ओ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

ओ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे | o Marathi Baby Boy names by initial

ओ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

ओ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे - [Marathi Baby Boy names by initial - o] नावांचे सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहिती.
ओ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे - [Marathi Baby Boy names by initial 'o'] नावाचा सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहितीसाठी नावावर क्लिक करू शकता.

नावअर्थ
ओजसबल, तेज, प्रकाश
ओनम-
ओमकुमार-
ओमप्रकाशप्रकाशमय ओम
ओमपाल-
ओमस्वरुप-
ओम-
ओरस-
ओंकार’ओम’ हा ग्रंथ
ओंकारनाथओंकाराचा स्वामी


आद्याक्षरावरून मुलांची नावे
अं
क्ष ज्ञ हृ श्र त्र


सेवा सुविधा / बाळाची मराठी नावे