Loading ...
/* Dont copy */

मोकळा श्वास - मराठी कथा

मोकळा श्वास, मराठी कथा - [Mokala Shwas, Marathi Katha] गुदमरलेल्या सहजीवनातील नाजुक हळूवार अशा नात्याची गोष्ट.

मोकळा श्वास - मराठी कथा | Mokala Shwas - Marathi Katha

सहजीवनातील हातातून सुटून गेलेले क्षण पुन्हा कधीच परत येत नसतात; म्हणुन...

‘काय हो, एक महिना मी इथे नव्हती तर कपाट किती अस्ताव्यस्त करून ठेवलंय.’ कपाट आवरता आवरता वीणा, सुधीरला म्हणाली आणि इकडे सुधीर मात्र आपल्याच तंद्रीत होते. कपाट आवरून झाल्यावर वीणापण सुधीरच्या बाजूला येऊन बसली आणि एक महिना मुलीकडे जून आली होती तर तिकडच्या गोष्टी सांगत होती. ‘आपल्या लेकीच्या सासरचे सर्व लोक खुप चांगले आहेत. जावई तर लेकीला, जुईलीला फुलासारखे जपतात. तिच्या सासुबाई तर आईसारखी माया करतात. मी त्या आल्यावर लगेच येणार होती, पण त्यांनी मला निघूच दिले नाही.

त्या मला म्हणाल्या कि, तुम्ही आमच्या सुनेचे करायला एवढे दिवस थांबलात आता तुम्ही ३ - ४ दिवस अगदी आराम करा आणि मगच जा. जावईपण ऐकेनात मग माझा अगदीच नाईलाज झाला.’ ‘अहो सॉरी, पण काय करू. मला त्यांचा इतका आग्रह मोडवेनाच. तुम्हाला खुप कामाचा त्रास झाला असेल. जेवणाचे पण हाल झाले तुमचे. अहो, मी काय म्हणते आहे ते ऐकताय ना?’ ‘हो ऐकतोय. मला काही त्रास झाला नाही.’ ‘थांबा, मी आता तुमच्या आवडीची कडक कॉफी करून आणते.’ ‘नाही, नकोय मला; आणि आता मी कडक कॉफी नाही पित. मला कोल्ड कॉफी आवडते.’ ‘काय? हा बदल कसा काय झाला. तुमच्या ऑफिसच्या कॅन्टीनला तर कडक कॉफी मिळते.’ ‘हो. बदलल्या काही आवडी माझ्या एक महिन्यात.

ऑफीसच्या कॅन्टिनला कडक कॉफी मिळत असली तरी ऑफीस समोरच्या कॉफी शॉपमध्ये मिळते कोल्ड कॉफी. मी आता बाहेर जात आहे. जेवणाच्या वेळेपर्यंत येतो आणि सारखा सारखा फोन नको करू.’ ‘अहो, पण तुम्ही आता यावेळी कुठे निघालात?’ पण वीणाचे बोलणे ऐकण्यासाठी सुधीर होतेच कुठे? ते तर केव्हाच निघून गेले होते. वीणा कितीतरी वेळ सुधीर गेले त्या दिशेकडे सुन्नपणे बघत राहिली. तिला कळतच नव्हते की काय झाले. सुधीर यापुर्वी असे कधीच वागत नव्हते.

आपण लेकीकडे गेलो याचा राग आला असेल का? पण आपली लेक अडचणीत असतांना आपण नाही मदत करणार तर कोण करेल. शेवटी आई आहे आपण आणि एका स्त्रीची अडचण अत्रीच ओळखू शकते. शेवटी तिने एकटीसाठी कॉफी केली आणि रात्रीच्या स्वयंपाकाला लागली. सुधीरला आठ वाजता जेवायला लागते म्हणून तिने सर्व स्वयंपाक आठ वाजेपर्यंत तयार ठेवला. साडेआठ वाजले तरी सुधीरचा पत्ता नव्हता. शेवटी नऊ वाजता स्वारी घरी आली. ‘अहो, हे काय? मी केव्हाची वाट बघतेय तुमची. पटकन कपडे बदलून या. मी जेवायला वाढते.’ ‘नाही, नको मला. माझे बाहेर खाणे झालेय. मला भुक नाहीये. तू जेवून घे.’

सुधीरचे असे वारंवार वागणे वीणासाठी गुढ होत चालले होते. ती आपले मनही कोणाजवळ मोकळे करु शकत नव्हती. शेवटी एके दिवशी तिने सुधीरलाच विचारले, ‘तुमच्या मनात काय चालले आहे मला समजेल का? तुमचे दिवसेंदिवस वागणे तिऱ्हाईतासारखे होत चालले आहे.’ ‘वीणा, खरे तर हे मला कधीपासून सांगायचे होते, पण कुठून सुरुवात करायची हेच कळत नव्हते. आज तुच विषय काढला बरे झाले. तुला माझ्या ऑफिसमधील श्रद्धा माहित आहे ना?’ ‘काय, तुम्ही तिच्यात गुंतला आहात?’ ‘एक मिनीट. तू आधी माझे पुर्ण बोलणे ऐकून घे नाहीतर अर्धवट माहितीने तुझा गैरसमज व्हायचा.

तू जुईलीकडे गेल्यावर मी जास्तीत जास्त वेळ ऑफिसला असायचो. त्या दिवशीही मी श्रद्धाला दुसऱ्या दिवशी टाईप करण्याच्या लेटरचे डिटेक्शन दिले आणि माझे - माझे काम करत बसलो होतो. साधारण ७:३० - ८:०० वाजेच्या सुमारास वॉचमन धावतच आला, त्याने मला सांगितले की लिफ्टमध्ये श्रद्धा मॅडम बेशुद्ध पडल्या आहेत. वॉचमनच्या मदतीने त्यांना ऑफिसमध्ये आणले आणि समोरच्या डॉक्टरांना बोलावले. त्यांनी तपासून इंजेक्शन, गोळ्या दिल्या.

तिला खूप ताप असल्याने मी आपल्या गाडीतून तिला तिच्या घरी सोडले पण वाटेत तिच्यासाठी व माझ्यासाठी जेवणाचे पार्सल घेतले. तिला २ - ३ दिवस ऑफिसला येऊ नकोस व घरीच आराम करायला सांगितला. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी तिचा मला फोन आला. तेव्हा तिने मला संगितले की, तिला आता खुप बरे वाटत आहे आणि मदत केल्याबद्दल आभार मानले. ३ - ४ दिवसानंतर ती ऑफिसला आली तेव्हा तिने मला संध्याकाळच्या जेवणाचे आमंत्रण दिले. जेवणानंतर आम्ही खुप गप्पा मारल्या. निघताना ती म्हणाली, सर खुप बरे वाटले तुमच्य़ाशी गप्पा मारुन. आम्ही एकमेकांशी खुप गप्पा करू लागलो. आमचे सुख - दुःख शेअर करू लागलो. त्यातून आमच्यात मैत्रीचे नातं निर्माण झालं. पण हे मैत्रीचे नातं अगदी निर्व्याज आहे. फिजिकल अट्रॅक्शन अजिबात नाही. मी तिच्याशी माझे सर्व प्रॉब्लेम शेअर करतो. ती देखील मला खुप सपोर्ट करते आणि आमच्या मैत्रीवर कोणी आक्षेप घेतलेला मला अजिबात चालणार नाही.’

‘बरोबर आहे तुमचे. मी तुमच्या मैत्रीवर आक्षेप घेत नाही. पण मला आधी सांगा मी कोणा पुरूषाशी मैत्री केली असती तर चालली असती का तुम्हाला? मी घरातील सर्व करत बसली, नातेवाईक संभाळत बसली, तुमच्या आई - वडीलांचे करत बसली त्यामुळे कदाचित आपल्यात फक्त व्यवहारीकच नाते निर्माण झाले. मला सुद्धा हे सर्व करताना मैत्रीचा हात हवा होता आणि तो तुमच्याकडून हवा होता. पण तुम्ही मात्र कायम नवऱ्याच्याच भुमिकेत राहिले. तुम्ही म्हणता तुमचे सुख - दुःख तिच्यासोबत शेअर करू शकता. पण मी तुमचे दुःखं जगली त्याचे काय? तुम्ही ऑफिसमधून आल्यावर घरी तुम्हाला कोणताच ताण नको म्हणून मी धडपडले आणि तुम्हाला बाहेरची मैत्री जास्त मोलाची वाटते. मी माझं वैयक्तिक आयुष्यच जगायची विसरून गेली.

मला काय आवडत होतं हेच मी विसरून गेली. हां, मला जुन्या काळातल्या बायकांसारखं उष्ट खरकटं काढण्याच्या चौकटीत नका बसवू. कोणी तरी आपली स्तुती करावी म्हणून मला हे करायचं नव्हतं, पण मी हे सर्व कोणासाठी केलं तर तुमच्यासाठी. शेवटी काय तर माझी ओंजळ रितीच राहिली. पण आता नाही. मी माझं आयुष्य जगणार कोणीचीही पर्वा न करता. हातातून सुटून गेलेले क्षण परत तर येणार नाही पण त्यांचा अनुभव नक्की घेणार?’

एवढे सगळे एका दमात बोलून वीणा रूमच्या बाहेर निघुन गेली, ‘मोकळा श्वास’ घ्यायला. सुधीर मात्र ती गेल्यावाटेकडे एकटक बघत बसला.

- वैशाली झोपे

अभिप्राय

अभिप्राय
नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,1,अनुभव कथन,17,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1284,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,33,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1036,आईच्या कविता,27,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,13,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,98,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,69,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,267,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,5,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,18,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,428,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,58,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,74,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,65,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,5,निसर्ग कविता,31,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,36,पी के देवी,1,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,7,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,6,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,17,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,106,मराठी कविता,1072,मराठी कवी,3,मराठी गझल,26,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,17,मराठी टिव्ही,50,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,46,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,274,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,154,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,10,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,211,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,57,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,7,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,50,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शांततेच्या कविता,7,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,116,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,41,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मोकळा श्वास - मराठी कथा
मोकळा श्वास - मराठी कथा
मोकळा श्वास, मराठी कथा - [Mokala Shwas, Marathi Katha] गुदमरलेल्या सहजीवनातील नाजुक हळूवार अशा नात्याची गोष्ट.
https://1.bp.blogspot.com/-H_wNsKPaFbo/X3dga7NnjAI/AAAAAAAAFnQ/k77nYGLAhPMtnce49_2CQmKuhegD3uD9QCLcBGAsYHQ/s0/mokala-shwas-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H_wNsKPaFbo/X3dga7NnjAI/AAAAAAAAFnQ/k77nYGLAhPMtnce49_2CQmKuhegD3uD9QCLcBGAsYHQ/s72-c/mokala-shwas-marathi-katha.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/10/mokala-shwas-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/10/mokala-shwas-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची