखेपणा
समा-
समिधाहवनद्रव्य
समीरावारा
समीक्षा-
समृध्दीभरभराट
स्मृतीआठवण
स्मृतिगंधा-
सरलानिष्कपट
सरस्वतीशारदा, प्रयागक्षेत्री अदृश्यपणे गंगेला मिळणारी नदी
सरितानदी
सरोज (जा)कमळ
सरोजिनीकमललता
सलीला-
सलोनीनाजूक
स्वप्नगंधा-
स्वप्नसुंदरीस्वनातली सुंदरी, अतिशय सौंदर्यवती
स्वप्नास्वप्न
स्वप्नाली-
स्वयंप्रभास्वतःची प्रभा असणारी
स्वयंसिध्दास्वतसिद्ध असलेली
स्वर्णप्रभा-
स्वर्णलता-
स्वर्णरेखा-
स्वर्णआभा-
स्वरुपराणीरुपवंतांची राणी
स्वरुपारुपवान
स्वरुपिणी-
स्वरांगीसुस्वरा
स्वरागिणी-
स्वस्तिका-
स्वरा-
स्वातीएक नक्षत्र
स्वानुमती-
स्वामिनीअधिकारी
सवितासूर्य
सस्मिता-
सागरिकाजलाशय
साधनातपश्चर्या
साध्वी-
साधिकासाध्वी
सानसीसोने
सानिकाबासरी
सायलीएका फुलाचे नाव
सायरा-
सायाएका पक्ष्याचे नाव, सावळी
सारजासरस्वती
सारिकामैना
सारंगहरण, काळवीट
सारंगी-
सारंगनयनाहरणासारखे डोळे असलेली
सावनी-
सावरीसावळी, रेशमी कापूस
सावित्रीसत्यवान पत्नी
साक्षीएका देवीचे नाव
सीताराम पत्नी
सितारातारा, तारका
सिध्दीयश
सिध्देश्वरीसिद्धांचा परमेश्वर
स्निग्धा-
स्मिताहसरी
स्मिरास्वतंत्र विचार असणारी
सितारातारका
सीमामर्यादा
सीमंतिनीचित्रांगद राजाची पत्नी, भाग्यशाली
सुकन्याउत्तम कन्या
सुकीर्तीधवल कीर्ती
सुकेशालांब केसांची
सुकेशिनीउत्तम केशकलापाची
सुकृतीपुण्यशील
सुखदा-
सुगमासोपे
सुगंधासुवास
सुचित्रासुंदरी
सुचिराअतिदक्षा
सुचेताएका राणीचे नाव, दक्ष (क्षा)
सुजनाविजयी स्त्री
सुजाताचांगल्या मुहूर्तावर जन्मलेली
सुदयिताआवडती, प्रिय
सुदर्शनाएका राणीचे नाव, प्रसन्न व्यक्तिमत्त्वाची
सुदेष्णाविराट राजाची पत्नी
सुदेहाचांगल्या शरीराची
सुधामधुर, अमृत
सुनयनासुंदर डोळ्यांची, एका राणीचे नाव
सुनलिनी-
सुनीताउत्तम आचरणाची
सुनीतीनीतिवान, उत्तानपादपत्नी, ध्रुवाची आई
सुनीलासावळी, एका नदीचे नाव, एका रत्नाचे नाव
सुनेत्रासुनयना
सुनयना-
सुनंदा-
सुपर्णा-
सुप्रभाउत्तम प्रभा असलेली
सुप्रियाएक अप्सरा विशेष
सुबोधिनीहुशार
सुभगाभाग्यवान
सुभद्राकृष्णभगिनी, अर्जुनाची पत्नी
सुभाषिणीउत्तम वाणीची
सुमतीचांगल्या बुध्दीची
सुमनफूल
सुमालिनी-
सुमिताचांगला मित्रीण
सुमित्रादशरथपत्नी, लक्ष्मणाची आई, चांगली मैत्रीण
सुमुखीचांगल्या चेहऱ्याची
सुमेघा-
सुमेधाउत्तम बुध्दीची
सुमंगलाअति पवित्र
सुयशाउत्तम यश
सुरदा-
सुरभिसुवास
सुरम्याअतिशय सुंदर
सूर्यकुमारी-
सुर्यजा-
सूर्यासूर्यपत्नी
सुरीलीसुस्वरा
सुरुचीचांगल्या आवडीची
सुरुपारुपवती
सुरेखादेवांचा राजा
सुरेश्वरीदेवी, संज्ञा, सूर्यपत्नी
सुरैया-
सुरोत्तमा-
सुरंगाएका फुलाचे नाव
सुरंगीचांगले मनोरंजन करणारा
सुरंध्री-
सुलभासोपी
सुललितानाजूक
सुलक्षणाचांगल्या लिखाणांची
सुलेखाचांगल्या अक्षराची
सुलोचनाचांगल्या डोळ्यांची
सुवदना-
सुवर्णरेखाओरीसातील एका नदीचे नाव
सुवर्णलतासोन्याची वेल
सुवर्णाचांगल्या रंगाची, सोन्याची
सुवासिनीकुमारी
सुविद्याविद्यासंपन्न
सुशीलाउत्तम शीलाची
सुषमाअप्रतिम सुंदरी
सुशांताअतिशय शांत
सुषिरा-
सुस्मिता-
सुहानासुंदर
सुहासिनीसुस्मिता
सुहितासुविचारी
सुश्री-
सुह्रदामैत्रीण
स्नेह-
स्नेहप्रभाप्रेमळ
स्नेहलप्रेमळपणाची वेल
स्नेहलता-
स्नेहाप्रेमळ
स्नेहांकिताप्रेमानं जिंकलेली
सोनचंपा-
सोनजुही-
सोनलसोन्याची
सोनालीसोन्याइतकी मूल्यवान, सुवर्णकांती
सोनाक्षीचमकत्या डोळ्यांची
सोनियासोन्याची
सोनु-
सोनालिका-
सोमवतीएका देवीचे नाव
सोमाचंद्रिका, एक अप्सरा विशेष
सोहनीतिसरा प्रहर
सोहिनी-
सौख्यदासुख देणारी
सौगंधासुवास
सौदामिनीवीज
सौभाग्याभाग्यवान
सौम्याप्रिय
सौमिनी -
सौरभासुवास
सौंदर्यासुंदरी
संकल्पा-
संगीतासंगीत जाणणारी
संघमित्रा-
संजनासुस्वभावी
संजारी-
संजीवनीमृताला जिवंत करणारी विद्या
संजुता-
संजुश्री-
संज्योतज्योती
संतोषी-
संध्यासंध्याकाळ
संदीपादीप
संपदासंपत्ति
संयुक्ता-
संयोगितामिलाप करणारी
संहितासारांश, संरचित, सुरचित ग्रंथ
संज्ञासूर्यपत्नी
सांज-
सिंधूएका नदीचे नाव
सिंधुजासागरात जन्मलेली
सिंदुराकुंकू, पहिला प्रहर
सिंपल-
सुंदरीरुपवान, रुपवती

मुलींची नावे

आद्याक्षरावरून मुलींची नावे

नवी नोंद सुचवादुरूस्ती कळवासंदर्भ सूचीअस्वीकरण


संबंधित दुवे:
सेवा सुविधा / बाळाची मराठी नावे

विभाग: नवीन जोडलेली नावे, सर्वोत्तम १०० नावे, आद्याक्षरावरून बाळाची नावे, विषयानुसार नावे, सुप्रसिद्ध व्यक्तींची नावे, मॉडर्न नावे, राशीनुसार बाळाची नावे, अक्षर संखेनुसार नावे, जुळ्या / तिळ्या बाळांसाठी नावे, टोपण नावे, नाव काय ठेवावे?, नावे शोधा
विषय: ह मुलांची नावे