Loading ...
/* Dont copy */

आडवी खोरी भाग २ - मराठी भयकथा

आडवी खोरी भाग २, मराठी भयकथा - [Aadavi Khori Part 2, Marathi Bhaykatha] कोकणातील आडव्या खोरीचे रहस्य उलगडणाऱ्या आडवी खोरी या कथेचा दुसरा भाग.

कोकणातील आडव्या खोरीचे रहस्य उलगडणारी भयकथा म्हणजे आडवी खोरी भाग २

शशिकांत मोहिते संध्यानंद स्वामींना घडलेली सगळी घटना सांगतात. यावर संध्यानंद स्वामी त्यांना आत्मा मोक्षीसाठी एक अनुष्ठान करण्याचा सल्ला देतात. दोन दिवसांवर अमावस्या असते. शशिकांत मोहिते आपल्या चार - पाच माणसांसोबत आडव्या खोरीकडे जातात. तेथून थोड्याच अंतरावर ते होमकुंड पेटवतात. संध्यानंद स्वामी व त्यांचा एक शिष्य घटनास्थळी येतात. विष्णू मंत्राने अनुष्ठान करायला सुरूवात होते.

होमकुंडातील पवित्र धूर आडव्या खोरीकडे जाऊ लागतो. तसा चित्राच्या आत्म्याला त्रास सुरू होतो. तिचा आत्मा मोठमोठ्याने आक्रोश करू लागतो. ह्या भयाण काळोखातून येणारा भयानक आवाज ऐकून शशिकांत मोहिते व त्यांच्या साथीदारांची पाचावर धारण बसते. अनुष्ठान पूर्ण होऊन चित्राच्या आत्म्याला मोक्ष मिळणारच असतो तोच त्या पवित्र होमकुंडात एक जिवंत कोंबडी पडते. त्या कोंबडीच्या तोंडून वेदनादायी आवाज बाहेर पडू लागतो. अनुष्ठान अपवित्र होते तशी त्या चेटकीणीची ताकद वाढते. ती कोंबडी फेकणारा व्यक्ती दुसरा तिसरा कोणी नसून चित्राचा पती नारायणराव असतो. आपल्या बायकोचा असा खून झाला ही गोष्ट त्यांना सहन होत नाही व ते आपली पुरोहित बुद्धी, चेतना विसरून गेलेले असतात. त्यांची मती भ्रष्ट झालेली असते. “माझ्या बायकोला मारलं या कुत्र्यांनी, मला वेड केलं. मी नाही सोडणार कोणाला” असे म्हणत नारायण तेथील होमकुंडाच्या वस्तू इतरत्र फेकू लागतात. शशिकांत मोहिते व बाकीचे लोक त्याला धरायला जातात. पण नारायणराव कोणालाच ऐकत नाही. शेवटी त्याला मारून तिथून घालवले जाते. पण अनुष्ठान अपवित्र होते. संध्यानंद स्वामी आपल्या शिष्यासोबत तिथून निघून जातात. त्यांच्या १५ वर्षांच्या कारकिर्दीमधील ही अशी पहिल्यांदाच अपवित्र घटना घडलेली असते. याचा त्यांना जबर मानसिक धक्का बसतो व संध्यानंद स्वामी हृदयविकाराच्या धक्याने मरण पावतात.

त्या घटनेनंतर तर गावकरी खूप घाबरून जातात. आडव्या खोरीच्या एका मोठ्या झाडावर ‘संध्याकाळी सात नंतर कोणीही येथे येऊ नये’ अशी पाटी लावली जाते. पण जोपर्यंत पर्यायी मार्ग उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत नाईलाजास्तव गावकऱ्यांना तोच मार्ग वापरावा लागत असतो. बाहेरगावचे काही काम असेल तर संध्याकाळी सातच्या आत गावकरी ते पूर्ण करत असत. वेळ असाच निघून जात असतो. गावकरी भीतीच्या छायेखाली राहत असतात. कधी अमावस्येच्या रात्री नीरव शांततेत चित्रारूपी चेटकीणीची हृदय चिरणारी एक विचित्र किंचाळी त्या आडव्या खोरीतून ऐकायला येत असे. कधी कधी लांबून गावकऱ्यांना एका मोठ्या झाडामागे चित्राचं भूत दिसत असे.

असेच दिवस पुढे जात असताना एकदा गोव्याहून रायगडला जाण्यासाठी एक प्रवासी वाहन तळकोकणात दाखल होते. गाडीत जेमतेम पाच सदस्य असतात. गाडीचा ड्रायव्हर एका वाटसरूला हा रस्ता कुठे जातो? असा प्रश्न विचारतो. तो वाटसरू कोसूंबे गावातील असतो. तो वाटसरू हातातील तंबाखू चोळत हा मार्ग संगमेश्वर व रत्नागिरी मार्गे रायगडला जातो हे सांगतो. पण तुम्ही आडव्या खोरीमार्गे जाऊ नका, हे देखील सांगतो. गाडीचा ड्रायव्हर त्या वाटसरूचे बोलणे असंच फेटाळून लावतो व गाडी स्टार्ट करून पुढे जातो.

हळूहळू दिवसाच्या प्रकाशाची जागा रात्रीचा अंधार घेऊ लागतो. त्यांची गाडी आडव्या खोरीमध्ये प्रवेश करू लागते. गाडीत गाडीचा ड्रायव्हर व त्या परिवारातील एक सदस्य पुढच्या सीटवर बसलेले असतात. घड्याळात रात्रीचे १०:३० वाजलेले असतात. ते दोघेही आपल्या प्रवासाबद्दल बोलत असतात. बाकीचे सदस्य झोपी गेलेले असतात. गाडीच्या डेक्सवरून पाण्याची बॉटल खाली पडते. ती बॉटल उचलण्यासाठी तो सदस्य खाली वाकतो व अचानक ड्रायव्हरला आपल्या समोरून एक काळी सावली गेल्याचा भास होतो. सुरूवातीला ड्रायव्हर भास झाला असेल असे म्हणून तो दुर्लक्ष करतो. रात्रीचे ११:३० वाजलेले असतात. त्यांची गाडी बरोबर आडव्या खोरीच्या मधोमध येते. अचानक ड्रायव्हरचे लक्ष गाडीच्या आरशाकडे जाते. तर त्याला गाडीच्या मागील शिडीवर एक लांब केस सोडलेली कपाळाच्या मधोमध लाल कुंकवाचा टिळा लावलेली एक बाई त्याच्याकडे डोळे वटारून बघत असलेली दिसते. ती बाई सतत त्याला बघून स्वतःची मान खालीवर करत असते. ड्रायव्हर खूप घाबरतो. तो तसाच त्या परिवारातील सदस्याकडे पाहतो. ड्रायव्हरला दरदरून घाम फुटलेला असतो. तो सदस्य देखील त्याला त्याच अवस्थेत पाहत असतो. तो सदस्य त्याला खुणेने ड्रायव्हरने जे काही पाहिले आहे ते मी ही पाहिलं आहे हे सांगतो.

ड्रायव्हर पुन्हा एकदा आरशात पाहतो तर त्या स्त्रीची मान अजून थोडी पुढे आलेली असते व डोळे आणखी मोठे झालेले असतात. यावर ड्रायव्हरची पाचावर धारण बसते. तो त्या सदस्याला हळूच सांगतो की बाकीच्या झोपी गेलेल्या सदस्यांना जागे कर, आपण खूप भयानक परिस्थितीत आहोत. तो सदस्य ताबडतोब जाऊन बाकीच्या झोपी गेलेल्या सदस्यांना जागे करतो व त्यांना सर्व परिस्थिती समजावून सांगतो. ते सदस्य देखील खूप घाबरतात. गाडीचा स्पीड, स्पीड मीटरमध्ये तर ८० दिसत असतो पण गाडी एकदम हळू जात असते. असे वाटत असते की गाडीच्या मागील बाजूस एक भली मोठी वस्तू ठेवली आहे व गाडी खूप मोठा लोड घेऊन पुढे सरकत आहे. ड्रायव्हर घशात एक मोठा आवंडा गिळून पुन्हा एकदा आरशात पाहतो तर आता त्या स्त्रीचे डोळे लहान झालेले असतात व तिची मान आणखी पुढे आलेली असते. आणि ती खूप वेगाने स्वतः ची मान खाली - वर करत असते. गाडीतील सर्व सदस्य बाहेर जाण्याच्या दरवाजाजवळ येतात. ड्रायव्हर गाडी थांबवतो व गाडीतील सर्व सदस्य आपला जीव मुठीत धरून जिवाच्या आकांताने पळत सुटतात. एक अदृश्य शक्ती आपला पाठलाग करत आहे असे त्या सर्वांना वाटत असते. सर्वजण खूपच घाबरलेले असतात. आता आपला मृत्यू जवळ आला आहे असे सर्वांना वाटत असते. तोच त्या सर्वांना समोर एक छोटेखानी मंदिर दिसते. त्या मंदिरात स्वामी समर्थ, गजानन महाराज व साईबाबा यांचा एकत्रित फोटो असतो. सर्वांना थोडे हायसे वाटते. सर्वजण ताबडतोब त्या मंदिरात जाऊन बेशुद्ध होऊन खाली पडतात.

सूर्योदय होतो. त्या पाच जणांच्या आजूबाजूला इंडियन ऑईल, पेट्रोल ऑईलचे दोन - तीन कर्मचारी उभे असलेले दिसतात. त्यांना जाग आलेली पाहून त्यातील एक कर्मचारी तेथील मॅनेजरला आवाज देऊन बोलावतो. तो मॅनेजर ताबडतोब त्या जागेवर येतो व त्यांना म्हणतो की “अहो, तुम्ही अचानक काल आमच्या पंपावर आला काय आणि खाली येऊन झोपला काय आम्हाला काहीच कळाले नाही! आम्ही तुमच्यापाशी आलो. तुम्हाला बऱ्याचदा हालवून जागे केलं. अंगावर पाणी मारलं पण तुम्ही काही उठला नाहीत. शेवटी आम्ही पोलिसांना फोन करणार होतो पण सोबत लेडीज होत्या म्हणून आम्ही काही अ‍ॅक्शन घेतली नाही.” त्या लोकांना काहीच समजत नव्हते. पण मॅनेजर जे काही बोलत होता ते सर्व काही खरं होतं. कारण पाणी मारल्यामुळे त्यांचे अंग ओले झालेले असते. त्यांची गाडी पेट्रोलपंपावर उभी असते. पण घडलेली भयानक गोष्ट ते त्या मॅनेजरला कशी समजावणार असतात; कारण त्यांनाच काही समजत नसते. शेवटी ते सर्वजण तेथील मॅनेजर व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानून तिथून निघून जातात. ते तशाच संदिग्ध अवस्थेत गाडीजवळ येतात. गाडी सुस्थितीत आहे कि नाही हे पाहतात. ड्रायव्हर पुन्हा एकदा त्या आरशात पाहतो. तर त्याला मागील बाजूस असलेले घनदाट जंगल दिसते. ना तिथे ते मंदिर असते, ना ती सातच्या नंतर प्रवेश बंदी असलेली पाटी असते. तो तशाच अवस्थेत गाडी रायगडच्या दिशेने घेतो. पण हा भयप्रवास त्या सर्वांच्या कायम लक्षात राहणारा ठरतो.

(त्यांच्या गाडीच्या मागील बाजूस असलेली अतृप्त शक्ती म्हणजे चित्रारूपी चेटकीण असते. परमेश्वराच्या दर्शनाने त्या अतृप्त आत्म्याला शेवटी मोक्ष प्राप्ती होते.)

समाप्त!


इंद्रजित नाझरे | Ajit Patankar
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
कादंबरी, कथा वाचनाची आवड असणारे इचलकरंजी, कोल्हापूर येथील इंद्रजित नाझरे हे मराठीमाती डॉट कॉम येथे मराठी कथा या विभागात लेखन करतात.

अभिप्राय

तुमची टिप्पणी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे!
तुमचा अभिप्राय / टिप्पणी ही आम्ही कसे कार्य करतो? त्यातील सुधारणांसाठी आणि आम्ही सातत्याने उच्च-गुणवत्तेची सेवा प्रदान करतोय की नाही हे समजून घेण्यासाठी आमच्यासाठी महत्वाची आहे.

माझा बाप्पा
माझा बाप्पा (मातीतून घडविलेल्या आपल्या पर्यावरणपूरक बाप्पाची छायाचित्रे)
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,4,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1357,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1097,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,251,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री शिंदे-कांबळे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,35,निसर्ग चाटे,1,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1140,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: आडवी खोरी भाग २ - मराठी भयकथा
आडवी खोरी भाग २ - मराठी भयकथा
आडवी खोरी भाग २, मराठी भयकथा - [Aadavi Khori Part 2, Marathi Bhaykatha] कोकणातील आडव्या खोरीचे रहस्य उलगडणाऱ्या आडवी खोरी या कथेचा दुसरा भाग.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuxJQtz2BLv3Tu-VCPb4vs6luG8bMSNtByjD8-iO_0x2DtzoEVQ9fuO_gtwalBVl9Zls3c1gDCI1dDkyAoBkSV-nXRTGLv5HQCVj04QCkM6WBu6gxIg0SPgCj2nMR7mUvwop7P3oUB2z1A/s0/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuxJQtz2BLv3Tu-VCPb4vs6luG8bMSNtByjD8-iO_0x2DtzoEVQ9fuO_gtwalBVl9Zls3c1gDCI1dDkyAoBkSV-nXRTGLv5HQCVj04QCkM6WBu6gxIg0SPgCj2nMR7mUvwop7P3oUB2z1A/s72-c/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/09/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/09/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची