Loading ...
/* Dont copy */

डाळींबी भाग ४ - मराठी कथा

डाळींबी भाग ४, मराठी कथा - [Dalimbi Part 4, Marathi Katha] डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा.

डाळींबी भाग ४ - मराठी कथा | Dalimbi Part 4 - Marathi Katha

डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा

सदानंदच्या नजरचुकीने तो पार्ट उलटा बसलेला असतो व मशीनमधील कॅव्हील ऑईल ही बाहेर येत असते; अचानक तो बीडाचा पार्ट मशीनमधून जोरात उडून मशीन मधीलच एका पार्टवर आपटला जातो; तसा एक जोरात आवाज येतो व ती मशीन बंद पडते सर्व कर्मचारी त्या मशीनजवळ येतात. त्या मशीनमधील कॅव्हील ऑईल एका शॉर्ट झालेल्या वायरीवर पडते व शॉर्टसर्किटने अचानक त्या फॅक्टरीमधील सर्व पार्ट्स पेट घेतात व फॅक्टरीत अचानक आग लागते. वॉचमन मालकाला फोन करून फॅक्टरीमध्ये आग लागली आहे याची कल्पना देतो.

मालक तातडीने लातूर एम. आय. डी. सी. च्या फायर ब्रिगेडला फोन करतो. फायर ब्रिगेडची गाडी ताबडतोब घटनास्थळी दाखल होते. पोलिस ही घटनास्थळी दाखल होतात. तब्बल दोन तासांच्या अथक प्रयत्नाने आगीवर नियंत्रण मिळवले जाते. पण या घटनेमुळे फॅक्टरीच्या मालमत्तेचे खूप नुकसान होते. मालक सर्व कामगारांना याबद्दल विचारतो. सर्वजण सदानंदचे नाव घेतात तो फॅक्ट्री मालक खूप पॉवरफुल्ल असतो. तो पोलिसांत सदानंद विरूद्ध तक्रार नोंदवितो की याच्यामुळे माझ्या फॅक्ट्रीचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. याला ताबडतोब अटक करा सदानंद अजूनही धक्क्यात असतो. तो पोलिसांसह मालकालाही विणवणी करतो. पण त्याचे कोणीही ऐकून घेत नाही सदानंद ला कारावास होतो. ही बातमी उदगीर गावात अगदी वाऱ्यासारखी पसरते.

कांचनला या गोष्टीमुळे थोडा आनंद होतो तर थोडे दुःख होते. की आता तिला चैनिविलासात राहण्यासाठी पैसे मिळणार नसतात. मग ती आता स्वतःचा चैनीविलास पूर्ण करण्यासाठी सुरूवातीला शारदाचे जे काही शिल्लक दागिने असतात ते विकू लागते. ज्योतीची परिस्थिती खूप बिकट झालेली असते कारण पाच दिवस होऊनही सदानंद अजून घरी आलेला नसतो कांचनला काही विचारलं म्हटलं तर ती खूप तुसडेपणाने तिच्याशी बोलत असते कसेबसे ज्योतीला चोरून एक वेळचे अन्न घरी मिळत असते तर रात्रीच्या जेवणाची सोय ती बाहेरच्या लोकांकडे किंवा एखाद्या मंदिरात मागून करत असते. कारावासात सदानंद खूप दुःखी व कष्टि झालेला असतो. तो पोलिसांकडे विनंती करत असतो की मला माझ्या मुलीला एकदा भेटायचे आहे पण पोलिस त्याचे म्हणणे काही ऐकत नसतात. एकेदिवशी कांचन एका खुर्चीवर डाळींब खात बसलेली असते. आज काहीच खायला मिळालेले नसते व तिला खूप भूकही लागलेली असते. ती कांचन कडे थोडे डाळींबचे दाणे खायला मागते. यावर कांचनला खूप राग येतो ती हातातील मूठभर डाळींबाचे दाणे ज्योतीच्या तोंडावर फेकून मारते. व ज्योतीला ढकलून देते. ज्योती जमिनीवर चक्कर येऊन कोसळते. दिवस असेच पुढे जात असतात. कांचन आपल्या चैनीविलासासाठी घरातील सर्व मौल्यवान व वस्तू विकून टाकते.

एकेदिवशी कांचन घरात एका पार्टीचे आयोजन करते त्यासाठी ती तिच्या सर्व मैत्रीणींना बोलावते. खूप पैसे खर्च करते पार्टीमध्ये चिकन, दारू सिगारेट इत्यादी तत्सम गोष्टी भरभरून असतात त्यादिवशी तिने ज्योतीला कांचनने एका खोलीत बंद करून ठेवलेले असते. दोनतीन दिवस पोटाला अन्न मिळालेले नसल्याने ज्योतीच्या पोटात डबरा पडलेला असतो अंगात काही त्राण नसतो. व त्यामुळे तिला हळूहळू ज्वर (ताप) चढत असतो. ती तशीच जमिनीवर पडून असते कांचनची पार्टी संपते. दुसऱ्यादिवशीची सकाळ उजाडते कांचन ज्योतीच्या खोलीचे दार उघडते. तर ज्योती निपचित पडून असते कांचन तिच्या अंगावर थंड पाणी ओतते व तिला उचलून भांडी घासायच्या ठिकाणी आणून टाकते. “चल ही सगळी भांडी घासून टाक मी येईपर्यंत ही सगळी भांडी घासून झाली पाहिजेत.” असे म्हणून कांचन तिच्या मैत्रिणींना सोडायला जाते.

ज्योतीच्या अंगावरील थंड पाण्याने तिचा ज्वर तिच्या मेंदूपर्यंत पोहोचतो व ज्योती फिट येऊन जमिनीवर कोसळते. थोड्यावेळाने कांचन घरी येते दार उघडून बघते तर काय ज्योती जमिनीवर निपचित पडून असते. तिचे डोळे अर्धे उघडे असतात ती थंडीने कापत असते अधीच कांचन दारूच्या नशेत असते. आणि समोरील दृश्य बघून तिची तळपायाची आग मस्तकात जाते. यावर थोडाही विचार न करता ती निर्दयी बाई शेजारीला पाटा उचलून ज्योतीच्या डोक्यावर मारते. आणि या घटनेत ज्योतीचा निर्घूण मृत्यू होतो. थोड्यावेळाने सायंकाळ होते कांचनची दारू उतरते ती ज्योतीजवळ जाते पाटा बाजूला करते आणि बघते तर ज्योतीच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झालेला असतो. तशी कांचन भानावर येते. आपल्या हातून खून झाला आहे हे तिला समजते. ती खूप घाबरते पण आता ती काहीच करू शकत नसते. तिच्या समोर इथून पळून जाण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. रात्रीच्या काळ्याकुट्ट अंधारात ती ज्योतीचे प्रेत एका कापडात गुंडाळून बाहेर आणते आणि घरापासून थोड्या अंतरावर नेऊन एका खड्ड्यात पुरून टाकते. व तो पाटाही थोड्या लांब अंतरावर फेकून देते. व कोणालाही काही न सांगता माहेरी पळून जाते.

दोन वर्षानंतर - सदानंद कारावासातून मुक्त होऊन घरी परततो दाराला टाळे लावलेले असते. टाळे पाहून तो चकित होतो. तो शेजारी दोनतीन ठिकाणी चौकशी करतो पण कांचन आणि ज्योतीला कितीतरी दिवसांपासून कोणीही पाहिलेले नसते. शेवटी तो टाळे तोडून घरात जातो तर घरात खूप घाण पसरलेली असते जागोजागी उंदराच्या लेंड्या कोळ्यांची जळमटे भरलेली असतात. घाण वासही येत असतो. सदानंदला काहीच कळत नसते. तेवढयात रात्र होते तो तसाच झोपी जातो. मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याला एका लहान मुलीच्या रडण्याचा आवाज येतो. सदानंदला जाग येते.

तो त्या रडण्याच्या दिशेने जातो. थोड्या अंतरावर आले असता त्याला ज्या ठिकाणी ज्योतीला कांचनने पुरलेले असते त्या ठिकाणाहून “बाबा... बाबा...” असा आवाज ऐकू येतो. सदानंद इकडेतिकडे बघू लागतो. तेवढयात समोर एक पांढरी आकृती प्रकट होते. तो त्या लहानग्या निरागस ज्योतीचा (pure sole) पवित्र आत्मा असतो. सदानंद तिला पाहून एकदम चकित होतो. “ज्योती बेटा म्हणून तो तिच्या जवळ जाणार तेवढयात ज्योतीचा आत्मा त्याला थांबवत म्हणतो की “बाबा मी आता तुमच्यापासून खूप दूर गेली आहे.” हे ऐकून सदानंदला खूप रडू कोसळते. पण हे सगळं कस काय झालं बेटा तू मला अशी का सोडून गेलीस? सदानंदच्या या भाबड्या प्रश्नावर ज्योतीच्या ही डोळ्यांत पाणी येते ज्योती तिचे डोळ्यांतील अश्रू पुसत. सदानंदला मागे घडलेल्या सर्व घटनांचा उलगडा करू लागते. कि कसा कांचनने तिचा अमानुष छळ केला आणि मारून टाकले.

क्रमशः


इंद्रजित नाझरे | Ajit Patankar
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
कादंबरी, कथा वाचनाची आवड असणारे इचलकरंजी, कोल्हापूर येथील इंद्रजित नाझरे हे मराठीमाती डॉट कॉम येथे मराठी कथा या विभागात लेखन करतात.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,15,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1199,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,957,आईच्या कविता,22,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,66,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,79,कवी अनिल,1,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,4,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,11,गोड पदार्थ,56,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,427,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,56,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,73,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,58,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,नमिता प्रशांत,1,ना धों महानोर,1,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,4,निसर्ग कविता,25,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,14,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,93,प्रेरणादायी कविता,16,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,3,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,3,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,3,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,16,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास धोत्रे,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,102,मराठी कविता,821,मराठी कवी,2,मराठी गझल,25,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,15,मराठी टिव्ही,47,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,88,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,17,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वसंत बापट,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,56,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,6,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,10,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,132,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,4,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,19,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: डाळींबी भाग ४ - मराठी कथा
डाळींबी भाग ४ - मराठी कथा
डाळींबी भाग ४, मराठी कथा - [Dalimbi Part 4, Marathi Katha] डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा.
https://1.bp.blogspot.com/-YijkwSf3eeo/YKTubAG3Z8I/AAAAAAAAGUA/SnqnYfB3S6QqR0FZrBVesF1dTIXWnBItACLcBGAsYHQ/s1600/dalimbi-part-4-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YijkwSf3eeo/YKTubAG3Z8I/AAAAAAAAGUA/SnqnYfB3S6QqR0FZrBVesF1dTIXWnBItACLcBGAsYHQ/s72-c/dalimbi-part-4-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/05/dalimbi-part-4-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/05/dalimbi-part-4-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची