सागरा प्राण तळमळला (मराठी कविता)

सागरा प्राण तळमळला - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी स्वा. विनायक दामोदर सावरकर यांची लोकप्रिय कविता सागरा प्राण तळमळला.
सागरा प्राण तळमळला (मराठी कविता)
सागरा प्राण तळमळला (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.
सागरा प्राण तळमळला - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी स्वा. विनायक दामोदर सावरकर यांची लोकप्रिय कविता सागरा प्राण तळमळला.

ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा, प्राण तळमळला भूमातेच्या चरणतला तूज धूता, मी नित्य पाहिला होता मज वदलासी अन्य देशि चल जाउ, सृष्टिची विविधता पाहू तइ जननीह्रृद्‍ विरहशंकितहि झाले, परि तुवा वचन तिज दिधले, मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्टि वाहीन, त्वरित या परत आणीन विश्वसलो या तव वचनी मी, जगद्नुभवयोगे बनुनी, मी तव अधिक शक्त उद्धरणी मी, येईन त्वरे कथुनि सोडिले तिजला, सागरा, प्राण तळमळला शुक पंजरि वा हरीण शिरावा पाशी, ही फसगत झाली तैशी भूविरह कसा सतत साहु यापुढती, दशदिशा तमोमय होती गुणसुमने मी वेचियली या भावे, की, तिने सुगंधा घ्यावे जरि उद्धरणी व्यय न तिच्या हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा ती आम्रवृक्ष वत्सलता, रे, नवकुसुमयुता त्या सुलता, रे, तो बालगुलाबही आता, रे, फुलबाग मला, हाय पारखा झाला सागरा, प्राण तळमळला नभि नक्षत्रे बहुत, एक परि प्यारा, मज भरतभुमिचा तारा प्रासाद इथे रम्य, परी मज भारी, आईची झोपडी प्यारी तिजवीण नको राज्य, मज प्रिय साचा, वनवास तिच्या जरी वनिचा भुलविणे व्यर्थ हे आता, रे, बहु जिवलग गमते चित्ता, रे तुज सरित्पते, जी सरिता रे, त्वद्विरहाची शपथ घालतो तुजला सागरा प्राण तळमळला या फेन-मिषे हससि, निर्दया कैसा, का वचन भंगिसी ऐसा? त्वत्स्वामित्वा सांप्रत जी मिरवीते, धकुनि का आंग्लभूमीते मन्मातेला अबल म्हणुनि फसवीसी, मज विवासना ते देशी तरि आंग्लभूमि भयभीता, रे, अबला न माझिही माता, रे कथिल हे अगस्तिस आता, रे, जो आचमनी एक पळी तुज प्याला सागरा, प्राण तळमळला

- वि. दा. सावरकर (विनायक दामोदर सावरकर / स्वातंत्र्यवीर सावरकर)

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.