तुकाराम गाथा

तुकाराम गाथा | Tukaram Gatha
तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा
तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा (Tukaram Gatha) तुकाराम गाथा.

तुकाराम महाराज यांनी रचलेल्या अभंगांची गाथा

संबंधित दुवे: अभिव्यक्ती / विचारधन

विभाग: मराठी सुविचार, मनाचे श्लोक, तुकाराम गाथा, ज्ञानेश्वरी, दासबोध, पुस्तकातून, तत्वज्ञान, चाणक्यनीति
विषय: मनाचे श्लोक