इ आद्याक्षरावरून मुलींची नावे

TEXT आद्याक्षरावरून मुलींची नावे | TEXT Marathi Baby Girl names by initial

इ आद्याक्षरावरून मुलींची नावे

इ आद्याक्षरावरून मुलींची नावे - [Marathi Baby Girl names by initial - e] नावांचे सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहिती.
इ आद्याक्षरावरून मुलींची नावे - [Marathi Baby Girl names by initial 'e'] नावाचा सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहितीसाठी नावावर क्लिक करू शकता.


  नवीन जोडलेली नावे      सर्वोत्तम १०० नावे


लिंगनावअर्थ
इच्छालक्ष्मी
Ichchhalakshmi
-
इना
Ina
-
इर्जिता
Irjita
-
इप्रा
Ipra
-
इर्षा
Irsha
-
इरा
Ira
पृथ्वी
इरावती
Iravati
एका नदी नाव, वीज
इला
Ila
मनु - कन्या, पुरु राजाची पत्नी
इशप्रभा
Ishaprabha
पृथ्वी, वाणी, वाचा
इच्छा
Ichchha
-
इशिता
Ishita
-
इंद्रा
Indra
-
इंद्रजीता
Indrajeeta
-
इंद्राणी
Indrani
-
इंद्रायणी
Indrayani
-
इंदिरा
Indira
-
इंदु
Indu
-
इंदुकांता
Indukanta
-
इंदुप्रभा
Induprabha
-
इंदुमती
Indumati
-
इंदुरेखा
Indurekha
-
इंदुश्री
Indushree
-
इंशदया
Inshdaya
-


  आद्याक्षरावरून मुलींची नावे
अं
क्ष ज्ञ हृ श्र
त्र


सेवा सुविधा / बाळाची मराठी नावे