Loading ...
/* Dont copy */

शारदे पूर्ण कर कामना

शारदे पूर्ण कर कामना - [Sharade Purna Kar Kamana] माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत. तसेच मला विद्या या नावानेही ओळखतात.

शारदे पूर्ण कर कामना - Sharade Purna Kar Kamana

माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत

माझा इयत्ता ९ वी सहामाहीचा निकाल नुकताच लागला होता. मला ६३ टक्के मिळले होते. तेवढे माझ्यासाठी पुरेसे नव्हते, असे तुम्हालाही वाटते ना! खरे तर मी अर्थशास्त्र आणि विज्ञान - १ या विषयात सपास तर भुमितीमध्ये नापास होते. काही उपयोग नव्हता. कारण वेळ हातातून गेलेली होती. खरं तर योग्य त्या वेळी मी थोडासा जरी जास्त अभ्यास केला असता, तरी मला सत्तर ते बहात्तर टक्के नक्कीच मिळाले असते. पण त्या वेळी मी दिवाळीची सुट्टी लागणार मग मज्जा करायला मिळणार या आनंदाच्या विश्वात हरवले होते. पण नंतर मला या गोष्टीचा पश्चाताप होत होता. म्हणून मी माझ्या खोलीत गेले व दार लावून रडत बसले.

मनोमनच मी देवाला खूप शिव्या देत होते. त्याचवेळी अचानक प्रकाश झाला आणि माझ्यापुढे एक सुंदर, सालस, उच्चविचारसरणी असणाऱ्या घरातली, सदैव प्रसन्न वाटणारी, परी राज्यातील रूपवान परीप्रमाणे दिसणारी पण पंख नसणारी अशी स्त्री उभी राहिली. तिने शुभ्र वस्त्र धारलेले होते. हाती वीणा व पुस्तक घेऊन राजहंसला आपले वाहन बनवून ती तिथे प्रकट झाली होती. तिचे मुख शरद ऋतूतील कमळाप्रमाणे होते. तिच्या कमळासारख्या हातामध्ये स्फटिकांसारखे रूद्राक्ष असलेली माळ शोभून दिसत होती. तिच्या नखातून निघालेले लालसर किरण हे पोपटाला आकर्षवणारे डाळींबच जणू आहेत असे भासत होते. तिचे ते मंद हास्यच आपल्या ज्ञानासाठी कारणीभूत आहेत. असे वाटत होते. तिला पाहून ती नक्कीच देवीच असावी असे मला वाटले आणि मी तिला प्रणाम केला.

मी तिला विचारले, “माते तू कोण आहेस?”

ती हसली आणि उत्तरली, “मी तुम्हाला सर्व देऊन तुमचे बुद्धीचे भांडार गच्च भरवते आणि तुमच्या मुखकमलामध्ये नेहमी चांगला ठेवा तुमच्याजवळ ठेवते. अशी मी शारदा देवी आहे. पुस्तक हे माझे मानस अपत्य आहे. तुम्ही त्याचा अपमान करता, अशी त्याने माझ्याकडे तक्रार केली आहे. म्हणून मी प्रत्येक विद्यार्थीनीची भेट घेणार आहे. त्याच इच्छेने मी तुझ्याकडे आली आहे.”

“माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत. तसेच मला विद्या या नावानेही ओळखतात. त्यावरूनच विद्यार्थी हा शब्द आला. विद्यार्थी शब्दाची फोड केली तर त्याचा अर्थ विद्येचे अर्थार्जन म्हणजेच ज्ञान संपादन करणारा.”

“विद्येविना मती गेली
मती विना निती गेली
निती विना गती गेली
गती विना वित्त गेले
वित्ताविना क्षुद्र खचले
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.”

असे म्हणत महात्मा फुलेंनी आपल्या पत्नीला शिक्षण देऊन त्यांना पहिला ‘स्त्री शिक्षिका’ केले. त्या सावित्रीबाई फुलेंनी अनेक विद्यार्थीनी घडविल्या. त्यांच्यामुळेच हा हक्क आज तुला मिळाला आहे. तरी तू त्याचा अपमान करतेस? ज्या पुस्तकाचा उपयोग तुला अशा पवित्र कामासाठी होत आहे. अशा पुस्तकाला तू ढुंकून सुद्धा पाहत नाहीस. मग तुला एवढ्या मोठ्या शिक्षणाचा हक्क देण्याचा उपयोग तरी काय?”

“आज काही गरीब गलिच्छ वस्त्यांमध्ये मुलांना शिक्षण मिळू शकत नाही. सरकारने बरीच सोय केली आहे. पण गरीबीमुळे आई-वडील त्यांना शिकू देत नाहीत. सरकारी सोयीही तिथपर्यंत पोहचत नाहीत. अशा परिस्थितीत ते काहीच करू शकत नाहीत. पण तुला तर सर्व सोयी उपलब्ध आहेत. मग तू त्याचा का लाभ घेत नाहीस?”

“आंबेडकर, सावरकर यांसारख्या लोकांनी गरिबीत दिवस काढून आपले शिक्षण पूर्ण केले आणि ते थोर तत्ववेत्ते व विचारवंत म्हणून उदयास आले. त्यांचा तरी आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून तू शिक्षण पूर्ण केले पाहिजेस. तुला यांच्यासारखं जर स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवायचं असेल, जगात जर ताठ मानेने जगायचं असेल तर तुला मला वचन द्यावं लागेल की तू यापुढे चांगला अभ्यास करशील व पुस्तकाचा अपमान न करता त्याची योग्य जपवणुक करशील आणि चांगले गुण संपादन करशील. याप्रमाणे जर तू वागलीस तर नक्कीच तू यशस्वी होशील व तुझ्या आयुष्यात विद्या ही तुझ्या यशाची मानकरी ठरेल.”

“आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेव. ज्ञान हा एक अनमोल ठेवा आहे. म्हणून विद्वान व्यक्ती ही नेहमीच श्रीमंत मानली जाते. ज्ञान कधीही कोणालाही चोरून घेता येत नाही तर हे मेहनतीनेच कमवावे लागते. तु हुशार आहेस असे सर्व म्हणतात. पण अशा हुशारीचा काय उपयोग? तु असा गर्व कधी करू नकोस. कारण या जगाच्या ज्ञानापुढे तु एका विशाल वृक्षाच्या पानावरचं एक छोटासा दवबिंदू आहेस. त्या वृक्षाचं अख्खं पान व्यापायला तुला खूप मेहनत करावी लागेल. सगळ्यांनाच तुझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करायला तू पात्र ठरशील अशी माझी आशा आहे. तुला तुझ्या पुढच्या जीवनाच्या शुभेच्छा.” असे म्हणून ती शारदा देवी गडप झाली. पण जाताजाता मला स्फुरण देऊन गेली. आता मी जोमाने अभ्यास करत आहे आणि मी चांगले मार्क मिळविन अशी मला खात्री आहे.


रागिनी पवार | Ragini Pawar
अंबरनाथ(पूर्व), महाराष्ट्र (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
वाचना सोबतच लिखानाची आवड असणाऱ्या रागिनी पवार या लघुकथा, लेख, दीर्घकथा आणि स्त्रीयांच्या जीवनावर आधारीत कथांचे लिखान करतात.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनुभव कथन,17,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1237,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,33,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्चना डुबल,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,991,आईच्या कविता,27,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,12,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,13,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,68,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,153,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,5,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,1,गणेश तरतरे,17,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,4,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,12,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,1,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,428,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,57,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,74,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,62,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,5,निसर्ग कविता,26,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,32,पी के देवी,1,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,95,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,7,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,4,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,17,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मधुसूदन कालेलकर,2,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,103,मराठी कविता,923,मराठी कवी,3,मराठी गझल,26,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,16,मराठी टिव्ही,49,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,161,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,18,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वसंत बापट,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,वि म कुलकर्णी,5,विंदा करंदीकर,2,विक्रम खराडे,1,विचारधन,211,विजय पाटील,1,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,57,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,7,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,50,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,114,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: शारदे पूर्ण कर कामना
शारदे पूर्ण कर कामना
शारदे पूर्ण कर कामना - [Sharade Purna Kar Kamana] माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत. तसेच मला विद्या या नावानेही ओळखतात.
https://1.bp.blogspot.com/-EcQQNFDPBsc/YUreOcODCII/AAAAAAAAGng/6DbPOIP4QpwANNsqIwtJ7S43JlsKgCOgQCLcBGAsYHQ/s0/sharade-purna-kar-kamana.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-EcQQNFDPBsc/YUreOcODCII/AAAAAAAAGng/6DbPOIP4QpwANNsqIwtJ7S43JlsKgCOgQCLcBGAsYHQ/s72-c/sharade-purna-kar-kamana.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/09/sharade-purna-kar-kamana.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/09/sharade-purna-kar-kamana.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची