ज्ञ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

ज्ञ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे | dny Marathi Baby Boy names by initial

ज्ञ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे

ज्ञ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे - [Marathi Baby Boy names by initial - dny] नावांचे सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहिती.
ज्ञ आद्याक्षरावरून मुलांची नावे - [Marathi Baby Boy names by initial 'dny'] नावाचा सविस्तर अर्थ आणि अधिक माहितीसाठी नावावर क्लिक करू शकता.

नावअर्थ
ज्ञानदेवज्ञानेश्वर
ज्ञानधनज्ञान हेच धन
ज्ञानल-
ज्ञानानंदज्ञान हाच आनंद असणारा
ज्ञानेशज्ञानाचा परमेश्वर
ज्ञानेश्वरएका संताचे नाव
ज्ञानमित्रज्ञान हाच मित्र
ज्ञानमूर्तीज्ञानाची प्रतिमा


आद्याक्षरावरून मुलांची नावे
अं
क्ष ज्ञ हृ श्र त्र


सेवा सुविधा / बाळाची मराठी नावे