Loading ...
/* Dont copy */

दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा)

दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा) - स्रीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तिला दुष्कृत्य करायला भाग पाडणार्‍या देवदासी प्रथेची कथा.

दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा)

स्रीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तिला दुष्कृत्य करायला भाग पाडणार्‍या देवदासी प्रथेची कथा


दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा)

सूरज सकाळीच टेकडी वर आबांची वाट बघत होता. आबा चांगलेच तासभर उशिरा आले. एकटेच होते. काठी होती हातात. अर्थात चाल व्यवस्थित होती पण टेकडी चढताना आधार म्हणून. मंदिराच्या पायऱ्यावर सूरज बसला होता. मंदिराच्या आवारात भंडारा उधळलेला होता. सोन्याचा गड वाटत होतं जसा.आबा दिसताच तो पुढे झाला. त्यांना पायरी चढायला सुरज ने हात पुढे केला. पण त्यांनी तो नाकारला.
“गूड मॉर्निंग आबा” तो त्यांच्या पाया पडला. आबांनी ही नकळत त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून मनोमन आशीर्वाद दिला.
“ह्म्म्.”
ते दोघे ही मंदिरात दर्शन घेऊन आले आणि मागच्या बाजूला एका बाकावर टेकले.

“बरं. काय जाणून घ्यायचंय?”
“खूप काही.”
“बरं.”
“मला इतका मोठा होईपर्यंत माहीत नव्हतं की मला आजोबा पण आहेत. ते का माहित नव्हतं? आईने का नाही सांगितलं?”
“इकडे आल्यावर कळलं की जे माझ्या आईचे वडील आहेत ते तिचे वडील नाहीत. रात्रभर एकच गोंधळ चालु होता. झोप ही झाली नाही.”

“तुला देवदासी माहिती आहे का?”
“आबा. मला काय विचारायचंय, तुम्ही काय भलतचं सांगताय.”

“सांग तर. माहीत आहे का?”
“नाही. मी कधी ऐकला नाही शब्द हा.”
“बरं आधी एक गोष्ट सांगतो.”
“आबा. प्लीज गुंडाळू नका. टू द पॉइंट बोला.”
“मुद्द्याचच बोलतोय. न बोलता ऐकणार असशील तर सांगतो.”
“बरं... सॉरी. बोला.”

देवदासी एक प्रथा आहे


देवदासी एक प्रथा आहे. मूर्ख लोकांनी बनवलेली. स्रीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तिला दुष्कृत्य करायला भाग पाडणारी. पूर्वापार ते आजतागायत मुलींना देवदासी केले जाते. आजही चौदा - पंधरा वर्षाच्या मुली देवदासी बनून परडी घेऊन भीक मागून आपला उदरनिर्वाह करताना दिसतात. रेणुका देवीला देवदासी व खंडोबा देवाला मुरळ्या वाहिल्या जातात. मुला - मुलींच्या केसांमध्ये न विंचरल्यामुळे गुंता होऊन जट धरली जाते.

मुलां - मुलींना इसब, खरुज, नायटे यासारखे त्वचेचे रोग होणे, मूल न होणे, मूल न जगणे, घराण्याची परंपरा टिकविणे आणि देवीचा नवस फेडणे अशा विविध कारणांमुळे अज्ञानी धर्मभोळे लोक आपल्या मुलींना देवदासी किंवा मुरळ्या बनवतात. देवदासी प्रथेतील परड्या भरणे. जोगवा मागणे.

आजच्या ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या या युगात समाजातील या अंधश्रद्धेने स्त्रियांची अब्रूच वेशीवर टांगली आहे. कारण देवदासीची दीक्षा दिल्यानंतर त्या मुलीचा उपभोग घेण्यासाठी गावातील प्रतिष्ठित धनिकांमध्ये चढाओढ लागते. ते तिला भरपूर पैसे देऊन तिचा मनमुरादपणे उपभोग घेतात. इथूनच तिच्या कुजकट आयुष्याची सुरुवात होते आणि कालांतराने ती स्वतःला गलिच्छ दरीत दूर लोटून देते; ती परत कधीही वर न येण्यासाठी. देवदासी स्त्रीचे देवाशी लग्न लागल्यामुळे ती मर्त्य नवर्‍याच्या जबाबदारीतून मुक्त झालेली असते. पोट भरण्यासाठी वेश्या व्यवसाय करणं इतकचं काय ते तिच्या नशिबी येतं.

देवांच्या सेवेसाठी सोडलेली देवदासी परिस्थितीच्या भोवर्‍यात सापडून जेव्हा भोगदासी बनते तेव्हा समाजानं लादलेलं तिच शापित जीवन तिला कळतं. स्वतःचं पोट भरण्यासाठी देहाचा बाजार मांडल्याशिवाय तिला दुसरा पर्याय उरत नाही.”

“हॉरिबल आबा! बस. काहीच नका सांगू पुढे. कोणाच्या सडक्या मेंदूतून हि कल्पना निघाली असेल ते माहित नाही पण हि प्रथा आपल्या समाजात असणे म्हणजे आपण माणूस म्हणून जगायच्या आपण लायकीचेच नाही आहोत.”

“अगदी बरोबर आहे तुझं. पण ऐकावं तर लागेल. शेवटी तुझ्या आईचा भूतकाळ त्यासोबत जोडलाय.” आबा.
“बर सांगा.” तो नाईलाजाने म्हणाला.
“तर गोष्ट अशी आहे की, चंद्रिका. घरात सगळ्यात मोठी मुलगी. तिच्या पाठी तिच्या आईला पाच मुली झाल्या. शेवटी तिचा बाप विष्णुनं ह्या महादेवाला नवस केला. अतिशय जागृत देवस्थान आहे हे, अमळीतलं देवस्थान. की ह्या खेपेला मुलगा वंशाचा दिवा झाला तर चंद्रीला देवाला वाहिन.”

“बापरे! कसला कसाई बाप.” सूरज
“हो. आणि झाला मुलगाच.”
“बॅडलक बिचारीचं.” सूरज.

“हो. दुर्दैव तीचं. चौदा वर्षांची किशोरवयीन मुलगी. इच्छा नसताना बळी गेला आणि तो कुठला दुसऱ्या लांबच्या गावचा तो इथ देवसोबत लग्न लावून तिला सोडून निघून गेला. ती बिचारी इथेच दिवस कंठीत होती. धर्मशाळेत तिची राहण्याची व्यवस्था केली. पण तिची जेवणाची व्यवस्था मात्र... म्हणजे जोगवा मध्ये जे मिळेल तितकंच खायचं. हेच देवदासीचं आयुष्य. तेवढ्यात पंचक्रोशीतील एका सावकाराची नजर तिच्यावर पडली. तो तिला जबरदस्ती घेऊन गेला. पण ती त्याच्या कचाट्यातून पळून आली आणि पुन्हा इथे देवाची सेवा करू लागली.

नंतर तिच्या आयुष्यात एक मुलगा आला. दोघं ही एकमेकांवर प्रेम करू लागले. त्याने पुरत तिला वश केलं होतं. त्याने लग्नाचं वचन दिलं. प्रेमाच्या आणाभाका झाल्या. कोमेजलेल्या कळी ला पुन्हा टवटवीत केलं. इथेच प्राथमिक शाळेत शिक्षक होता. सगळ्यांना माहीत होत त्यांचं प्रेमप्रकरण. पण त्याची बदली झाली. तो गेला तो गेलाच. पुन्हा ढुंकून पण पाहिलं नाही चंद्रिकाकडे. त्याची तिने बरीच शोधाशोध केली. पण पूर्वी आता सारखे मोबाईल फोन, स्मार्ट टेक्नॉलॉजी वगेरे असं काही नव्हतं. त्याला शोधत बिचारी ह्या गावातून त्या गावात सगळीकडे शोधलं. जेव्हा ती परत आली. तेव्हा नऊ महिन्याचं पोट होतं तीचं. पुन्हा ह्या महादेवाच्या पायथ्याला. कशी बशी वर पायऱ्या चढून आली.

धाप लागली होती तिला. रविवारचा दिवस होता. किश्या अन् वहिनी पोरांना घेऊन दर्शनाला आले होते. ती इथं पायऱ्यांवरच प्रसूत झाली. वहिनी ने बरीच मदत केली. किश्या डॉक्टरला आणायला जाणार पण तिने त्याला जाऊ दिल नाही. अठरा वर्षांची कोवळी पोर. तिने एक सुंदर मुलीला जन्म दिला होता.

“माझी घटका भरत आली. माय, लेकराला तुझ्या पदरात घेशील ना. पाप नाही हे. माझं खरं प्रेम आहे. पण त्याने आम्हाला जवळ केलं नाही. सोडून दिलं. उपकार होतील तुझे, माह्या लेकीला मायेची कुस दिली तर.” ती गयावया करत कसेतरी ओठांतून शब्द काढत होती.

वहिनी तिला धीर देत होती. ”तुला काही होणार नाही. हे लगेच डॉक्टर ला घेऊन येतील. काळजी करू नकोस.” तिला सावरता सावरता वाहिनीच रडत होती.
”नाही माय. मी नाय जगत आता. तू माह्या लेकीला जीव लाव. तुला कधी काही कमी पडणार नाही. महादेव तुला न्‌ मालकाला भरभरून यश दिल. मी पोचले का सांगण त्येला. साकड घालीन.”

“हो मी. पण तू...” वहिनी तिला बोलली.
तिला बोलवेना. तिचा श्वास अडकत होता.
“अहो जा ना लवकर. बोलवा लवकर . द्या इकडे बाळाला.” तिची अवस्था पाहून वहिनी किश्याला चिडून म्हणाली.
किश्या निघणार तोच तिने वहिनीच्या मांडीवर जीव सोडला.

“आणि ती मुलगी म्हणजे आई...”
“हो. किश्याचा खूप विश्वास आहे महादेव वर. त्याच्या पायरीवर लाभली म्हणून सरिता म्हणजे नदी असं नाव ठेवलं.”
“गावात कुणा जास्त लोकांना माहीत नव्हत सरू कुणाची पोर आहे ते. किश्यानी सख्ख्या पोरापेक्षा जास्त जीव लावला तिला.

गोकुळासारखं घर भरल होतं त्याचं. मुल ही छान शिकली, प्रतीक्षा सी. ए. झाली, तुझा मामा इंजिनिअर झाला; परदेशात शिकायला गेला. आमच्या अमळीच्या उत्तर वेशीला लागूनच तालुक्याचं गाव आहे. तिथं कॉलेजात तुझ्या आईने प्रवेश केला आणि तिथल्याच शहरातून शिकायला आलेल्या पोरांनी भुरळ घातली. बड्या बापाचा लेक फक्त मजा करायला म्हणून आला होता. बराच रसिक होता. त्या काळात गर्लफ्रेंड असं त्यात खूप मुली. म्हणजे अगदीच एखादा महाभाग असायचा. हिच्या प्रेमात बावरा झाला.

सरूने तिच्या जन्म दाखल्यावर आईच नाव ‘चंद्रिका’ बघितलं आणि वडील म्हणून किश्याचं. मग तिला कळलं की ती वहिनीची मुलगी नाही. आणि तिनं घरी येऊन आई बापाला जाब विचारला. त्यांनी ही ती मोठी झाली, जाणती झाली म्हणून सगळ खरं सांगून टाकलं. तिने एकदा सुद्धा घरी सांगितलं नाही की तीचं कुणा मुलाबरोबर प्रेम आहे आणि परस्पर त्याच्यासोबत पळून गेली. त्या नंतर त्या धक्क्याने काकू वारल्या म्हणजे किश्याची आई. वहिनीची तब्येत खालावत गेली. तिच्या मैत्रिणी कडं चौकशी केली तेव्हा कळलं की ती राजेश नावाच्या मुलाबरोबर पळून गेली. तिच्याकडं कुठल्या तरी नाटकाचा फोटो होता त्यावरून त्याचा चेहरा समजला.

वहिनी सतत आजारी असायच्या. खूप प्रयत्न केला शोधायचा सरूला. कारण तिच्या तब्येतीला औषध फक्त सरू होती. जन्म नव्हता दिला तिनी पण जन्मदात्यापेक्षा जास्त माया केली होती तिच्यावर आणि तू झाल्यावर फोन केला होता तिने. तेव्हा वहिनीचा दशक्रिया विधी होता. किश्याला बोलवेना इतका दुखी होता तो आणि कदाचित तिला असं वाटलं की कीशा तिच्यावर रागावला म्हणून बोलला नाही. त्यानं येणार्‍या फोनची चौकशी केली पण इतकचं कळलं की पुण्यातल्या टेलिफोन बूथ वरून फोन होता.

मी स्वतः आलो होतो पुण्यात. तर तुझ्या बापाने चक्क धुडकुन लावलं मला. कारण त्याला मी दुसऱ्याच कुणा मुलीबरोबर थिएटर मधून गळ्यात गळे घालून बाहेर पडताना पाहिलं होत. मी पुन्हा तो फोटो पडताळून पहिला. तो तोच होता. तुझा रंगेल बाप. मी जाब विचारायला गेलो तर मला तर्रेबाजी करून निघून गेला xxxxxx साला.

तरी मी त्याचा पाठपुरावा केला. तेव्हा तरुण होतो त्यामुळे काहीही करायचो. बघितलं तर सरू आई झालेली. त्याच्या घरातली शोभेची वस्तू होती फक्त. भरपूर ऐश्वर्य. पण नवरा बाहेर ख्याली. शेवटी आई बापाला दुखावून कधी कुणी सुखी राहिलंय का? मग मी सगळीच चौकशी केली. चांगला महिना भर त्याच्या मागावर होतो. तेव्हा कळलं की त्याचा मामा म्हणजे चंद्रिका ज्यावर प्रेम करायची तो दुसरा तिसरा कुणी नाही तर तुझ्या बापाचा मामा होता हे ही तेव्हाच कळलं. चंद्रिकाला महादेवाने न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सगळा खेळ रचला आणि शेवटी जी देवदासी त्याला बायको म्हणून नको होती तिचीच मुलगी त्याच्या बहिणीच्या घरची सून झाली होती. मी मनोमन महादेवाचे आभार मानून माझ्या लाडक्या सरुला मी न भेटताच चुपचाप निघून आलो.

(मला इथे ‘तुझा बाप’ हा शब्द नव्हता वापरायचा. पण म्हातारे लोक असच एकेरी उल्लेख करतात. कोणीच वडील वगेरे म्हणत नाही. स्पेशली जेव्हा मनात राग असतो तेव्हा. ते वडील वगेरे म्हणायचे संस्कार फक्त आपल्या जनरेशनला आहे आणि असणार. मागच्या जनरेशन चा विचार करून उपयोग नाही आणि पुढची जनरेशन कितपत आदरयुक्त शब्द वापरेल याची शाश्वती नाही.)


दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा) संबंधी महत्त्वाचे दुवे:


- संध्या भगत

अभिप्राय

माझा बाप्पा
माझा बाप्पा (मातीतून घडविलेल्या आपल्या पर्यावरणपूरक बाप्पाची छायाचित्रे)
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,4,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1357,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1097,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,251,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री शिंदे-कांबळे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,35,निसर्ग चाटे,1,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1140,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा)
दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा)
दैव आणि त्याचा न्याय (मराठी कथा) - स्रीचं स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तिला दुष्कृत्य करायला भाग पाडणार्‍या देवदासी प्रथेची कथा.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo_nBeKEXjS-dl8vStXCH93nvMzk8xpKvllOaSHZsc2n09iSa17CfGAu8C00ghz1U2URP44vTTEImQzyC1NMRH4HkEZxW4wS6TEEnzVzpCR6e84TckF2Xx4qgp8gQgAZWXoVbBUnTHcHXsqKzKFvgpXm8aVf76mrxLG3DG0SXvbnwrrSoBLEiVp_5N9g/s1600-rw/daiv-ani-tyacha-nyay-marathi-katha.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo_nBeKEXjS-dl8vStXCH93nvMzk8xpKvllOaSHZsc2n09iSa17CfGAu8C00ghz1U2URP44vTTEImQzyC1NMRH4HkEZxW4wS6TEEnzVzpCR6e84TckF2Xx4qgp8gQgAZWXoVbBUnTHcHXsqKzKFvgpXm8aVf76mrxLG3DG0SXvbnwrrSoBLEiVp_5N9g/s72-c-rw/daiv-ani-tyacha-nyay-marathi-katha.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2023/02/daiv-ani-tyacha-nyay-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2023/02/daiv-ani-tyacha-nyay-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची