Loading ...
/* Dont copy */

आडवी खोरी भाग २ - मराठी भयकथा

आडवी खोरी भाग २, मराठी भयकथा - [Aadavi Khori Part 2, Marathi Bhaykatha] कोकणातील आडव्या खोरीचे रहस्य उलगडणाऱ्या आडवी खोरी या कथेचा दुसरा भाग.

कोकणातील आडव्या खोरीचे रहस्य उलगडणारी भयकथा म्हणजे आडवी खोरी भाग २

शशिकांत मोहिते संध्यानंद स्वामींना घडलेली सगळी घटना सांगतात. यावर संध्यानंद स्वामी त्यांना आत्मा मोक्षीसाठी एक अनुष्ठान करण्याचा सल्ला देतात. दोन दिवसांवर अमावस्या असते. शशिकांत मोहिते आपल्या चार - पाच माणसांसोबत आडव्या खोरीकडे जातात. तेथून थोड्याच अंतरावर ते होमकुंड पेटवतात. संध्यानंद स्वामी व त्यांचा एक शिष्य घटनास्थळी येतात. विष्णू मंत्राने अनुष्ठान करायला सुरूवात होते.

होमकुंडातील पवित्र धूर आडव्या खोरीकडे जाऊ लागतो. तसा चित्राच्या आत्म्याला त्रास सुरू होतो. तिचा आत्मा मोठमोठ्याने आक्रोश करू लागतो. ह्या भयाण काळोखातून येणारा भयानक आवाज ऐकून शशिकांत मोहिते व त्यांच्या साथीदारांची पाचावर धारण बसते. अनुष्ठान पूर्ण होऊन चित्राच्या आत्म्याला मोक्ष मिळणारच असतो तोच त्या पवित्र होमकुंडात एक जिवंत कोंबडी पडते. त्या कोंबडीच्या तोंडून वेदनादायी आवाज बाहेर पडू लागतो. अनुष्ठान अपवित्र होते तशी त्या चेटकीणीची ताकद वाढते. ती कोंबडी फेकणारा व्यक्ती दुसरा तिसरा कोणी नसून चित्राचा पती नारायणराव असतो. आपल्या बायकोचा असा खून झाला ही गोष्ट त्यांना सहन होत नाही व ते आपली पुरोहित बुद्धी, चेतना विसरून गेलेले असतात. त्यांची मती भ्रष्ट झालेली असते. “माझ्या बायकोला मारलं या कुत्र्यांनी, मला वेड केलं. मी नाही सोडणार कोणाला” असे म्हणत नारायण तेथील होमकुंडाच्या वस्तू इतरत्र फेकू लागतात. शशिकांत मोहिते व बाकीचे लोक त्याला धरायला जातात. पण नारायणराव कोणालाच ऐकत नाही. शेवटी त्याला मारून तिथून घालवले जाते. पण अनुष्ठान अपवित्र होते. संध्यानंद स्वामी आपल्या शिष्यासोबत तिथून निघून जातात. त्यांच्या १५ वर्षांच्या कारकिर्दीमधील ही अशी पहिल्यांदाच अपवित्र घटना घडलेली असते. याचा त्यांना जबर मानसिक धक्का बसतो व संध्यानंद स्वामी हृदयविकाराच्या धक्याने मरण पावतात.

त्या घटनेनंतर तर गावकरी खूप घाबरून जातात. आडव्या खोरीच्या एका मोठ्या झाडावर ‘संध्याकाळी सात नंतर कोणीही येथे येऊ नये’ अशी पाटी लावली जाते. पण जोपर्यंत पर्यायी मार्ग उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत नाईलाजास्तव गावकऱ्यांना तोच मार्ग वापरावा लागत असतो. बाहेरगावचे काही काम असेल तर संध्याकाळी सातच्या आत गावकरी ते पूर्ण करत असत. वेळ असाच निघून जात असतो. गावकरी भीतीच्या छायेखाली राहत असतात. कधी अमावस्येच्या रात्री नीरव शांततेत चित्रारूपी चेटकीणीची हृदय चिरणारी एक विचित्र किंचाळी त्या आडव्या खोरीतून ऐकायला येत असे. कधी कधी लांबून गावकऱ्यांना एका मोठ्या झाडामागे चित्राचं भूत दिसत असे.

असेच दिवस पुढे जात असताना एकदा गोव्याहून रायगडला जाण्यासाठी एक प्रवासी वाहन तळकोकणात दाखल होते. गाडीत जेमतेम पाच सदस्य असतात. गाडीचा ड्रायव्हर एका वाटसरूला हा रस्ता कुठे जातो? असा प्रश्न विचारतो. तो वाटसरू कोसूंबे गावातील असतो. तो वाटसरू हातातील तंबाखू चोळत हा मार्ग संगमेश्वर व रत्नागिरी मार्गे रायगडला जातो हे सांगतो. पण तुम्ही आडव्या खोरीमार्गे जाऊ नका, हे देखील सांगतो. गाडीचा ड्रायव्हर त्या वाटसरूचे बोलणे असंच फेटाळून लावतो व गाडी स्टार्ट करून पुढे जातो.

हळूहळू दिवसाच्या प्रकाशाची जागा रात्रीचा अंधार घेऊ लागतो. त्यांची गाडी आडव्या खोरीमध्ये प्रवेश करू लागते. गाडीत गाडीचा ड्रायव्हर व त्या परिवारातील एक सदस्य पुढच्या सीटवर बसलेले असतात. घड्याळात रात्रीचे १०:३० वाजलेले असतात. ते दोघेही आपल्या प्रवासाबद्दल बोलत असतात. बाकीचे सदस्य झोपी गेलेले असतात. गाडीच्या डेक्सवरून पाण्याची बॉटल खाली पडते. ती बॉटल उचलण्यासाठी तो सदस्य खाली वाकतो व अचानक ड्रायव्हरला आपल्या समोरून एक काळी सावली गेल्याचा भास होतो. सुरूवातीला ड्रायव्हर भास झाला असेल असे म्हणून तो दुर्लक्ष करतो. रात्रीचे ११:३० वाजलेले असतात. त्यांची गाडी बरोबर आडव्या खोरीच्या मधोमध येते. अचानक ड्रायव्हरचे लक्ष गाडीच्या आरशाकडे जाते. तर त्याला गाडीच्या मागील शिडीवर एक लांब केस सोडलेली कपाळाच्या मधोमध लाल कुंकवाचा टिळा लावलेली एक बाई त्याच्याकडे डोळे वटारून बघत असलेली दिसते. ती बाई सतत त्याला बघून स्वतःची मान खालीवर करत असते. ड्रायव्हर खूप घाबरतो. तो तसाच त्या परिवारातील सदस्याकडे पाहतो. ड्रायव्हरला दरदरून घाम फुटलेला असतो. तो सदस्य देखील त्याला त्याच अवस्थेत पाहत असतो. तो सदस्य त्याला खुणेने ड्रायव्हरने जे काही पाहिले आहे ते मी ही पाहिलं आहे हे सांगतो.

ड्रायव्हर पुन्हा एकदा आरशात पाहतो तर त्या स्त्रीची मान अजून थोडी पुढे आलेली असते व डोळे आणखी मोठे झालेले असतात. यावर ड्रायव्हरची पाचावर धारण बसते. तो त्या सदस्याला हळूच सांगतो की बाकीच्या झोपी गेलेल्या सदस्यांना जागे कर, आपण खूप भयानक परिस्थितीत आहोत. तो सदस्य ताबडतोब जाऊन बाकीच्या झोपी गेलेल्या सदस्यांना जागे करतो व त्यांना सर्व परिस्थिती समजावून सांगतो. ते सदस्य देखील खूप घाबरतात. गाडीचा स्पीड, स्पीड मीटरमध्ये तर ८० दिसत असतो पण गाडी एकदम हळू जात असते. असे वाटत असते की गाडीच्या मागील बाजूस एक भली मोठी वस्तू ठेवली आहे व गाडी खूप मोठा लोड घेऊन पुढे सरकत आहे. ड्रायव्हर घशात एक मोठा आवंडा गिळून पुन्हा एकदा आरशात पाहतो तर आता त्या स्त्रीचे डोळे लहान झालेले असतात व तिची मान आणखी पुढे आलेली असते. आणि ती खूप वेगाने स्वतः ची मान खाली - वर करत असते. गाडीतील सर्व सदस्य बाहेर जाण्याच्या दरवाजाजवळ येतात. ड्रायव्हर गाडी थांबवतो व गाडीतील सर्व सदस्य आपला जीव मुठीत धरून जिवाच्या आकांताने पळत सुटतात. एक अदृश्य शक्ती आपला पाठलाग करत आहे असे त्या सर्वांना वाटत असते. सर्वजण खूपच घाबरलेले असतात. आता आपला मृत्यू जवळ आला आहे असे सर्वांना वाटत असते. तोच त्या सर्वांना समोर एक छोटेखानी मंदिर दिसते. त्या मंदिरात स्वामी समर्थ, गजानन महाराज व साईबाबा यांचा एकत्रित फोटो असतो. सर्वांना थोडे हायसे वाटते. सर्वजण ताबडतोब त्या मंदिरात जाऊन बेशुद्ध होऊन खाली पडतात.

सूर्योदय होतो. त्या पाच जणांच्या आजूबाजूला इंडियन ऑईल, पेट्रोल ऑईलचे दोन - तीन कर्मचारी उभे असलेले दिसतात. त्यांना जाग आलेली पाहून त्यातील एक कर्मचारी तेथील मॅनेजरला आवाज देऊन बोलावतो. तो मॅनेजर ताबडतोब त्या जागेवर येतो व त्यांना म्हणतो की “अहो, तुम्ही अचानक काल आमच्या पंपावर आला काय आणि खाली येऊन झोपला काय आम्हाला काहीच कळाले नाही! आम्ही तुमच्यापाशी आलो. तुम्हाला बऱ्याचदा हालवून जागे केलं. अंगावर पाणी मारलं पण तुम्ही काही उठला नाहीत. शेवटी आम्ही पोलिसांना फोन करणार होतो पण सोबत लेडीज होत्या म्हणून आम्ही काही अ‍ॅक्शन घेतली नाही.” त्या लोकांना काहीच समजत नव्हते. पण मॅनेजर जे काही बोलत होता ते सर्व काही खरं होतं. कारण पाणी मारल्यामुळे त्यांचे अंग ओले झालेले असते. त्यांची गाडी पेट्रोलपंपावर उभी असते. पण घडलेली भयानक गोष्ट ते त्या मॅनेजरला कशी समजावणार असतात; कारण त्यांनाच काही समजत नसते. शेवटी ते सर्वजण तेथील मॅनेजर व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानून तिथून निघून जातात. ते तशाच संदिग्ध अवस्थेत गाडीजवळ येतात. गाडी सुस्थितीत आहे कि नाही हे पाहतात. ड्रायव्हर पुन्हा एकदा त्या आरशात पाहतो. तर त्याला मागील बाजूस असलेले घनदाट जंगल दिसते. ना तिथे ते मंदिर असते, ना ती सातच्या नंतर प्रवेश बंदी असलेली पाटी असते. तो तशाच अवस्थेत गाडी रायगडच्या दिशेने घेतो. पण हा भयप्रवास त्या सर्वांच्या कायम लक्षात राहणारा ठरतो.

(त्यांच्या गाडीच्या मागील बाजूस असलेली अतृप्त शक्ती म्हणजे चित्रारूपी चेटकीण असते. परमेश्वराच्या दर्शनाने त्या अतृप्त आत्म्याला शेवटी मोक्ष प्राप्ती होते.)

समाप्त!


इंद्रजित नाझरे | Ajit Patankar
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
कादंबरी, कथा वाचनाची आवड असणारे इचलकरंजी, कोल्हापूर येथील इंद्रजित नाझरे हे मराठीमाती डॉट कॉम येथे मराठी कथा या विभागात लेखन करतात.
नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,15,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1110,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,871,आईच्या कविता,21,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,4,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,23,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,3,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,46,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,61,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,40,कवी बी,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुणाल खाडे,2,कुसुमाग्रज,7,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशवकुमार,1,केशवसुत,2,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,1,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,12,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,10,गोड पदार्थ,56,गौतम जगताप,1,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,424,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,6,तिच्या कविता,52,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,71,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,56,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,ना धों महानोर,1,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नाशिक,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,4,निसर्ग कविता,23,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,14,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,15,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,89,प्रेरणादायी कविता,15,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,2,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,8,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,2,बायकोच्या कविता,4,बालकविता,14,बालकवी,3,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,14,भरत माळी,1,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,101,मराठी कविता,741,मराठी गझल,24,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,14,मराठी टिव्ही,42,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी मालिका,15,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,40,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,49,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,307,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,3,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,87,मातीतले कोहिनूर,16,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,9,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,मोहिनी उत्तर्डे,1,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,21,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,7,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,55,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,6,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,10,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,3,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,30,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,9,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,131,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,21,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सलिम रंगरेज,1,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,7,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सीमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,18,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,3,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,318,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,41,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: आडवी खोरी भाग २ - मराठी भयकथा
आडवी खोरी भाग २ - मराठी भयकथा
आडवी खोरी भाग २, मराठी भयकथा - [Aadavi Khori Part 2, Marathi Bhaykatha] कोकणातील आडव्या खोरीचे रहस्य उलगडणाऱ्या आडवी खोरी या कथेचा दुसरा भाग.
https://1.bp.blogspot.com/-o4-Jpo4x7GU/X28pfVyInUI/AAAAAAAAFlE/qQh0l5RRTb4UM8Y9GtAYNKvq7ye75AccwCLcBGAsYHQ/s0/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-o4-Jpo4x7GU/X28pfVyInUI/AAAAAAAAFlE/qQh0l5RRTb4UM8Y9GtAYNKvq7ye75AccwCLcBGAsYHQ/s72-c/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/09/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/09/aadavi-khori-marathi-bhaykatha-part-2.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची