शारदे पूर्ण कर कामना

शारदे पूर्ण कर कामना - [Sharade Purna Kar Kamana] माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत. तसेच मला विद्या या नावानेही ओळखतात.

शारदे पूर्ण कर कामना - Sharade Purna Kar Kamana

माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत

माझा इयत्ता ९ वी सहामाहीचा निकाल नुकताच लागला होता. मला ६३ टक्के मिळले होते. तेवढे माझ्यासाठी पुरेसे नव्हते, असे तुम्हालाही वाटते ना! खरे तर मी अर्थशास्त्र आणि विज्ञान - १ या विषयात सपास तर भुमितीमध्ये नापास होते. काही उपयोग नव्हता. कारण वेळ हातातून गेलेली होती. खरं तर योग्य त्या वेळी मी थोडासा जरी जास्त अभ्यास केला असता, तरी मला सत्तर ते बहात्तर टक्के नक्कीच मिळाले असते. पण त्या वेळी मी दिवाळीची सुट्टी लागणार मग मज्जा करायला मिळणार या आनंदाच्या विश्वात हरवले होते. पण नंतर मला या गोष्टीचा पश्चाताप होत होता. म्हणून मी माझ्या खोलीत गेले व दार लावून रडत बसले.

मनोमनच मी देवाला खूप शिव्या देत होते. त्याचवेळी अचानक प्रकाश झाला आणि माझ्यापुढे एक सुंदर, सालस, उच्चविचारसरणी असणाऱ्या घरातली, सदैव प्रसन्न वाटणारी, परी राज्यातील रूपवान परीप्रमाणे दिसणारी पण पंख नसणारी अशी स्त्री उभी राहिली. तिने शुभ्र वस्त्र धारलेले होते. हाती वीणा व पुस्तक घेऊन राजहंसला आपले वाहन बनवून ती तिथे प्रकट झाली होती. तिचे मुख शरद ऋतूतील कमळाप्रमाणे होते. तिच्या कमळासारख्या हातामध्ये स्फटिकांसारखे रूद्राक्ष असलेली माळ शोभून दिसत होती. तिच्या नखातून निघालेले लालसर किरण हे पोपटाला आकर्षवणारे डाळींबच जणू आहेत असे भासत होते. तिचे ते मंद हास्यच आपल्या ज्ञानासाठी कारणीभूत आहेत. असे वाटत होते. तिला पाहून ती नक्कीच देवीच असावी असे मला वाटले आणि मी तिला प्रणाम केला.

मी तिला विचारले, “माते तू कोण आहेस?”

ती हसली आणि उत्तरली, “मी तुम्हाला सर्व देऊन तुमचे बुद्धीचे भांडार गच्च भरवते आणि तुमच्या मुखकमलामध्ये नेहमी चांगला ठेवा तुमच्याजवळ ठेवते. अशी मी शारदा देवी आहे. पुस्तक हे माझे मानस अपत्य आहे. तुम्ही त्याचा अपमान करता, अशी त्याने माझ्याकडे तक्रार केली आहे. म्हणून मी प्रत्येक विद्यार्थीनीची भेट घेणार आहे. त्याच इच्छेने मी तुझ्याकडे आली आहे.”

“माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत. तसेच मला विद्या या नावानेही ओळखतात. त्यावरूनच विद्यार्थी हा शब्द आला. विद्यार्थी शब्दाची फोड केली तर त्याचा अर्थ विद्येचे अर्थार्जन म्हणजेच ज्ञान संपादन करणारा.”

“विद्येविना मती गेली
मती विना निती गेली
निती विना गती गेली
गती विना वित्त गेले
वित्ताविना क्षुद्र खचले
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.”

असे म्हणत महात्मा फुलेंनी आपल्या पत्नीला शिक्षण देऊन त्यांना पहिला ‘स्त्री शिक्षिका’ केले. त्या सावित्रीबाई फुलेंनी अनेक विद्यार्थीनी घडविल्या. त्यांच्यामुळेच हा हक्क आज तुला मिळाला आहे. तरी तू त्याचा अपमान करतेस? ज्या पुस्तकाचा उपयोग तुला अशा पवित्र कामासाठी होत आहे. अशा पुस्तकाला तू ढुंकून सुद्धा पाहत नाहीस. मग तुला एवढ्या मोठ्या शिक्षणाचा हक्क देण्याचा उपयोग तरी काय?”

“आज काही गरीब गलिच्छ वस्त्यांमध्ये मुलांना शिक्षण मिळू शकत नाही. सरकारने बरीच सोय केली आहे. पण गरीबीमुळे आई-वडील त्यांना शिकू देत नाहीत. सरकारी सोयीही तिथपर्यंत पोहचत नाहीत. अशा परिस्थितीत ते काहीच करू शकत नाहीत. पण तुला तर सर्व सोयी उपलब्ध आहेत. मग तू त्याचा का लाभ घेत नाहीस?”

“आंबेडकर, सावरकर यांसारख्या लोकांनी गरिबीत दिवस काढून आपले शिक्षण पूर्ण केले आणि ते थोर तत्ववेत्ते व विचारवंत म्हणून उदयास आले. त्यांचा तरी आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून तू शिक्षण पूर्ण केले पाहिजेस. तुला यांच्यासारखं जर स्वतःचं व्यक्तिमत्व घडवायचं असेल, जगात जर ताठ मानेने जगायचं असेल तर तुला मला वचन द्यावं लागेल की तू यापुढे चांगला अभ्यास करशील व पुस्तकाचा अपमान न करता त्याची योग्य जपवणुक करशील आणि चांगले गुण संपादन करशील. याप्रमाणे जर तू वागलीस तर नक्कीच तू यशस्वी होशील व तुझ्या आयुष्यात विद्या ही तुझ्या यशाची मानकरी ठरेल.”

“आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेव. ज्ञान हा एक अनमोल ठेवा आहे. म्हणून विद्वान व्यक्ती ही नेहमीच श्रीमंत मानली जाते. ज्ञान कधीही कोणालाही चोरून घेता येत नाही तर हे मेहनतीनेच कमवावे लागते. तु हुशार आहेस असे सर्व म्हणतात. पण अशा हुशारीचा काय उपयोग? तु असा गर्व कधी करू नकोस. कारण या जगाच्या ज्ञानापुढे तु एका विशाल वृक्षाच्या पानावरचं एक छोटासा दवबिंदू आहेस. त्या वृक्षाचं अख्खं पान व्यापायला तुला खूप मेहनत करावी लागेल. सगळ्यांनाच तुझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करायला तू पात्र ठरशील अशी माझी आशा आहे. तुला तुझ्या पुढच्या जीवनाच्या शुभेच्छा.” असे म्हणून ती शारदा देवी गडप झाली. पण जाताजाता मला स्फुरण देऊन गेली. आता मी जोमाने अभ्यास करत आहे आणि मी चांगले मार्क मिळविन अशी मला खात्री आहे.


रागिनी पवार | Ragini Pawar
अंबरनाथ(पूर्व), महाराष्ट्र (भारत) । सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
वाचना सोबतच लिखानाची आवड असणाऱ्या रागिनी पवार या लघुकथा, लेख, दीर्घकथा आणि स्त्रीयांच्या जीवनावर आधारीत कथांचे लिखान करतात.

अभिप्राय

ब्लॉगर


  सामायिक करा


तुमच्यासाठी सुचवलेले संबंधित लेखन

नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,11,अनुराधा फाटक,39,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,2,अभिव्यक्ती,888,अमन मुंजेकर,6,अमरश्री वाघ,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अर्थनीति,2,अलका खोले,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,655,आईच्या कविता,17,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,1,आकाश भुरसे,8,आज,10,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,11,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,9,आनंद दांदळे,8,आनंदाच्या कविता,20,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,15,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,80,आरोग्य,4,आशिष खरात-पाटील,1,इंद्रजित नाझरे,26,इसापनीती कथा,44,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,13,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,ऋग्वेदा विश्वासराव,2,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,16,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ओंकार चिटणीस,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,43,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,6,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,किल्ले,92,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुसुमाग्रज,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,कोशिंबीर सलाड रायते,11,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खरगपूर,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणेश तरतरे,10,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,9,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोड पदार्थ,40,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चटण्या,2,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जानेवारी,31,जिल्हे,1,जीवनशैली,285,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,डिसेंबर,31,तरुणाईच्या कविता,4,तिच्या कविता,33,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,372,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,14,दुःखाच्या कविता,61,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धार्मिक स्थळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,9,निखिल पवार,1,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,6,निवडक,1,निसर्ग कविता,15,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,40,पंचांग,6,पथ्यकर पदार्थ,2,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,221,पालकत्व,6,पावसाच्या कविता,18,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,9,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,12,पौष्टिक पदार्थ,14,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,10,प्रविण पावडे,9,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,9,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,75,प्रेरणादायी कविता,14,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,बा भ बोरकर,1,बातम्या,6,बाबाच्या कविता,1,बायकोच्या कविता,3,बालकविता,9,बालकवी,1,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बेकिंग,9,भक्ती कविता,8,भाज्या,21,भाताचे प्रकार,13,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,34,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,92,मराठी कविता,501,मराठी गझल,17,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,1,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,12,मराठी टिव्ही,27,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,4,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,29,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,12,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,333,मसाले,12,महाराष्ट्र,271,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,19,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेश बिऱ्हाडे,1,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,1,माझा बालमित्र,54,मातीतले कोहिनूर,13,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मुंबई,8,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,यश सोनार,2,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,17,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,4,रजनी जोगळेकर,4,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,6,राजकुमार शिंगे,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,राहुल अहिरे,3,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लता मंगेशकर,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लिलेश्वर खैरनार,2,लोणची,8,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,47,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,2,विशेष,4,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,15,व्हिडिओ,20,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,5,शांता शेळके,1,शारदा सावंत,4,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,2,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,9,शेती,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संगीता अहिरे,1,संघर्षाच्या कविता,21,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकाराम,7,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,37,संपादकीय,23,संपादकीय व्यंगचित्रे,14,संस्कार,2,संस्कृती,125,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,16,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,सरबते शीतपेये,8,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सामाजिक कविता,92,सायली कुलकर्णी,5,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,3,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुरेश भट,1,सुशीला मराठे,1,सैनिकांच्या कविता,2,सैरसपाटा,97,सोमकांत दडमल,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,3,स्वाती खंदारे,220,स्वाती दळवी,6,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,38,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,harshad-khandare,1,swati-khandare,1,
ltr
item
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन: शारदे पूर्ण कर कामना
शारदे पूर्ण कर कामना
शारदे पूर्ण कर कामना - [Sharade Purna Kar Kamana] माझी सरस्वती, ब्राम्ही अशी अनेक नावे आहेत. तसेच मला विद्या या नावानेही ओळखतात.
https://1.bp.blogspot.com/-EcQQNFDPBsc/YUreOcODCII/AAAAAAAAGng/6DbPOIP4QpwANNsqIwtJ7S43JlsKgCOgQCLcBGAsYHQ/s0/sharade-purna-kar-kamana.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-EcQQNFDPBsc/YUreOcODCII/AAAAAAAAGng/6DbPOIP4QpwANNsqIwtJ7S43JlsKgCOgQCLcBGAsYHQ/s72-c/sharade-purna-kar-kamana.jpg
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/09/sharade-purna-kar-kamana.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/09/sharade-purna-kar-kamana.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची