Loading ...
/* Dont copy */

एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा)

एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा) - नकळत तीच्या मनात घर करून बसलेल्या एका अनामिक भीतीने पछाडलेल्या तीच्या निष्प्राण पडलेल्या शरीराची भयकथा.

एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा)

तीच्या मनात घर करून बसलेल्या एका अनामिक भीतीची भयकथा...


एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा)

“हॅलो, कुठं आहे? आणखी किती वेळ लागणार?” मोबाईल कानाला लावतच समोरून येणाऱ्या उत्तराची वाट बघत बसलेली ‘ती’ थोडी रागातच बोलत होती.“फक्त दहाच मिनिटे गं, बॅगेत पाण्याची बाटली, आईने बनवलेलं काही खायला घ्यायचं राहून गेलं होतं.”

समोरून येणाऱ्या उत्तराने ‘ती’ समोर बोलू लागली.

“थोडं लवकर गं, ११:३० ची शेवटची एस. टी. आहे ती चुकवू नकोस म्हणजे झालं. वाट बघतेय लवकर ये, ठेवते फोन.”

बोलतच कानाला लावलेला मोबाईल डोळ्याच्या समोर आणून सुरू असलेला कॉल कट केला. मोबाइलच्या पांढऱ्या रंगाच्या काचेत डाव्या बाजूला नजर फिरवली तर १०:४५ ची वेळ झालेली तिच्या लक्षात आलं. आजूबाजूला नजर फिरवत आपल्या हातात असलेला मोबाईल बंद केला. एका मागासलेल्या गावाच्या वेशीबाहेर बांधलेल्या एस. टी. स्टॅंडच्या ५ फूट उंच भिंतीच्या समोरासमोर ये-जा करणाऱ्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून बनवलेल्या लाकडी खूर्चीवर बसून ‘ती’ आपल्या मैत्रिणीची वाट बघत बसलेली.

गाव मागासलेला असल्याने लोकांची ये-जा करणारी वर्दळ खूप मंदावलेली. कॉलेजमधून सुट्टी काढून ३ दिवसाआधीच गावी परतलेली ‘निमा’ व तिची मैत्रीण शहरातील कॉलेजमध्ये शेवटचा पेपर असल्याकारणामुळे रात्रीचा प्रवास करून कॉलेजच्या परतीच्या मार्गाने जाणे हे तिला भाग ठरलं होतं.

रात्र बरीच झाली होती. दिवसभर गप्पा मारता मारता दिवस कसा क्षितिजाकडे निघून गेला काही कळलंच नाही. आता रात्री अपरात्री मैत्रिणीबरोबर प्रवास करणे हे तिच्यासाठी काही नवीन नव्हते. कॉलेजची सुट्टी सायंकाळी व्हायची म्हणून रात्रीचे प्रवास करून घरी परतायचे. गाव मागासलेलं असल्याकारणाने एस. टी. च्या बसेस सुद्धा तिथून फार कमी प्रवास करायच्या.

आपल्या मैत्रिणीला यायला उशीर होणार लक्षात येताच तिला आपल्या मैत्रिणीची वाट बघण्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. लाकडी खुर्चीवर वाट बघत बसलेली ‘ती’ आता आपल्या आजूबाजूचा परिसर न्याहाळायला लागली. उजव्या बाजूला नजर फिरवली तर रात्रीच्या अंधाराची गती थोडी कमी करत अंधारातच उभा असलेला काळ्या रंगाच्या खांबावरच्या बल्बची अवस्था दुरावल्याने फार कमी प्रकाश शिपंडत होता. त्या फिक्कट नारंगी रंगाच्या उजेडात तिच्यापासून ३० ते ४० पावलांच्या अंतरावर एक भलंमोठं ‘उमरीचं’ झाड आपल्या निरनिराळ्या हवेच्या झोक्यासरशी हेलकावे घेत असलेल्या फांद्याना पसरवत उभा होता.

झाडाच्या खाली नजर गेली तर झाडाच्या बुंध्यावर एक गोलकर बसण्यासाठी कट्टा तयार केलेला, त्या गोलकार भागाच्या एका बाजूचे भाग अक्षरशः तुटून कट्टयासाठी लागणारा मालमत्ता (सिमेंट, रेती, दगडाचे तुटलेले काही भाग) इतरेतर पसरलेले होते.

तेवढ्यात रस्त्याच्या डाव्या बाजूने येणारी एक चारचाकी वाहन सामान्य वेगात कर्णकर्कश हॉर्न वाजवत तिथून निघून गेली. तसं तिच्या मनात एक विचार चमकून गेला. तशी ती थोडी अस्वथ झाली.

मनात किंचित भीती दाटून येऊ लागली. तोच तिची नजर रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या आपल्या समोरच दृश्य न्याहाळू लागली. समोर काळोखाने माखलेल्या काळ्याकुट्ट निर्जन डांबरी रस्त्याच्या पलीकडे एक काळ्या रंगाची काळीभोर मांजर आपल्या किलकिल्या डोळ्यांनी एकटक तिच्याकडे पाहत होती. तिचे लाल तांबूस रंगाचे डोळे त्या भयान काळोखात आणखीनच गळद व भयाण वाटत होते.

समोर तिला बघताच तिची किंचित असलेली भीती आता थोडी गडद होत चाललेली. तिच्या नजरेसह नजरानजर होताच तिची भीतीची गती आणखी जोर पकडू लागली. तिची नजर आता तिला साथ देत नव्हती. काळीज जोरजोरात धडधडत होतं. साथ न देणारी नजर मांजरीकडे दुर्लक्ष करून डाव्या बाजूच्या दिशेने वळवली, तसं तीच्या काळजाचा ठोकाच चुकला.

मनात घर करून बसलेली भीती आता चेहऱ्यावर दाटून येऊ लागली. समोरच दृश्य बघून ‘ती’ भीतीने पांढरी पडली होती. समोर एक काळीकुट्ट आकृती तिच्याकडे धावत येत असल्याचं तिला जाणवलं, तोच डोळ्याचं पात लवतं न लवतं ती आकृती क्षणात कुठेतरी नाहिशी झाली. तसं कसल्याश्या आवाजाने तीचं लक्ष वेधून घेतलं ती थोडी भानावर आली.

आवाज... कुणीतरी जोरात आपल्या दिशेने चालत येण्याचा आवाज... तशी ती आवाजच वेध घेऊ लागली, मनात नको नको ते विचार येत होते. तशी तिला आवाजाची चाहूल लागली, आवाज तिच्या मागच्या बाजूने येत असल्याचं जाणवंल. तसं ती आवाजाच्या दिशेने वळली, तर एक भयाण काळ्या रंगाची आकृती तिच्या दिशेने धावत येताना दिसली; तसं डोळे बंद करून उघडले तर ती आकृती एक भयाण प्रकाराने तिच्यावर झेपावली तशी ती जागेवर उठून बसली.

अंग पूर्ण घामानं भिजलं होतं. हातात असलेला मोबाईल खाली जमिनीवर पडला. मोबाईलच्या पांढर्‍या स्क्रीनवर नजर गेली. ११:३० वाजून गेलेले तिच्या लक्ष्यात आलं. गावाच्या वेशीबाहेरच्या रस्त्यावर नजर गेली तर तिची मैत्रीण तिथं आलेली नव्हती.

एक अनामिक भीती तिच्या मनात घर करून जात होती. तशी ती आपल्या जागेवरून उठून खाली मोबाईल उचलण्यासाठी उभ उठून खाली वाकली तशी समोरचं दृश्य बघत पुन्हा गुडघ्यांचा आधार घेत खाली जमिनीवर बसली व पुन्हा गावाच्या वेशीवरच्या रस्त्यावर लक्ष गेलं... पण तीचं निष्प्राण झालेलं शरीर कुठेतरी शून्यात पाहत होतं.

- अंकित भास्कर

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनुभव कथन,15,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1201,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,959,आईच्या कविता,22,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,67,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,97,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,2,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,4,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,11,गोड पदार्थ,56,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,427,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,56,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,73,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,58,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,नमिता प्रशांत,1,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,4,निसर्ग कविता,25,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,14,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,93,प्रेरणादायी कविता,16,फ मुं शिंदे,3,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,3,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,3,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,4,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,16,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास धोत्रे,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,102,मराठी कविता,841,मराठी कवी,2,मराठी गझल,25,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,15,मराठी टिव्ही,48,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,106,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,17,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वसंत बापट,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,56,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,6,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,10,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,132,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,19,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा)
एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा)
एक अनामिक भीती (मराठी भयकथा) - नकळत तीच्या मनात घर करून बसलेल्या एका अनामिक भीतीने पछाडलेल्या तीच्या निष्प्राण पडलेल्या शरीराची भयकथा.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg30zJoazFOzQb6FPMk-WtpMaCSkN6rtgRim81-pEb0nCWldGlpUmIQ68WazGRezlQqPlHCNs6YoJibMGdJC2shX6iD5o-wEm0-cHaVC5XP5hWhRLIORVrykIkSLMLbJEDVNNT1_zgM9dZxVfOImuIAlTp0i6g4WOhr81S2jrhnmEbWHoq6nbn3stmm2A/s1600-rw/ek-anamik-bhiti-marathi-bhaykatha.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg30zJoazFOzQb6FPMk-WtpMaCSkN6rtgRim81-pEb0nCWldGlpUmIQ68WazGRezlQqPlHCNs6YoJibMGdJC2shX6iD5o-wEm0-cHaVC5XP5hWhRLIORVrykIkSLMLbJEDVNNT1_zgM9dZxVfOImuIAlTp0i6g4WOhr81S2jrhnmEbWHoq6nbn3stmm2A/s72-c-rw/ek-anamik-bhiti-marathi-bhaykatha.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2023/02/ek-anamik-bhiti-marathi-bhaykatha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2023/02/ek-anamik-bhiti-marathi-bhaykatha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची