Loading ...
/* Dont copy */

उस्मानाबाद जिल्हा (महाराष्ट्र)

उस्मानाबाद जिल्हा - [Detailed Information and Photos of Osmanabad District] उस्मानाबाद जिल्ह्याबद्दल संपुर्ण माहिती आणि छायाचित्रे.

उस्मानाबाद जिल्हा | Osmanabad District

उस्मानाबादचे नाव पूर्वी ‘धारापूर’ अथवा ‘धाराशीव’ असे होते


उस्मानाबाद जिल्हा

उप्राचीनकालीन लेण्यांसाठी उस्मानाबाद जिल्हा प्रसिद्ध आहे.

उस्मानाबादचे नाव पूर्वी ‘धारापूर’ अथवा ‘धाराशीव’ असे होते. १९१० मध्ये तत्कालीन निजाम मीर-उस्मान‍अली याने तख्तनसीन होते वेळी या शहरास स्वतःचे नाव दिले. तेव्हापासून हे शहर ‘उस्मानाबाद’ म्हणून ओळखले जाते.

याच जिल्ह्यातील तेर येथील उत्खननात रोमन संस्कृतीशी नाते सांगणाऱ्या अनेक वस्तू सापडल्या आहेत. त्यावरून पूर्वीच्या धाराशीवचा ग्रीक व रोमन संस्कृतींशी संबंध होता, असे अनुमान काढता येते.

प्राचीनकालीन लेण्यांसाठी जिल्हा प्रसिद्ध आहे. कुंथलगिरीची जैन लेणी, उस्मानाबाद शहराजवळची चांभारलेणी व धाराशीव लेणी यांमधील शिल्पे प्राचीन अभिजात कलेची साक्ष देतात.

परांडा, नळदुर्ग, औसा व उदगीर येथील प्राचीन किल्ले व महाराष्ट्राचे कुलदैवत भवानी मातेचे क्षेत्र तुळजापूर यांमुळे या जिल्ह्याला एक आगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मुख्य ठिकाण: उस्मानाबाद
तालुके: सहा
क्षेत्रफळ: ७,५६९ चौ. कि. मी.
लोकसंख्या: १२,७६,३२७


उस्मानाबाद जिल्ह्याचे भौगोलिक स्थान


मराठवाड्यातील नैऋत्येकडील जिल्हा. उत्तरेस बीड जिल्हा. पूर्वेस लातूर जिल्ह्या, आग्नेयेस व दक्षिणेस कर्नाटक राज्य, नैऋत्येस व पश्चिमेस सोलापूर जिल्हा, वायव्येस अहमदनगर जिल्हा असे स्थान या जिल्ह्यास लाभले आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुके

उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकूण सहा तालुके आहेत
  1. उस्मानाबाद
  2. कळंब
  3. उमरगा
  4. तुळजापूर
  5. परांडा
  6. भूम

उस्मानाबाद जिल्ह्याची प्राकृतिक रचना


अनियमित आकाराचा जिल्हा. बालाघाट पठारी प्रदेश, सीनानदीच्या खोऱ्याच्या प्रदेश व भीमानदी खोऱ्याच्या प्रदेश अशी जिल्ह्याची सर्वसाधारण प्राकृतिक रचना आहे.

भूम, कळंब, उस्मानाबाद व उमरगा तालुक्यांच्या बराचसा भाग बालाघाट पठारी प्रदेशात मोडतो. परांडा व भूम तालुके सीनानदीच्या खोऱ्यात अतंर्भूत होतात. जिल्ह्याच्या दक्षिण भाग भीमानदीच्या खोऱ्यात येते.

उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हवामान


उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हवामान सर्वसाधारणः उष्ण व कोरडे आहे. पर्जन्यमान अतिशय व अनियमित आहे. पावसाचे वितरणही असमान आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व भागात तुलनात्मकदृष्ट्या पर्जन्यमान साधारण बरे आहे. पश्चिम भागात अधिकच कमी आहे.

सुखटणकर समितीच्या शिफारशीनुसार भूम, कळंब व परांडा हे तालुके अवर्षणप्रवण म्हणून निश्चित करण्यात आलेले असून या तालुक्यांमध्ये १९७४ - ७५ पासून अवर्षणप्रवण क्षेत्रविकास कार्यक्रम राबविला जात आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नद्या


तेरणा ही जिल्ह्यातील सर्वात लांब नदी आहे. ही नदी कळंब तालुक्यात तेरखेडजवळ उगम पावते. ही पुढे जिल्ह्याबरोबर मांजरा नदीस मिळते. बोरी व बेनिथोरा या भीमेच्या उपनद्या जिल्ह्यातून वाहतात. बोरी नदीचा उगम धारुरच्या पश्चिम भागात तर बेनिथोराच्या उगम देवबेट टेकडीवर होतो. बाणगंगा ही सीना नदीची उपनदीही जिल्ह्यातील एक महत्त्वाची नदी गणली जाते. बीड जिल्ह्यात उगम पावणारी मांजरा नदी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या उत्तर सीमेवरून वाहते. बीड व उस्मानाबादच्या जिल्ह्याच्या सीमा मांजरा नदीने स्पष्ट केल्या आहेत. सीना ही भीमा नदीची जिल्ह्यातील प्रमुख उपनदी असून ती अहमदनगर जिल्ह्यातून परांडा तालुक्यातून उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेशते. जिल्ह्यातील तिचा बरचसा प्रवास परांडा तालुक्याच्या सीमेवरून उत्तर-दक्षिण असा होतो. आपल्या प्रवासात परांडा तालुक्याची पश्चिम सीमा निश्चित करीत असतानाच काही अंतर तिने उस्मानाबाद व सोलापूर या जिल्ह्यांमधून नैसर्गिक सीमेचे कार्य केले आहे. भोगावती, हरणी, उल्पा, चांदणी, खैरी या उस्मानाबाद जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या कमी-अधिक महत्त्वाच्या इतर नद्या होत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील धरणे


बीड जिल्ह्यातील मांजरा प्रकल्पाचा लाभ उस्मानाबाद जिल्ह्यास होतो. भूम तालुक्यात ताकमोड येथे वाटेफळ हे धरण असून याच तालुक्यात अळूपजवळ रामगंगा व भूमजवळ बाणगंगा ही धरणे आहेत. परांडा तालुक्यात चांदणी व खासापूर येथे धरणे आहेत. उमरगा तालुक्यातील बेनिथोरा (मुरुमजवळ), जकेनूर, निम्न तेरणा व तुरोरा तसेच कळंब तालुक्यातील रायगव्हाण ही जिल्ह्यातील नाव घेण्याजोगी अन्य धरणे होत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पिके


ज्वारी हे जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असून ते खरीप व रबी अशा दोन्ही हंगामात घेतले जाते. कळंब, उमरगा व उस्मानाबाद तालुके खरीप ज्वारीच्या उत्पादनाच्या दृष्टीने; तर परांडा, उस्मानाबाद, उमरगा व भूम हे तालुके रबी ज्वारीच्या उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. रबी ज्वारी येथे ‘शाळू’ म्हणून ओळखली जाते. तांदूळ, भुईमूग, तूर व उडीद ही जिल्ह्यातील खरीप पिके होत. गहू व हरभरा ही रबी पिके जिल्ह्यात घेतली जातात.


उस्मानाबादचे नाव पूर्वी ‘धाराशीव’ असे होते. राज्यातील युती शासनाने उस्मानाबादचे नामांतर पुन्हा ‘धाराशीव’ असे केले आहेत.

ऊस जिल्ह्यातील प्रमुख बागायती पीक असून तुळजापूर, कळंब, उमरगा व उस्मानाबाद या तालुक्यांमध्ये उसाचे उत्पादन अधिक प्रमाणात घेतले जाते.

उमरगा तालुक्यातील तुरोरा हे गाव पानमळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उद्योगधंदे


उस्मानाबाद जिल्ह्यात औद्योगिकदृष्टीच्या अप्रगत गणला जातो. जिल्ह्यात उस्मानाबाद तालुक्यात ढोकी येथे व तुळजापूर तालुक्यात तामलवाडी येथे सूत गिरणी आहे. परांडा, भूम व कळंब येथे दूध शीतकरण केंद्र आहेत. परांडा तालुक्यात चांदणी येथे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र आहे. उस्मानाबाद तालुक्यात तेरणानगर येथे तेरणा सहकारी साखर कारखाना व तुळजापूर तालुक्यात नळदुर्ग येथे श्रीतुळजाभवानी सहकारी साखर कारखाना हे सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील एकमेव औद्योगिक वसाहत उस्मानाबाद शहरात आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख स्थळे


उस्मानाबाद: उस्मानाबाद हे जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण असून ते भोगावतीच्या काठी वसले आहे. जवळच धाराशीवजवळ डोंगरात कोरीव लेणी आहेत. उस्मानाबाद येथील हजरत ख्वाजा शस्मुद्दीन गाझीचा दर्गा अनेक भाविकांचे श्रद्धा स्थान आहे.

तुळजापूर: हे तुळजापूर तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असून तेथील तुळजाभवानी महाराष्ट्रातील अनेकांचे कुलदैवत आहे. तुळजाभवानीचे प्राचीन हेमाडपंती शिल्पाचा उत्कृष्ट नमुना मानले आहे. तेथून जवळच नागझरी हे निसर्गरम्य ठिकाण आहे.

नळदुर्ग: तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग भुईकोट किल्ल्यामधून प्रसिद्धीस आलेले आहे. इब्राहीम आदिलशाहा दुसरा याने तेथे बोरी नदीवर धरण बांधले असून त्याने बांधलेला ‘पाणी महल’ हे नळदुर्गच्या किल्ल्यातील प्रमुख आकर्षण आहे.

तेरणा: उस्मानाबाद तालुक्यात तेर नदीकाठी हे वसलेले हे ऐतिहासिक गाव बौद्धकालीन स्तूप व संत गोराकुंभाराचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे संत गोरा कुंभार यांची समाधी आहे.

परांडा: परांडा तालुक्याचे मुख्य ठिकाण. ऐतिहासिक किल्ला. एकेकाळचे निजामशाहीच्या राजधानीचे शहर. येथे संत कवी हंसराज स्वामींचा मठ आहे.

याशिवाय अणदूर (तुळजापूर तालुक्यात. खंडोबाचे मंदिर.); डोणगाव (परांडा तालुक्यात. सीना नदीकाठी. समर्थ रामदासचे पट्टशिष्य कल्याणस्वामींनी यांचा मठ. ख्वाजा बद्रुद्दीन साहेबंचा दर्गा.); भूम (बाणगंगा नदीकाठी. अलम प्रभूचे मंदिर.); कुंथलगिरी (भूम तालुक्यात. जैन मुनी शांतिसागर यांचे समाधी.); कळंब (कळंब तालुक्याचे ठिकाण. मांजरा नदीकाठी. सय्यद जाफर‍अली तहसलीदार यांचा दर्गा.); येरमाळा (कळंब तालुक्यात. सोलापूर-औरंगाबाद रस्त्यावर. येडेश्वरीचे मंदिर.); उमरगा (उमरगा तालुक्याचे मुख्य ठिकाण.). ही जिल्ह्यातील महत्त्वाची अन्य स्थळे होत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाहतुक


पुणे-विजयावाडा (सोलापूर, हैदराबादमार्गे) हा राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक नऊ जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातून जातो. उमरगा, डाळिंब व नळदुर्ग ही या महामार्गावरील जिल्ह्यातील महत्त्वाची ठिकाणे होत. मिरजेहून कुर्डूवाडीमार्गे लातूरला जाणारा लोहमार्ग जिल्ह्यातून जातो. तेर, ढोकी, एडसी ही या लोहमार्गावरील जिल्ह्यातील स्थानके होत.


“विजापूर येथील सुप्रसिद्ध अशा ‘मुलखमैदान’ तोफ मूळची परंड्याची!” असे म्हटले जाते.


मराठीमाती डॉट कॉम संपादक मंडळ
२००२ । मराठीमाती डॉट कॉम । पुणे
संपादक मंडळाद्वारे विविध विभागांतील साहित्याचे संपादन, पुनर्लेखन आणि संदर्भासहित नवीन लेखन केले जाते.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,2,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1347,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,3,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1087,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,5,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,220,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,63,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,33,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,36,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1130,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: उस्मानाबाद जिल्हा (महाराष्ट्र)
उस्मानाबाद जिल्हा (महाराष्ट्र)
उस्मानाबाद जिल्हा - [Detailed Information and Photos of Osmanabad District] उस्मानाबाद जिल्ह्याबद्दल संपुर्ण माहिती आणि छायाचित्रे.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji_OEXijJsAspCXLSDellRM0PxMmImGsrFaGRgy4dSO4yaQyFXGNqlFHfVj6O43-m-bDZadR5uYIhwAyCWprJMtbpn2qQ1pOVdWPUWn5JFDe2PC0ns0_KmytiPFgPHtwSVKCAOrx9Q7UdG5nJurltOKLiTg27dQGjff2gcfAAnRkEpHnxWrYpMMJM8iQ/s1600-rw/osmanabad-district.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji_OEXijJsAspCXLSDellRM0PxMmImGsrFaGRgy4dSO4yaQyFXGNqlFHfVj6O43-m-bDZadR5uYIhwAyCWprJMtbpn2qQ1pOVdWPUWn5JFDe2PC0ns0_KmytiPFgPHtwSVKCAOrx9Q7UdG5nJurltOKLiTg27dQGjff2gcfAAnRkEpHnxWrYpMMJM8iQ/s72-c-rw/osmanabad-district.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2022/09/osmanabad-district.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2022/09/osmanabad-district.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची