Loading ...
/* Dont copy */

डाळींबी भाग ३ - मराठी कथा

डाळींबी भाग ३, मराठी कथा - [Dalimbi Part 3, Marathi Katha] डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा.

डाळींबी भाग ३ - मराठी कथा | Dalimbi Part 3 - Marathi Katha

डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा

कांचनच्या तोंडून आलेले हे प्रेमाचे बोल ऐकून सदानंद खूप खूष होतो व आपल्या कामावर जातो. ज्योती बाथरूममध्ये ब्रश करायला जाते. तशी कांचन बाथरूमचा दरवाजा बाहेरून बंद करते. ज्योतीचे ब्रश करून होते. ती दार उघडण्याचा प्रयत्न करते पण दार काही उघडत नसते. तो दरवाजा कांचन ने बंद केलेला असतो. ज्योती आतून दरवाजा बडवत असते. तेवढयात दाराच्या खालच्या भागातून एकदम कडक कडक उकळते पाणी येते. व ज्योतीच्या पायाला त्या पाण्याचा एकदम जोरात चटका बसतो. तशी ती खूप मोठ्याने ओरडू लागते. दार उघडा उघडा म्हणून पण कांचन काही दरवाजा उघडतं नसते. शेवटी ज्योती रडू लागते. मग कांचन ज्योतीला रागात धमकी देऊ लागते. की पुन्हा जर तुझ्या पप्पाला माझ्याबद्दल काही सांगितलस तर याहून वाईट हाल हाल करेन तुझे. कांचनच्या अशा निष्ठूर व असूरी बोलण्याचा ज्योतीच्या लहान नाजूक मनावर गंभीर परिणाम होतो.

ज्योती आता कांचनला पाहून खूप घाबरू लागते. सदानंद दुपारी जेवायला घरी येतो. ज्योती एक पाय लंगडत चालत चालत सदानंदकडे जाते. बेटा काय झालं तुझ्या पायाला. काही लागलं का? सदानंद ज्योतीला विचारतो ज्योती त्याला काही सांगणार इतक्यात कांचन तिथे पाण्याचा ग्लास घेऊन येते. ज्योती कांचनला पाहून एकदम घाबरून जाते व सदानंदला म्हणते. की काय नाही बाबा मी बाहेर खेळत असताना थोडे पायाला खरचटले. दाखव बघू सदानंद तिचा पाय बघणार इतक्यात कांचन त्याला म्हणते की आहो काही नाही मी लावते मलम तिच्या पायाला तुम्ही जेवायला या. असे बोलून कांचन ज्योतीकडे रोखून व आठ्या पाडून बघते. सर्वांचे जेवण होते. कांचन ज्योतीच्या पायाला जिथे गरम पाण्याने चटका बसलेला असतो. तिथे मलम लावत असते. ती केवळ सदानंद समोर ज्योतीशी प्रेमानं वागत असते. तो गेला की तिचा छळ करत असते.

सदानंद पुन्हा कामावर जातो तो गेलेला बघून कांचन ज्योतीचा पाय आपल्या हातातून झटकून टाकते. आणि मलमची ट्यूब तिच्या अंगावर फेकून तिला म्हणते हे घे स्वतः लाव तुला मलम. असे म्हणून तिथून निघून जाते. ज्योतीच्या बाल मनाला याचे खूप दुःख होते ती तशीच दुःखी चेहऱ्याने व डोळ्यांत अश्रू आणून आपल्या खरी आई शारदा हिच्या फोटोकडे पाहते. सायंकाळ होते. कांचन खुर्चीवर आरामात बसलेली असते. तर ज्योती तिचे पाय चेपीत बसलेली असते तेवढयात सदानंद घरी येतो. कांचन हे काय? समोरील दृश्य पाहून तो कांचनला विचारतो. तशी कांचन ताडकन उभी राहते काही नाही ओ माझे पाय थोडे दुखत होते मीच ज्योतीला ते चेपायला सांगितले. यावर सदानंदला थोडा राग येतो. तो कांचनला म्हणतो तुला लाज नाही वाटतं एका लहान मुलीकडून असे काम करून घेताना. कांचन काही बोलणार इतक्यात गप्प बस...! एक शब्द बोलू नको व तो तसाच ज्योतीला आपल्या खोलीत घेऊन निघून जातो. यावर कांचन ला खूप खजिल झाल्यासारखे वाटते आणि ज्योतीचा खूप रागही येतो.

रात्री सदानंद झोपायची तयारी करत असतो. कांचन खोलीमध्ये येते. ती सदानंद शी बोलायचा प्रयत्न करीत असते. सदानंद कपाळावर एक हात ठेवून असाच पाहुडलेला असतो. कांचन त्याच्या शेजारी येऊन बसते. सदानंद तिच्याशी एक शब्दही बोलत नाही. कांचन सदानंदच्या पायाला आपले दोन्ही हात लावून त्याची माफी मागते ती त्याला म्हणते की “मला माफ करा चुकले मी पुन्हा नाही असे वागणार!” तसा सदानंद थोडा भानावर येतो. तो उठून कांचनला म्हणतो की “ज्योती ही फक्त माझी नाही तर तुझीही मुलगी आहे. भले ही तू तिला जन्म दिला नाहीस पण तिला अशी सावत्र आईसारखी वागणूक तरी नको देऊ.” कांचन स्वतःला खूप शहाणी समजत असते तिला असे दुसऱ्याकडून उपदेशाचे डोस घेणे आवाडत नसते. पण तरीही ती त्यावेळी सदानंदचे बोलणे ऐकून घेते. एवढे बोलून कांचन पुन्हा एकदा सदानंदची माफी मागते. त्यानंतर सदानंद कांचनला आपल्या मिठीत घेतो व खोलीतील दिवे विझूण जातात. दुसऱ्यादिवशीची सकाळ उजाडते सदानंद लवकरच कामावर जातो. ज्योती अजून झोपलेली असते. कांचन तिच्या खोलीत जाते. ज्योतीला पाहून कांचनला काल रात्री सदानंद तिला जे काही बोलला ते आठवते तसा तिला राग चढत जातो. व ज्योतीच्या अंगावरील पांघरूण ओढून काढते. तशी ज्योती आपले डोळे चोळीत उठते “काय ग ए औदसे काल काय सांगणार होतीस तुझ्या बाऽऽऽ ला? काल तुझ्यामुळे माझ्यावर तो ओरडला. चल ऊठ इथून असे म्हणून ती ज्योतीचा हात पकडून तिला बाहेरच्या खोलीत ओढत नेते. चल ही भांडी घास आणि नाही घासलीस ना तर खूप बदडेन तुला.

एवढे बोलून कांचन बाहेर जाते. ज्योती मुसुमूसु रडू लागते तिच्या बाल मनाला हे काय चालले आहे. ते समजतचं नसते. तेवढयात दारावर टकटक असा आवाज येतो. दारात कांचनची मैत्रीण मंजू उभी असते. मंजू ला पाहून कांचनला खूप आनंद होतो. मंजू ही कांचन ची मैत्रीण असते. कांचनला मंजूमुळेच दारूचे व्यसन लागलेले असते. कांचन व मंजू त्यांच्या भूतकाळाविषयी बोलत असतात बोलता बोलता त्या दोघी आपल्या हातातील सिगारेट एकमेकींना पास करत असतात. ज्योती तो भांड्यांचा ढिगारा घासून खोलीत येते. काय ग काय म्हणतो तुझा नवा नवरा? मंजू कांचनला प्रश्न विचारते. काय नाही गं खूप भावनिक व मूर्ख आहे तो. कांचन मंजूला उत्तर देते. अस होय बर बर मंजू यावर उत्तरीत होते. तेवढ्यात मंजू ची नजर ज्योतीवर पडते आणि ही कोण ग? मंजू कांचनला प्रश्न विचारते. “ही माझ्या नवऱ्याच्या पहिल्या बायकोची मुलगी.” कांचन मंजूला सांगते. मंजूला अचानक ठसका लागतो. कांचन ज्योतीला ओरडून म्हणते “एऽऽऽ जा जाऊन पाणी घेऊन ये.” ज्योतीने सकाळपासून काही खाल्ले नसते तिला हळूहळू भिरभीरी येत असते. ती तशीच हातात पाण्याचा ग्लास घेऊन मंजूजवळ जात असते की अचानक तिला चक्कर येते व ते पाणी मंजूच्या साडीवर पडते मंजूला या घटनेचा भयंकर राग येतो.

मंजू रागाने खुर्चीवरून ऊठते व कांचनला नाही नाही ते बोलून जाते याचाही कांचनला खूप राग येतो. कांचन ज्योतीच्या तोंडावर पाणी ओतते ज्योती शुद्धीवर येते. तशी कांचन आपल्या हातातील सिगारेटचे चटके ज्योतीला देते. ज्योतीला याचा खूप त्रास होतो. तिला खूप वेदना होतात ती मोठमोठयाने ओरडू लागते. तिच्या ओरडण्याने शारदाचा भिंतीवरील फोटो खाली पडून फुटतो. इकडे एम. आय. डी. सी. मध्ये कामावर सदानंदचे लक्ष लागत नसते तो एका मशीनवर उभा असतो. मशीनच्या आत एक कास्टिंग पार्ट असतो.

क्रमशः


इंद्रजित नाझरे | Ajit Patankar
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
कादंबरी, कथा वाचनाची आवड असणारे इचलकरंजी, कोल्हापूर येथील इंद्रजित नाझरे हे मराठीमाती डॉट कॉम येथे मराठी कथा या विभागात लेखन करतात.

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,15,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1199,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,957,आईच्या कविता,22,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,66,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,64,कवी अनिल,1,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,3,ग दि माडगूळकर,1,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,11,गोड पदार्थ,56,गौतम जगताप,1,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,427,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,56,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,73,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,58,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,नमिता प्रशांत,1,ना धों महानोर,1,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,4,निसर्ग कविता,25,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,14,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,93,प्रेरणादायी कविता,16,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,3,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,3,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,3,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,16,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास धोत्रे,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,102,मराठी कविता,806,मराठी कवी,2,मराठी गझल,25,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,15,मराठी टिव्ही,47,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,73,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,17,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,56,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,6,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,10,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,132,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,19,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: डाळींबी भाग ३ - मराठी कथा
डाळींबी भाग ३ - मराठी कथा
डाळींबी भाग ३, मराठी कथा - [Dalimbi Part 3, Marathi Katha] डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा.
https://1.bp.blogspot.com/-u9Y3k7rysVY/YKFP_0Boy5I/AAAAAAAAGTo/ByQowr27o-oEwnbClL6AS6ajwzh_Ub-eACLcBGAsYHQ/s1600/dalimbi-part-3-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-u9Y3k7rysVY/YKFP_0Boy5I/AAAAAAAAGTo/ByQowr27o-oEwnbClL6AS6ajwzh_Ub-eACLcBGAsYHQ/s72-c/dalimbi-part-3-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/05/dalimbi-part-3-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/05/dalimbi-part-3-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची