च आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

च आद्याक्षरावरून मुलांची नावे | ch Marathi Baby Boy names by initial

च आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

च आद्याक्षरावरून मुलांची नावे - [Marathi Baby Boy names by initial - ch] नावांचे सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहिती.
च आद्याक्षरावरून मुलांची नावे - [Marathi Baby Boy names by initial 'ch'] नावाचा सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहितीसाठी नावावर क्लिक करू शकता.


नावअर्थ
चक्रधरचक्र धारण करणारा, श्रीविष्णू
चक्रधारीचक्र धारण करणारा, श्रीविष्णू
चक्रपाणीकृष्ण, चक्र हातात असलेला, श्रीविष्णू
चक्रवर्तीसार्वभौम राजा
चक्रबंधू-
चक्रेशश्रीकृष्ण, चक्राचा स्वामी
चकोरचांदणे हेच जीवन असलेला पक्षी
चतुरहुशार, सुंदर
चतुरसहुशार
चतुरसेन-
चतुरंगएक गीतप्रकार
चमनबगीचा
च्यवन-
चरणपाय
चाणक्यख्यातनाम राजनीतिज्ञ
चातक-
चार्वाक-
चारुचंद्रचंद्रासारखी सुंदर
चारुदत्त-दानशूर, वसंतसेनेचा नायक
चारुमणी-
चारुमोहन-
चारुविक्रम-
चारुविंद-
चारुशील-
चारुहाससुहास, एका राजाचे नाव, सुंदर हसणारा
चित्तरंजनमनाला रंजविणारा
चिदघनज्ञानाने पूर्ण
चिदाकाशमनरुपी आकाश
चिदानंदमनरुपी आनंद
चिदांबरमनरुपी वस्त्र
चित्रगुप्तपापपुण्याचा हिशेब ठेवणारा
चित्ररथगंधर्वाचा राजा, सूर्य
चित्रभानु-
चित्रसेनएक गंधर्वविशेष
चित्रांगद-
चित्रेश-
चिदानंद-
चिन्मयचित्तवृत्ती, एका ऋषीचे नाव, ज्ञानाने परिपूर्ण
चिनारएका वृक्षाचे नाव
चिमण-
चिरागदीप
चिरंजीवदीर्घायुषी
चिरंतनशाश्वत, देव
चूडामणी-
चेकितान-
चेतक-
चेतनसजीव
चेतसमन
चेतोहारीमनाला आनंद देणारा
चैतन्यमन, भावना, शुध्दी, ब्रम्ह
चैत्रदेऊळ
चंचल-
चंदनएका वृक्षाचे नाव
चंदरचंद्र
चंद्रकांतचंदनाचे खोड, चंद्रोदय होताच पाझरणारे रत्न
चंद्रकेतू-
चंद्रगुप्तमौर्यवंशीय पहिला सम्राट
चंद्रचूडशंकर
चंद्रनाथ-
चंद्रप्रकाश-
चंद्रभानचंद्राचे किरण
चंद्रभानू-
चंद्रभुषण-
चंद्रमणी-
चंद्रमाचंद्र
चंद्रमुखचंद्रासारखे तोंड असलेला
चंद्रमोहनचंद्रासारखा आकर्षक
चंद्रमोळीश्रीशंकर
चंद्रवदनचंद्रासारखे तोंडा असलेला
चंद्रशेखरश्रीशंकर, ज्याच्या जटेत चंद्र आहे असा
चंद्रहासकेरळ देशाचा युवराज, चंद्रासारखे स्मित करणारा
चंद्राचंद्र
चंद्रावीड-
चंडीदासचंडीचा सेवक
चंपकचाफा
चांगदेवएक योगी
चिंतामण-
चिंतामणिगणपतीचं एक नाव, चिंता हरण करणारे रत्न


आद्याक्षरावरून मुलांची नावे
अं
क्ष ज्ञ हृ श्र त्र


सेवा सुविधा / बाळाची मराठी नावे