आनंदी आनंद गडे (मराठी कविता)

आनंदी आनंद गडे - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज यांची लोकप्रिय कविता आनंदी आनंद गडे.
आनंदी आनंद गडे (मराठी कविता)
आनंदी आनंद गडे (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.
आनंदी आनंद गडे - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांची लोकप्रिय कविता आनंदी आनंद गडे.

आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहिकडे वरती खाली मोद भरे, वायूसंगे मोद फिरे नभात भरला, दिशात फिरला, जगात उरला मोद विहरतो चोहिकडे सूर्यकिरण सोनेरी हे, कौमुदि ही हसते आहे खुलली संध्या प्रेमाने, आनंदे गाते गाणे मेघ रंगले, चित्त दंगले, गान स्फुरले इकडे, तिकडे, चोहिकडे नीलनभी नक्षत्र कसे, डोकावुनि हे पाहतसे कुणास बघते, मोदाला, मोद भेटला का तयाला तयामधे तो, सदैव वसतो, सुखे विहरतो इकडे, तिकडे, चोहिकडे वाहती निर्झर मंदगती, डोलती लतिका वृक्षतती पक्षी मनोहर कूजित रे, कोणाला गातात बरे ? कमल विकसले, भ्रमर गुंगले, डोलत वदले इकडे, तिकडे, चोहिकडे स्वार्थाच्या बाजारात, किती पामरे रडतात त्यांना मोद कसा मिळतो, सोडुनि स्वार्था तो जातो द्वेष संपला, मत्सर गेला, आता उरला इकडे, तिकडे, चोहिकडे

- कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर)

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.