मनाचे श्लोक - श्लोक ६

मनाचे श्लोक - श्लोक ६ - [Manache Shlok - Shlok 6] नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना काम नाना विकारी.
मनाचे श्लोक - श्लोक ६ | Manache Shlok - Shlok 6

समर्थ रामदास स्वामी यांनी रचलेल्या मनाचे श्लोक मधील श्लोक ६, नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना काम नाना विकारी

मनाचे श्लोक - श्लोक ६

नको रे मना क्रोध हा खेदकारी ।
नको रे मना काम नाना विकारी ॥
नको रे मना सर्वदा अंगिकारू ।
नको रे मना मत्सरु दंभ भारु ॥६॥

- समर्थ रामदास स्वामी

मनाचे श्लोक - श्लोक ६ - संस्कृत रुपांतर (मनोबोधः)

मनो मास्तु ते क्लेशद: क्रोधलेशो ।
मनो मास्तु कामो विकारस्य मूलम्‌ ॥
मनो नो मदं दुष्टमंगीकुरु त्वम्‌ ।
मनो मास्तु ते मत्सरो मा च दंभ: ॥६॥

मनाचे श्लोक - श्लोक ६ - अर्थ

क्रोध हा खेद संपादी । जेथें तेथें चहुंकडे । विवेक पाहतां कैचा । शुधी तेथें असेचिना ॥
या कामाच्या योगाने, रुपहानी शक्तिहानी । द्रव्यहानी परोपरीं । याती हानी कुळहानी । सर्व हानीच होत असे ॥

भारी, मोठा, षड्रिपूंत दंभ हा मोठा शत्रु आहे. श्रीसमर्थांनी वर्णिलेल्या षड्रिपूंपैकी काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ या पाचांचाच उल्लेख या श्लोकात आहे. श्रीसमर्थांचे “षड्रिपू” प्रकरण प्रत्येकाने आत्मशुद्धीचा हेतु धरुन एकवार तरी वाचावे.

५ टिप्पण्या

  1. संस्क्रुत रूपांतर छान....3
    1. आपल्या अभिप्रायाबद्दल आभारी आहोत.
  2. Kupchan ani roj cha jeevanashi nigdit achran ani vichar
    1. प्रत्येक उत्तम विचार आचरणात येणे महत्वाचे, निदान तसे प्रयत्न तरी असावे.
      आपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद!
  3. 2010 sali mee hee sanskrit manobodh kela aahe.
स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.