आजीचे घड्याळ (मराठी कविता)

आजीचे घड्याळ - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी केशवकुमार (प्रल्हाद केशव अत्रे / प्र. के. अत्रे / आचार्य अत्रे) यांची लोकप्रिय कविता आजीचे घड्याळ.
आजीचे घड्याळ (मराठी कविता)
आजीचे घड्याळ (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.
आजीचे घड्याळ - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी केशवकुमार (प्रल्हाद केशव अत्रे / प्र. के. अत्रे / आचार्य अत्रे) यांची लोकप्रिय कविता आजीचे घड्याळ.

आजीच्या जवळी घड्याळ कसले आहे चमत्कारिक देई ठेवुनि ते कुठे अजुनि हे नाही कुणा ठाऊक त्याची टिक टिक चालते न कधिही, आहे मुके वाटते किल्ली देई न त्यास ती कधि, तरी ते सारखे चालते अभ्यासास उठीव आज मजला आजी पहाटे तरी जेव्हा मी तिज सांगुनी निजतसे रात्री बिछान्यावरी साडेपाचही वाजतात न कुठे तो हाक ये नेमकी बाळा झांजर जाहले, आरवला तो कोंबडा, ऊठ की ताईची करण्यास जंमत, तसे बाबूसवे भांडता जाई संपुनिया सकाळ न मुळी पत्त कधी लागता आली ओटीवरी उन्हे बघ म्हणे आजी, दहा वाजले जा जा लौकर, कानी तो घणघणा घंटाध्वनी आदळे खेळाच्या अगदी भरात गढुनी जाता आम्ही अंगणी हो केव्हा तिन्हीसांज ते न समजे, आजी परी आतुनी बोले, खेळ पुरे, घरात परता, झाली दिवेलागण ओळीने बसुनी म्हणा परवचा ओटीवरी येउन आजीला बिलगून ऐकत बसू जेव्हा भुतांच्या कथा जाई झोप उडून, रात्र किती हो ध्यानी न ये ऐकता अर्धी रात्र कि रे म्हणे उलटली, गोष्टी पुरे, जा पडा लागे तो धिडधांग पर्वतीवरी वाजावया चौघडा सांगे वेळ, तशाच वार-तिथीही आजी घड्याळातुनी थंडी पाऊस ऊनही कळतसे सारे तिला त्यातुनी मौजेचे असले घड्याळ दडुनी कोठे तिने ठेविले गाठोडे फडताळ शोधुनि तिचे आलो, तरी ना मिळे

- केशवकुमार (प्रल्हाद केशव अत्रे / प्र. के. अत्रे / आचार्य अत्रे)

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.