डाळींबी भाग २ - मराठी कथा

डाळींबी भाग २, मराठी कथा - [Dalimbi Part 2, Marathi Katha] डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा.

डाळींबी भाग २ - मराठी कथा | Dalimbi Part 2 - Marathi Katha

डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा

शारदा एका मुलीस जन्म देऊन देवाघरी गेली आहे. ही बातमी शारदाच्या मावशीला समजते. तेव्हा मावशी व तिचे पती हे तडक हॉस्पीटलमध्ये येतात. तेव्हा सदानंद हॉस्पीटलच्या बाकावर हाताश आणि दुःखी होऊन बसलेले असतात. मावशी व मामा तडक सदानंदांजवळ जातात. मामा सदानंदांच्या खांद्यावर हात ठेवतात. मावशीला व मामाला पाहून सदानंदांना रडू कोसळते. मावशी व मामा त्यांना समजावून सांगू लागतात. मावशी सदानंदांना बाळाबद्दल विचारते. सदानंद त्या दोघांसोबत डॉक्टरांजवळ जातात.

डॉक्टर मावशी व मामांना सर्व परिस्थिती समजावून सांगतात. शारदाचे शव शवागृहाता ठेवलेले असते. मामा व मावशी तिचे शव पाहतात. त्यांना फार वाईट वाटते. डॉक्टर पोलिसांना फोन करून कळवतात. शारदाचे पोस्टमार्टम होते. नंतर विधीवत तिचे अग्नीसंस्कार होतात.

सदानंद आणि त्याचे नवजात बाळ हे आता एकटे पडलेले असते. थोड्या दिवसांनी त्या बाळाचा घरच्या घरी नामकरन सोहळा पार पडतो. ‘ज्योती’ असे त्या बाळाचे नाव ठेवले जाते. सुरुवातीला मामा व मावशी ज्योतीचे संगोपन करू लागतात. काळ असाच पुढे जात असतो सदानंदांच्या आयुष्यातील आनंद हरपलेला असतो एकेदिवशी मामा व मावशी सदानंदांच्या घरी येतात. तेव्हा ज्योती दोन वर्षांची झालेली असते. सदानंद शारदाच्या फोटोकडे पाहात बसलेले असतात. मामा सदानंदांना हाक देतात एक दोन हाकेनंतर सदानंद भानावर येतात. सदानंद खुर्चीवरून उठून उभे राहतात. ज्योती सदानंदंना धावत जाऊन मिठी मारते. सदानंद ज्योतीच्या चेहऱ्यावरून प्रेमानं हात फिरवितात. मामा व मावशी खुर्चीवर बसतात. मावशी सदानंदांची ख्याली खुशाली विचारते. सदानंद बोलत एक असतात आणि मनात काही वेगळेच चाललेले असते त्याच्या आयुष्यातील शारदाची पोकळी अजून भरून निघालेली नसते.

मामा व मावशीला हे प्रकर्षाने जाणवते. ते दोघे एकमेकांकडे बघतात. अचानक ज्योतीची नजर शारदाच्या फोटोकडे जाते. ज्योती आपल्या बालीश बोबड्या आवाजात मावशीला विचारते. “आई हा फोटो कुणाचा आहे”. कारण ज्योतीच्या डोळे उघडण्याच्या आतच शारदाने प्राण सोडलेला असतो आणि तिचे संगोपन शारदाच्या मावशीने केलेले असते. म्हणून ज्योती मावशीलाच आई अशी हाक मारत असते. ज्योतीच्या तोंडातील उद्गार ऐकून सदानंदांचा ऊर भरून येतो. तो आणखी रडायला लागतो. ज्योती सदानंदांकडे बघते. मावशी ज्योतीला आतल्या खोलीत घेऊन जाते. मामा सदानंदांना धीर देऊ लागतात. “सदानंद अरे दोन वर्षे झाली तू अजून त्याच दुःखात बुडालेला आहेस. तु आता तुझ्या आयुष्याचा पुन्हा नव्याने विचार करायला हवा?”. मामा सदानंदांच्या खांद्यावर हात ठेऊन त्याला म्हणतात की तू आता दुसऱ्या लग्नाचा विचार करायला हवा? सदानंद मामाकडे प्रश्नांकित नजरेने पाहतात. तेवढ्यात ज्योती बाहेरून धावत येते तिची नजर शारदाच्या फोटोकडे जाते. ती सदानंदला आपल्या बोबड्या बोलीत फोटोकडे बोट दाखवून विचारते की. “बाबा हा फोटो कुणाचा?” तिच्या प्रश्नाने तर सदानंदला आणखी भरून येते. तो खाली बसून ज्योतीला मिठीत घेतो व ढसाढसा रडू लागतो.

त्या दिवशी मामा व मावशी हे सदानंदांच्या घरीच थांबतात. सदानंद संपूर्ण रात्र मामांनी सांगितलेल्या सल्ल्यावर विचार करतात. दुसऱ्या दिवशी मामा व मावशी सदानंदांचा निरोप घेऊन तिथून जात असतात. सदानंद त्या दोघांनाही थांबायला सांगतो व मला मामांचा सल्ला पटला आहे. हे कबूल करतो. मामा व मावशीला खूप आनंद होतो. मावशी स्वतः सदानंदांसाठी नवीन वधू शोधू लागते. आता सदानंदांचे वय ३० असते. तसा तो संपत्तीने बऱ्यापैकी श्रीमंत असतो. त्याला कायमस्वरूपी लातूर MIDC मध्ये नोकरी लागलेली असते. पगार ही जेमतेम चांगला असतो. आता तो विदूर असल्याने त्यालाही तशाच वधूची अपेक्षा असते. मावशी काहीतरी खटपट करून एक स्थळ काढते आणि मुलगी पाहायचा कार्यक्रम ठरवते.

सदानंद मामा मावशी व आपल्या एका मित्रासोबत मावशीने काढलेले स्थळ पाहायला जातो. ती मुलगी मुळात बीड जिल्ह्यातील असते. कांचन तिचे नाव तिचा ही तिच्या पहिल्या पतीशी घटस्फोट झालेला असतो. त्यामुळे दोन्ही घरचे सदस्य दोघांच्या भूतकाळाची फारशी चिकित्सा न करता दोघांचे लग्न लावून देतात. लग्न थोडक्यात आटपते. सदानंदच्या पहिल्या लग्नावेळी त्याचे वय २८ असते आणि कांचनच्या पहिल्या लग्नावेळी तिचे वय २५ असते. संसारसुखाच्या पहिल्या रात्री कांचन पलंगावर बसून होती. तेवढयात तिला दरवाजावर थाप ऐकू येते. कांचन दार उघडते. सदानंद दारात उभा असतो. “घाबरू नका मी फक्त पांघरूण घेण्यासाठी आलोय” सदानंद खोलीत येतो. तेवढयात ज्योती सदानंदकडे धावत येते. “बाबा आपण कुठे झोपायचे? बाळा तु तुझ्या आईसोबत इथे झोप मी बाहेर झोपतो. कांचन ने यावर काहीच मतं व्यक्त केले नाही. यावर सदानंद ने स्वतःचीच समजूत काढली की कदाचित अजून जुन्या आठवणी मध्ये असेल तो ज्योतीच्या चेहऱ्यावर हात फिरवून काही न बोलता खोलीबाहेर गेला. थोड्या वेळानंतर सगळे झोपी गेले.

ज्योती तशी ३ वर्षाची मुलगी तरी चुणचुनीत व तिची झोपही जागसावध असते. अचानक ज्योतीला एका ग्लासमध्ये कुठला तरी द्रव पदार्थ टाकल्याचा भास झाला बुडबुड्याचा आवाज आला. तशी ज्योती ताडकन्‌ उठली. पाहते तर काय कांचन कोणता तरी द्रव पदार्थ पित बसली होती. ज्योती पलंगावरून उठून कांचनजवळ गेली. कांचनने तिला पाहून आपल्या जवळचा ग्लास बाजूला ठेवला व तिला मोठमोठ्याने ओरडू लागली की तू इथे का आलीस? जा जाऊन झोप. पण तू नाही झोपलीस अजून आई? ज्योतीच्या या प्रश्नावर कांचनचा आणखी त्रागा होतो. ती ज्योतीच्या तोंडाजवळ आपले तोंड नेऊन तिला म्हणते की ए मी तुझी आई नाही? उगाच मला आई नको म्हणू.

हे बोलत असताना कांचनच्या तोंडातून एक खूप स्ट्रॉंग असा आंबट वास ज्योतीच्या नाकात जातो. तशी ज्योती नाकावर आपला हात ठेवून कांचन पासून लांब जाते. तशी कांचन जोरजोरात हसू लागते. व तशीच पलंगावर जाऊन पडते. त्या रात्री ज्योतीला फारशी चांगली झोप लागत नाही सकाळ होते.

सूर्याची किरणे ज्योतीच्या चेहऱ्यावर पडतात ज्योती झोपेतून उठते. सदानंद कामावर जायची तयारी करत असतो. ज्योती सदानंदला जाऊन मिठी मारते. “अरे काय झालं बेटा?” सदानंद ज्योतीला विचारतो. ज्योती रडत रडत सदानंदला काल रात्रीची गोष्ट सांगणार इतक्यात मागून कांचनच्या आवाज तिला ऐकू येतो की “गुड मॉर्निंग ज्योती; हे घे बाळ हा टूथब्रश घे आणि ब्रश करून ये”.

क्रमशः


इंद्रजित नाझरे | Ajit Patankar
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
कादंबरी, कथा वाचनाची आवड असणारे इचलकरंजी, कोल्हापूर येथील इंद्रजित नाझरे हे मराठीमाती डॉट कॉम येथे मराठी कथा या विभागात लेखन करतात.

अभिप्राय

ब्लॉगर


  सामायिक करा


नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,12,अनुराधा फाटक,39,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,2,अभिव्यक्ती,929,अमन मुंजेकर,6,अमरश्री वाघ,2,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अर्थनीति,3,अलका खोले,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,695,आईच्या कविता,19,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,1,आकाश भुरसे,8,आज,12,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,14,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,9,आनंद दांदळे,8,आनंदाच्या कविता,20,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,16,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,4,आशिष खरात-पाटील,1,इंद्रजित नाझरे,26,इसापनीती कथा,44,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,13,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,ऋग्वेदा विश्वासराव,3,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,16,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ओंकार चिटणीस,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,43,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,7,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,किल्ले,92,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुणाल खाडे,2,कुसुमाग्रज,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशवसुत,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणेश तरतरे,10,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,10,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोड पदार्थ,57,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जानेवारी,31,जिल्हे,1,जीवनशैली,366,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,डिसेंबर,31,तरुणाईच्या कविता,4,तिच्या कविता,48,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दर्शन जोशी,2,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,372,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,68,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धार्मिक स्थळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,9,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,7,निवडक,1,निसर्ग कविता,16,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,41,पंचांग,6,पथ्यकर पदार्थ,2,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,301,पालकत्व,6,पावसाच्या कविता,19,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,9,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,18,पौष्टिक पदार्थ,19,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,10,प्रविण पावडे,10,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,14,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,79,प्रेरणादायी कविता,14,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,बा भ बोरकर,1,बातम्या,6,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,1,बायकोच्या कविता,4,बालकविता,11,बालकवी,1,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बेकिंग,9,भक्ती कविता,8,भरत माळी,1,भाज्या,28,भाताचे प्रकार,16,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,35,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,93,मराठी कविता,538,मराठी गझल,17,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,1,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,12,मराठी टिव्ही,27,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,4,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,41,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,30,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,13,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,293,मसाले,12,महाराष्ट्र,274,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,19,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेश बिऱ्हाडे,2,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,1,माझा बालमित्र,54,मातीतले कोहिनूर,14,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मुंबई,8,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,मोहिनी उत्तर्डे,1,यश सोनार,2,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,17,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,4,रजनी जोगळेकर,4,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,6,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश्वर टोणे,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,राहुल अहिरे,3,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लता मंगेशकर,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लिलेश्वर खैरनार,2,लोणची,9,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,51,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,2,विशेष,5,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,17,व्हिडिओ,20,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,5,शांता शेळके,1,शारदा सावंत,4,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,2,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,10,शेती,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संगीता अहिरे,1,संघर्षाच्या कविता,21,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकाराम,7,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,37,संपादकीय,25,संपादकीय व्यंगचित्रे,16,संस्कार,2,संस्कृती,128,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,17,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सलिम रंगरेज,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सामाजिक कविता,96,सायली कुलकर्णी,6,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,1,सुदेश इंगळे,3,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुरेश भट,1,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सैनिकांच्या कविता,2,सैरसपाटा,97,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,4,स्वाती खंदारे,300,स्वाती दळवी,6,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,38,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,harshad-khandare,1,swati-khandare,1,
ltr
item
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन: डाळींबी भाग २ - मराठी कथा
डाळींबी भाग २ - मराठी कथा
डाळींबी भाग २, मराठी कथा - [Dalimbi Part 2, Marathi Katha] डाळींबी म्हणजे एका गोड चिमुकल्या मुलीची हृदयद्रावक कथा.
https://1.bp.blogspot.com/-JC1EcfPcsrA/YKDjLsNFD6I/AAAAAAAAGTE/pWOBuWzijmg-RtjCH4MmHM8QmAqOVdVBACLcBGAsYHQ/s1600/dalimbi-part-2-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JC1EcfPcsrA/YKDjLsNFD6I/AAAAAAAAGTE/pWOBuWzijmg-RtjCH4MmHM8QmAqOVdVBACLcBGAsYHQ/s72-c/dalimbi-part-2-marathi-katha.jpg
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2021/05/dalimbi-part-2-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2021/05/dalimbi-part-2-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची