Loading ...
/* Dont copy */

मराठी कवी

मराठी कवी | Marathi Poets - Marathi Kavi

मराठी भाषेतून काव्यलेखन केलेले ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मराठी कवी


मराठी कवी

(Marathi Poets / Marathi Kavi) ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मराठी कवींची माहिती आणि त्यांच्या गाजलेल्या निवडक मराठी कवितांचा संग्रह आणि विश्लेषण (Information of Famous Marathi Poets and Large Collection of Their Famous Marathi Kavita / Poems).मराठी कवींची खरी नावेमराठी कवींची टोपण नावे / इतर नावे
विष्णू वामन शिरवाडकरवि. वा. शिरवाडकर, कुसुमाग्रज, तात्यासाहेब शिरवाडकर
Vishnu Vaman Shirwadkar, Kusumagraj, Vi Va Shirwadkar, V. V. Shirwadkar, Tatyasaheb Shirwadkar
माणिक सीताराम गोडघाटे
१० मे १९३७ - २६ मार्च २०१२
कवी ग्रेस, माणिक गोडघाटे
Manik Sitaram Godghate, Kavi Grace, Poet Grace, Manik Godghate
मंगेश केशव पाडगांवकर
१० मार्च १९२९ - ३० डिसेंबर २०१५
मंगेश पाडगांवकर
Mangesh Keshav Padgaonkar, Mangesh Padgaonkar
संदीप खरे
१३ मे १९७३ - हयात
संदीप खरे
Sandeep Khare
बहिणाबाई नथुजी चौधरी
२४ ऑगस्ट १८८० - ३ डिसेंबर १९५१
बहिणाबाई चौधरी
Bahinabai Nathuji Chaudhari, Bahinabai Chaudhari
नामदेव धोंडो महानोर
१६ सप्टेंबर १९४२ - ३ ऑगस्ट २०२३
ना. धों. महानोर
Namdeo Dhondo Mahanor, N. D. Mahanor, Na Dho Mahanor
अनंत फंदी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
जीवन बळवंत आनंदगावकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
मुरलीधर देवीदास आमटे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
निरंजन उजगरे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
एकनाथ
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
ऐश्वर्य नामदेव पाटेकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
किशोर कदम
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
गोविंद विनायक करंदीकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विनायक जनार्दन करंदीकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
वामन तबाजी कर्डक
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कल्याण स्वामी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कवी गोविंद
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कवी मुक्तेश्वर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
मनोहर कवीश्वर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
वामन रामराव कांत
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अरुण कांबळे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
माधव गोविंद काटकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अनंत काणेकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
गोविंद वासुदेव कानिटकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कान्होपात्रा
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अरुण काळे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
महादेव मोरेश्वर कुंटे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
दत्तात्रेय भिकाजी कुलकर्णी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विनायक महादेव कुलकर्णी
जन्म - मृत्यू
वि. म. कुलकर्णी, TEXT
ENG
नारायण कुळकर्णी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कवठेकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
भगवान रघुनाथ कुळकर्णी
जन्म - मृत्यू
बी. रघुनाथ, फुलारी, TEXT
ENG
कृष्णदयार्णव
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
मधुकर केचे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
महेश केळुस्कर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
वसंत कोकजे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विष्णु भिकाजी कोलते
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
बाळकृष्ण हरी कोल्हटकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
चिंतामणी त्र्यंबक खानोलकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
प्रेमानंद गज्वी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
राम गणेश गडकरी
जन्म - मृत्यू
गोविंदाग्रज
ENG
गिरीश
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
नारायण मुरलीधर गुप्ते
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
द. ल. गोखले
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
दत्तात्रेय कोंडो घाटे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विठ्ठल दत्तात्रय घाटे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
सोपानदेव चौधरी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
इलाही जमादार
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
मनोहर जाधव
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
हणमंत नरहर जोशी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
वामन गोपाळ जोशी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
नामदेव ढसाळ
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
भास्कर रामचंद्र तांबे
जन्म - मृत्यू
भा. रा. तांबे
ENG
त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे
जन्म - मृत्यू
बालकवी
ENG
कृष्णाजी केशव दामले
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
दासगणू महाराज
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
दासू वैद्य
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
दासो दिगंबर देशपांडे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कृष्ण गंगाधर दीक्षित
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
भीमसेन देठे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
सरला देवधर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
नागोराव घनश्याम देशपांडे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कवी अनिल
जन्म - मृत्यू
कवी अनिल
Kavi Anil
अशोक नायगावकर
जन्म - मृत्यू
अशोक नायगावकर
Ashok Naigaonkar
वामन सुदामा निंबाळकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
माधव त्रिंबक पटवर्धन
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
शाहीर पठ्ठे बापूराव
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
वासुदेव वामन पाटणकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
निवृत्तीनाथ रावजी पाटील
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
नलेश पाटील
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
यशवंत दिनकर पेंढरकर
जन्म - मृत्यू
कवी यशवंत
ENG
मेघना पेठे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
सुरेश प्रभू
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अशोक बागवे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
बाबूराव बागूल
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विश्वनाथ वामन बापट
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
सरोजिनी बाबर
जन्म - मृत्यू
सरोजिनी बाबर
ENG
बाबाराव मुसळ
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
केशिराज बास
जन्म - मृत्यू
केसोबास, TEXT
ENG
बाळकृष्ण भगवंत बोरकर
जन्म - मृत्यू
बा. भ. बोरकर
ENG
रवींद्र सदाशिव भट
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
सुरेश भट
जन्म - मृत्यू
सुरेश भट
Suresh Bhat
सदानंद भटकळ
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
बाळ सीताराम मर्ढेकर
जन्म - मृत्यू
बा. सी. मर्ढेकर
ENG
कविता महाजन
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
गजानन त्र्यंबक माडखोलकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
वासुदेव गोविंद मायदेव
जन्म - मृत्यू
वासुदेव मायदेव, वा. गो. मायदेव
ENG
सुधीर मोघे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
मोरेश्वर रामचंद्र पराडकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अरुण म्हात्रे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
धम्मपाल रत्‍नाकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
श्रीकृष्ण राऊत
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
मनोरमा श्रीधर रानडे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
श्रीधर बाळकृष्ण रानडे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
समर्थ रामदास स्वामी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अजीम नवाज राही
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
पुरुषोत्तम शिवराम रेगे
जन्म - मृत्यू
पु. शि. रेगे
ENG
सदानंद रेगे
जन्म - मृत्यू
सदानंद रेगे
ENG
रोहित नागदिवे
जन्म - मृत्यू
रोहित नागदिवे
ENG
तारा वनारस
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विठ्ठल भिकाजी वाघ
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
फकीरराव मुंजाजीराव शिंदे
जन्म - मृत्यू
फ. मुं. शिंदे
ENG
शांता जनार्दन शेळके
जन्म - मृत्यू
शांता शेळके
ENG
राम शेवाळकर
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
श्रीधर कवी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
इंदिरा संत
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
सखा कवी
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
त्र्यंबक विनायक सरदेशमुख
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अण्णा भाऊ साठे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
विनायक दामोदर सावरकर
जन्म - मृत्यू
वि. दा. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर
Vinayak Damodar Savarkar
नारायण सुर्वे
जन्म - मृत्यू
नारायण सुर्वे
Narayan Surve
दत्ता हलसगीकर
जन्म - मृत्यू
दत्ता हलसगीकर
ENG
इलाही जमादार
जन्म - मृत्यू
इलाही जमादार
ENG
वामन भार्गव पाठक
जन्म - मृत्यू
वा. भा. पाठक
ENG
नारायण वामन टिळक
जन्म - मृत्यू
रेव्हरंड टिळक, ना. वा. टिळक
ENG
कृष्णकेशव
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
कल्याण इनामदार
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अ. ज्ञा. पुराणिक
जन्म - मृत्यू
अ. ज्ञा. पुराणिक
ENG
प्रवीण दवणे
जन्म - मृत्यू
प्रवीण दवणे
ENG
केशव मेश्राम
जन्म - मृत्यू
केशव मेश्राम
Keshav Meshram
प्रल्हाद केशव अत्रे
जन्म - मृत्यू
केशवकुमार, प्र. के. अत्रे
ENG
कृष्णाजी केशव दामले
जन्म - मृत्यू
केशवसुत
ENG
गजानन दिगंबर माडगूळकर
जन्म - मृत्यू
ग. दि. माडगूळकर
ENG
पुरुषोत्तम पाटील
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
ग. ल. ठोकळ
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
पांडुरंग सदाशिव साने
जन्म - मृत्यू
साने गुरुजी
ENG
विश्वनाथ वामन बापट
जन्म - मृत्यू
वसंत बापट
ENG
दत्तात्रय कोंडो घाटे
जन्म - मृत्यू
दत्तकवी, TEXT
ENG
संत चोखामेळा
जन्म - मृत्यू
संत चोखामेळा
ENG
अनंत भावे
जन्म - मृत्यू
अनंत भावे
ENG
के. नारखेडे
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
अनिल भारती
जन्म - मृत्यू
TEXT
ENG
नारायण गंगाराम सुर्वे
जन्म - मृत्यू
नारायण सुर्वे
ENG
दगडू मारुती पवार
जन्म - मृत्यू
दया पवार
ENG
नारायण केशव बेहरे
जन्म - मृत्यू
ना. के. बेहेरे
ENG
गोपाळ गंगाधर लिमये
जन्म - मृत्यू
गो. गं. लिमये
ENG
गोपीनाथ गणेश तळवलकर
जन्म - मृत्यू
गोपीनाथ, TEXT
ENG
गणेश हरी पाटील
जन्म - मृत्यू
ग. ह. पाटील
ENG
पद्मावती विष्णू गोळे
जन्म - मृत्यू
पद्मा गोळे
ENG
नागोराव घनश्याम देशपांडे
जन्म - मृत्यू
ना. घ. देशपांडे
ENG
भास्कर रामचंद्र तांबे
जन्म - मृत्यू
भा. रा. तांबे
ENG
मधुसूदन कालेलकर
जन्म - मृत्यू
मधुसूदन कालेलकर
ENG
जयश्री चुरी
जन्म - मृत्यू
जयश्री चुरी
ENG
प्रतिमा इंगोले
जन्म - मृत्यू
प्रतिमा इंगोले
ENG
प्रभाकर महाजन
जन्म - मृत्यू
प्रभाकर महाजन
ENG
भानुदास
जन्म - मृत्यू
भानुदास
ENG
मंगला गोखले
जन्म - मृत्यू
मंगला गोखले
ENG
गणेश कुडे
जन्म - मृत्यू
गणेश कुडे
ENG
नारायण गोविंद शुक्ल
जन्म - मृत्यू
नारायण शुक्ल
ENG
मनोहर महादेव देशपांडे
जन्म - मृत्यू
म. म. देशपांडे
ENG
फादर स्टीफन्स
जन्म - मृत्यू
फादर स्टीफन्स
ENG
भास्कर दामोदर पाळंदे
जन्म - मृत्यू
भा. दा. पाळंदे
ENG
अरुण कोलटकर
जन्म - मृत्यू
अरुण कोलटकर
ENG
उत्तम कोळगावकर
जन्म - मृत्यू
उत्तम कोळगावकर
ENG
आशा गवाणकर
जन्म - मृत्यू
आशा गवाणकर
ENG
पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे
जन्म - मृत्यू
पु. ल. देशपांडे
ENG


ताजे लेखन

या आठवड्यात प्रकाशित झालेले मराठी कवी या विभागातील नवीन लेखन


सर्व विभाग / महाराष्ट्र / मराठी साहित्य / मराठी कवी
विभाग -
माझा महाराष्ट्र · महाराष्ट्र राज्याची माहिती · महाराष्ट्राचा इतिहास · मराठी लोक · सैरसपाटा · मराठी संस्कृती · मराठी साहित्य · महाराष्ट्रीय कला · महाराष्ट्रीय खेळ · महाराष्ट्रीय पदार्थ · महाराष्ट्र फोटो
विषय -
महाराष्ट्र · मराठी साहित्य · कवितासंग्रह · मराठी कविता · मराठी कवी · कुसुमाग्रज · इंदिरा संत · शांता शेळके · हेमंत जोगळेकर · वा भा पाठक · बा भ बोरकर · ना वा टिळक · श्रीधर रानडे · बालकवी · अनंत फंदी · कवी अनिल · बा सी मर्ढेकर · बहिणाबाई चौधरी · भा रा तांबे · वि म कुलकर्णी · ना घ देशपांडे · पद्मा गोळे · ग ह पाटील · गोपीनाथ · गो गं लिमये · ना के बेहेरे · नारायण सुर्वे · अनिल भारती · के नारखेडे · प्रभाकर महाजन · प्रतिमा इंगोले · मधुसूदन कालेलकर · जयश्री चुरी · बी रघुनाथ · पु शि रेगे · मुकुंद शिंत्रे · कृष्णकेशव · कल्याण इनामदार · अ ज्ञा पुराणिक · प्रवीण दवणे · केशव मेश्राम · केशवकुमार · केशवसुत · ग दि माडगुळकर · पुरुषोत्तम पाटील · ग ल ठोकळ · साने गुरुजी · वसंत बापट · दत्त कवी · संत चोखामेळा · अनंत भावे · भानुदास · दया पवार · मंगला गोखले · गणेश कुडे · नारायण शुक्ल · म म देशपांडे · फादर स्टीफन्स · भा दा पाळंदे · अरुण कोलटकर · उत्तम कोळगावकर · आशा गवाणकर · कवी ग्रेस · मंगेश पाडगांवकर · पु ल देशपांडे

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,8,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1382,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1116,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,9,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,3,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,63,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,3,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,70,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,12,निवडक,8,निसर्ग कविता,37,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,39,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,15,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,23,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाग्यवेध,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,6,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1157,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,48,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,144,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,306,महाराष्ट्र फोटो,11,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,88,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मिलिंद खांडवे,1,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,11,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,8,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,22,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,4,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्ना पाटकर,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हितेशकुमार ठाकूर,1,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
static_page
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मराठी कवी
मराठी कवी
मराठी कवी - ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मराठी कवींची माहिती आणि त्यांच्या गाजलेल्या निवडक मराठी कवितांचा संग्रह आणि विश्लेषण [Marathi Poets, Marathi Kavi].
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/p/marathi-poets.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/p/marathi-poets.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची