कलाक्षेत्रातील परंपरा

कलाक्षेत्रातील परंपरा | Traditions in Art

कलाक्षेत्रातील परंपरा


हातो घेऊनी चिपळ्या टाळा ब्रह्म वीणा ॥
सारजाचा ताल ईना ॥ हे जी ॥

कंगरेशी की माचपट्टा । चाल झटापटा
सारजा नार । जसा डुलू लागला मोर ॥ हे जी ॥

डोळ्याला भरुन काजळ । कुंकवाचे चिरी
गळ्यामध्ये सोन्याची सरी । हे जी ॥

शोभला गळा दोरल । ठुशीचा जोड
पायात शिंदेशाही तोडे ॥ हे जी ॥

कानात करंड फूल । झुब्याला मोती
नाकाला नथ सरजाची शोभा देती ॥ हे जी ॥

हातात हिरे कंकण । पाटल्या चार
अंगावरती लेली डागिन । सारजा नार ॥ हे जी ॥

अगात जरीची चोळी । फेराची लुगडी
कानाला शोभती बुगडी ॥ हे जी ॥

- लोकगीत
कलाक्षेत्रातील परंपरा    महाराष्ट्राचा इतिहास विभागातील सर्व पोस्ट्स

महाराष्ट्र