Loading ...
/* Dont copy */

सुख प्राप्ती (मराठी कथा)

सुख प्राप्ती (मराठी कथा) - मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक संजय डोंगरे यांची सुख प्राप्ती ही मराठी कथा.

सुख प्राप्ती (मराठी कथा)

...निर्वाण जीवन म्हणजेच तर सुख आहे! सुख प्राप्ती


सुख प्राप्ती (मराठी कथा)

मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक ‘संजय डोंगरे’ यांची ‘सुख प्राप्ती’ ही मराठी कथा.रात्रंदिवस कोणत्याही प्रकारच्या विशिष्ट काठिण्याशिवाय सुखाची प्राप्ती झाली पाहिजे, असे वाटताच ती मिळू शकते; हे एके दिवशी समजले आणि एक नवी दिशा दिसू लागली. समजून आल्याचा तो क्षण आठवला की बेलट्ठीसीस बेचैन होतो. ते सुख कसे प्राप्त करावे, काय करावे, कसे वागावे, काय बोलावे, कुणाला सांगावे, काय सांगावे, कसे सांगावे त्याला काहीच उमज पडेना. फक्त सुख मिळवायचे आहे. सुख मिळवण्याचा त्याला ध्यास लागला होता. अन्नपाण्यावरचं लक्ष उडाल्याने तो कृश होऊ लागला. ब्राह्मण पुत्र असल्याने घरात शिक्षण होतं. मानपान, संपत्ती होती. सगळ्या प्रकारच्या संधी हात उघडून उपलब्ध होत्या पण त्याला त्यात रस नव्हता. त्याला सुख हवं होतं. ते कसं मिळवावं यासाठी तो अधिकाधिक अभ्यास करू लागला.

“तू इतका अभ्यासाच्या नादी लागला आहेस यावर्षी की, जणू काय पुढचं वर्ष उगवणारच नाही.” “तसं नाही, पण मला जे मिळवायचं आहे ते जितक्या लवकर मिळेल तितक्या लवकर मला सध्याच्या अवस्थेहून पुढच्या अवस्थेत जाता येईल. म्हणून या अवस्थेचं रखडणं लवकरात लवकर फेकून द्यायचं आहे.”

“त्यासाठी तू कुणालातरी शोध. त्याचा शिष्य हो.” त्याच्या जवळच्या मित्राचा हा सल्ला बेलट्ठीसीसला पटला. त्याने श्रावस्तीच्या परिसरात अशा गुरूंचा शोध घेतला. पाहता पाहता त्याला काश्यप बंधूंची माहिती मिळाली. गया काश्यप, नदी काश्यप आणि उरूवेला काश्यप. त्याने उरूवेला काश्यप यांचे शिष्यत्व पत्करले. अत्यानंदाने त्याचे अंत:करण भरून आले. उरूवेला काश्यप यांच्या भारदस्त व्यक्तिमत्वाने तो भारावून गेला. उरूवेल काश्यपांचे दोन्ही बंधू त्यांचाच अनुनय करीत होते. ते तिघेही भाऊ अग्निपूजक होते.

निरंजना नदीच्या काठी...


निरंजना नदीच्या काठी असणाऱ्या उरूवेल काश्यपांच्या अग्नीशाळेत तो अग्निहोत्र्य करू लागला. अग्नीत मोठ्या प्रमाणात आहुती देणे तो शिकला. पशुपक्ष्यांच्या आहुती देणे, पकडून आणलेले पशुपक्षी सांभाळून ठेवणे हा दिनक्रम. अग्निपंथाचा भाग म्हणून जटा वाढवल्या. त्या अस्ताव्यस्त फिस्कारू नये म्हणून त्यांना वेलींची दोरी करून लावली. आश्रमाच्या मध्यभागी असणाऱ्या होमकुंडात पूजा चाले. आकाश सदैव धुराने व्यापलेले असे. उरूवेल काश्यप आणि त्यांचे एक हजार शिष्य. नदीकाश्यपांचे ५००, गया काश्यपांचे २५० होते. काश्यप बंधूंचा दबदबा होता त्या परिसरात. ते म्हणतील तेच जीवन. बाकी सारी आग.

बेलट्ठीसीस आपल्या ध्येयाप्रत जाण्याच्या प्रयत्नात दिवस-रात्र रममाण असे. त्याला जे सुख हवं होतं ज्या सुखासाठी तो उरुवेल काश्यपांच्या आश्रमात आला होता ते सुख त्याला दररोज मिळू लागलं. समोरच्या होमकुंडात एखाद्या प्राण्याच्या शरीराचा तुकडा टाकल्यानंतर ऐकू येणारा आवाज आणि सुटलेला वास आसमंत धुंद करीत असे. अग्नीच्या ज्वालांची टोके उंच उंच जात. त्या ज्वालांच्या टोकावर बेलट्ठीसीस बसलेले असायचे. त्या ज्वाला आणखी उंच जाव्यात म्हणून त्यात कधी अख्खा पक्षी टाकला जायचा, कधी अख्खा पशु. ते मांस भक्षण करून त्यांना वेगळीच निद्रा येत असावी. निद्रा हेच सुख! या सुखात रममाण असतानाच एके दिवशी त्याने नागराज मुचलींदाला पाहिले. नागराज आला. त्याने आश्रमातले सगळे होम साहित्य इकडे तिकडे फेकून दिले. उरुवेल काश्यपांशी तो वाद घालू लागला. सगळे शिष्यांनी श्वास रोखून आपापल्या राहूट्यात कान उभे केलेले.

आश्रमाचं जीवन...


दुसऱ्या दिवशी पुन्हा अग्निपूजेची मांडामांड. असे प्रसंग अनेक येऊ लागले. आश्रमाचं जीवन अस्थिर झालं होतं. प्रत्येकाच्या मनात नागराज मुचलींदाची धास्ती होती. मात्र, गुरुवर्य उरूवेल काश्यप नागराजाला यत्किंचितही घाबरले नाही आणि त्यांनी अग्निपूजा सोडली नाही. सगळे काही नित्याप्रमाणे घडू लागले. बेलट्ठीसीसला उरुवेल काश्यपांचा अभिमान वाटू लागला. सुखाच्या त्या असामान्य विश्वात बेलट्ठीसीस आणि त्याचे सहकारी मित्र रममाण झाले. सगळेजण आपापल्या परीने ते विश्व विस्तीर्ण करू लागले.

एके दिवशी आश्रमात बुद्ध आले. अवकाशात पिवळा रंग पसरला. बुद्धांनी तिथे मुक्काम करण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. तेव्हा मुचलींद नागराज कसा त्रास देतो हे काश्यपांनी सांगितले. बुद्ध म्हणाले, “तो मला काहीही करू शकणार नाही.” त्या रात्री नागराज आला. आश्रमाच्या मध्यभागी असणाऱ्या अग्नीशाळेत गेला. तिथे पाहतो तर काय... आधीपासूनच बुद्ध बसलेले होते. बुद्ध पद्मासनात बसलेले. डोळे मिटलेले. स्थिर, गंभीर. नागराज त्यांच्या समोर येऊन बसला आणि दोघांचेही युद्ध सुरू झाले. पहाटे पहाटे अग्नीशाळेतून ज्वाला येत असलेल्या सर्वांनी पाहिल्या. त्यानंतर लगेच पावसाचा वर्षाव झालेला पाहिला. पुढच्याच क्षणी शाळेचे दार उघडून बुद्ध बाहेर आले. त्यांच्या मागोमाग हातात भिक्षापात्र आणि अंगावर चिवर घातलेला नागराज सर्वांना दिसला.

ऊरूवेल काश्यप आश्चर्यचकित झाले. बुद्धापुढे नतमस्तक झाले. तेही बुद्धाचे शिष्य झाले. भिक्षू झाले. त्यांचे सर्व शिष्य बुद्ध भिक्षू झाले. बेलट्ठीसीसला आता नवा मार्ग मिळाला होता. आधीचा संपूर्ण दिनक्रम बदलला. हा आयुष्याचा आधुनिक मार्ग होता. आता या मार्गाने त्याला सुख मिळवायचं होतं. या मार्गातल्या सुखाची व्याख्या करुणा, शील, प्रज्ञा यांच्या आचरणातून जाते. त्याचा त्याला काहीही सराव नव्हता. गुरु उरूवेल काश्यप भिक्षू झाले म्हणून तोही भिक्षू झाला. एवढंच. पण त्याचे मन आता सुख मिळेल की नाही असे साशंकीत झाले.

सुखाची व्याख्या... (सुख प्राप्ती)


सुखाची व्याख्या बदलल्या मुळे सुख त्याच्यापासून दूर पळून गेलेसुखच नाही तर काय करायचे. ज्याच्यासाठी आपण हा मार्ग स्वीकारला त्या मार्गावर सुख दुरान्वयानेही दिसत नव्हते. उलट हे जीवन फार कठोर होते. एक वेळ जेवण तेही दुसऱ्याने दान म्हणून दिलेले. अंगावर चिवर. संध्याकाळी प्रवचन श्रवण. रात्री एका कुशीवर झोपणे. पहाटेच उठणे. ध्यानधारणा. स्वतःची कामे स्वतःच करणे. सगळं जीवन कष्टबद्ध झालेलं.

चालताना फक्त दहा फूट नजर ठेवून चालायचं. कुणाशी फालतू बोलायचं नाही. असत्य तर नाहीच नाही. पाच घरांपेक्षा जास्त घरी भिक्षाटन करायचं नाही. एकाच घरी वारंवार जायचं नाही. पाय आपटत चालायचं नाही. सगळ्या शीलांचं पालन करायचं. चुकलं की आपणहून सांगायचं. बेलट्ठीसीस विनया बाबतीत चूक होऊ देत नव्हता. हा नवा जीवनक्रम... हे जीवन जगताना प्रत्येक काम त्याला इतके एकाग्रतेने करावे लागत होते की एक काम करताना त्याला दुसरे काहीही आठवत नव्हते (सुख प्राप्ती).

एका पहाटे बेलट्ठीसीस भंतेजी विचार करू लागले. काय आपलं हे जीवन आहे! एखाद्या अस्खलित वंशात जन्म झालेला दर्जावान जसा मुळातच प्रशिक्षित असतो. दिसायला इतका बलवान की दुरून कोणीही ओळखावे. डोक्याच्यावर असे, शिंग म्हणा, तुरा म्हणा, आयाळ म्हणा, असावेत असे चिन्ह दिसते. चालू लागला तर रस्ता जसा काटेकोरपणे चालतो. नांगर जसा सुतभरही वाकडा तिकडा चालत नाही. मोर जसा एका रेषेत झेप घेत उडतो.

असे करताना त्यांना कोणत्याही प्रकारचे विशेष कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. त्यांच्या जीवन शैलीचाच तो भाग बनतो. त्यांच्या मनात दुसरे कोणतेही विचार वितर्क येत नाहीत. तसाच मी बनलो आहे. या जीवनाला काय म्हणायचं... विचार करता करता क्षणार्धात त्याच्या मनात वीज चमकली की मी तर याच मार्गाने चालतो आहे. हेच तर ते सुख आहे. सुखाचा शोध तर कधीचा लागून गेला आहे. हे निर्वाण जीवन म्हणजेच तर सुख आहे. कोणत्याही प्रकारचं आमिष नसणारं. बेलट्ठीसीस यांनी आपले डोळे मिटून घेतले. त्यांना सुखाची प्राप्ती झाली होती. हे सुख त्यांच्यापासून कधीही दूर जाणार नाही. सूर्य उगवला होता.


सुख प्राप्ती (मराठी कथा) संबंधी महत्त्वाचे दुवे:


- संजय डोंगरे

अभिप्राय

तुमची टिप्पणी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे!
तुमचा अभिप्राय / टिप्पणी ही आम्ही कसे कार्य करतो? त्यातील सुधारणांसाठी आणि आम्ही सातत्याने उच्च-गुणवत्तेची सेवा प्रदान करतोय की नाही हे समजून घेण्यासाठी आमच्यासाठी महत्वाची आहे.

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,8,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1381,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1115,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,9,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,3,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,3,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,70,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,12,निवडक,8,निसर्ग कविता,37,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,23,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाग्यवेध,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,6,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1156,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,48,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,145,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,11,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मिलिंद खांडवे,1,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,11,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,21,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,4,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हितेशकुमार ठाकूर,1,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: सुख प्राप्ती (मराठी कथा)
सुख प्राप्ती (मराठी कथा)
सुख प्राप्ती (मराठी कथा) - मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक संजय डोंगरे यांची सुख प्राप्ती ही मराठी कथा.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfusEkLzxaMHR8qGumfngSlISOgfV2NFlKeAHck__gGqg7JR0ZFDS8P0fh8bFxrpZz3YvLI9swBIpCNWyatdYGJiuiidjlIIdoh8BMQyhocrqd2VY_vVVK8D1ssMbMAeqJOlQaCqlqvw6pK0zZGQZAcsbzcvxxeBGAzvz_L18WojWG9Hwc_Ir9c8lDsw/s1600-rw/sukh-prapti-marathi-katha.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfusEkLzxaMHR8qGumfngSlISOgfV2NFlKeAHck__gGqg7JR0ZFDS8P0fh8bFxrpZz3YvLI9swBIpCNWyatdYGJiuiidjlIIdoh8BMQyhocrqd2VY_vVVK8D1ssMbMAeqJOlQaCqlqvw6pK0zZGQZAcsbzcvxxeBGAzvz_L18WojWG9Hwc_Ir9c8lDsw/s72-c-rw/sukh-prapti-marathi-katha.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2023/05/sukh-prapti-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2023/05/sukh-prapti-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची