मोकळा श्वास - मराठी कथा

मोकळा श्वास, मराठी कथा - [Mokala Shwas, Marathi Katha] गुदमरलेल्या सहजीवनातील नाजुक हळूवार अशा नात्याची गोष्ट.

मोकळा श्वास - मराठी कथा | Mokala Shwas - Marathi Katha

सहजीवनातील हातातून सुटून गेलेले क्षण पुन्हा कधीच परत येत नसतात; म्हणुन...

‘काय हो, एक महिना मी इथे नव्हती तर कपाट किती अस्ताव्यस्त करून ठेवलंय.’ कपाट आवरता आवरता वीणा, सुधीरला म्हणाली आणि इकडे सुधीर मात्र आपल्याच तंद्रीत होते. कपाट आवरून झाल्यावर वीणापण सुधीरच्या बाजूला येऊन बसली आणि एक महिना मुलीकडे जून आली होती तर तिकडच्या गोष्टी सांगत होती. ‘आपल्या लेकीच्या सासरचे सर्व लोक खुप चांगले आहेत. जावई तर लेकीला, जुईलीला फुलासारखे जपतात. तिच्या सासुबाई तर आईसारखी माया करतात. मी त्या आल्यावर लगेच येणार होती, पण त्यांनी मला निघूच दिले नाही.

त्या मला म्हणाल्या कि, तुम्ही आमच्या सुनेचे करायला एवढे दिवस थांबलात आता तुम्ही ३ - ४ दिवस अगदी आराम करा आणि मगच जा. जावईपण ऐकेनात मग माझा अगदीच नाईलाज झाला.’ ‘अहो सॉरी, पण काय करू. मला त्यांचा इतका आग्रह मोडवेनाच. तुम्हाला खुप कामाचा त्रास झाला असेल. जेवणाचे पण हाल झाले तुमचे. अहो, मी काय म्हणते आहे ते ऐकताय ना?’ ‘हो ऐकतोय. मला काही त्रास झाला नाही.’ ‘थांबा, मी आता तुमच्या आवडीची कडक कॉफी करून आणते.’ ‘नाही, नकोय मला; आणि आता मी कडक कॉफी नाही पित. मला कोल्ड कॉफी आवडते.’ ‘काय? हा बदल कसा काय झाला. तुमच्या ऑफिसच्या कॅन्टीनला तर कडक कॉफी मिळते.’ ‘हो. बदलल्या काही आवडी माझ्या एक महिन्यात.

ऑफीसच्या कॅन्टिनला कडक कॉफी मिळत असली तरी ऑफीस समोरच्या कॉफी शॉपमध्ये मिळते कोल्ड कॉफी. मी आता बाहेर जात आहे. जेवणाच्या वेळेपर्यंत येतो आणि सारखा सारखा फोन नको करू.’ ‘अहो, पण तुम्ही आता यावेळी कुठे निघालात?’ पण वीणाचे बोलणे ऐकण्यासाठी सुधीर होतेच कुठे? ते तर केव्हाच निघून गेले होते. वीणा कितीतरी वेळ सुधीर गेले त्या दिशेकडे सुन्नपणे बघत राहिली. तिला कळतच नव्हते की काय झाले. सुधीर यापुर्वी असे कधीच वागत नव्हते.

आपण लेकीकडे गेलो याचा राग आला असेल का? पण आपली लेक अडचणीत असतांना आपण नाही मदत करणार तर कोण करेल. शेवटी आई आहे आपण आणि एका स्त्रीची अडचण अत्रीच ओळखू शकते. शेवटी तिने एकटीसाठी कॉफी केली आणि रात्रीच्या स्वयंपाकाला लागली. सुधीरला आठ वाजता जेवायला लागते म्हणून तिने सर्व स्वयंपाक आठ वाजेपर्यंत तयार ठेवला. साडेआठ वाजले तरी सुधीरचा पत्ता नव्हता. शेवटी नऊ वाजता स्वारी घरी आली. ‘अहो, हे काय? मी केव्हाची वाट बघतेय तुमची. पटकन कपडे बदलून या. मी जेवायला वाढते.’ ‘नाही, नको मला. माझे बाहेर खाणे झालेय. मला भुक नाहीये. तू जेवून घे.’

सुधीरचे असे वारंवार वागणे वीणासाठी गुढ होत चालले होते. ती आपले मनही कोणाजवळ मोकळे करु शकत नव्हती. शेवटी एके दिवशी तिने सुधीरलाच विचारले, ‘तुमच्या मनात काय चालले आहे मला समजेल का? तुमचे दिवसेंदिवस वागणे तिऱ्हाईतासारखे होत चालले आहे.’ ‘वीणा, खरे तर हे मला कधीपासून सांगायचे होते, पण कुठून सुरुवात करायची हेच कळत नव्हते. आज तुच विषय काढला बरे झाले. तुला माझ्या ऑफिसमधील श्रद्धा माहित आहे ना?’ ‘काय, तुम्ही तिच्यात गुंतला आहात?’ ‘एक मिनीट. तू आधी माझे पुर्ण बोलणे ऐकून घे नाहीतर अर्धवट माहितीने तुझा गैरसमज व्हायचा.

तू जुईलीकडे गेल्यावर मी जास्तीत जास्त वेळ ऑफिसला असायचो. त्या दिवशीही मी श्रद्धाला दुसऱ्या दिवशी टाईप करण्याच्या लेटरचे डिटेक्शन दिले आणि माझे - माझे काम करत बसलो होतो. साधारण ७:३० - ८:०० वाजेच्या सुमारास वॉचमन धावतच आला, त्याने मला सांगितले की लिफ्टमध्ये श्रद्धा मॅडम बेशुद्ध पडल्या आहेत. वॉचमनच्या मदतीने त्यांना ऑफिसमध्ये आणले आणि समोरच्या डॉक्टरांना बोलावले. त्यांनी तपासून इंजेक्शन, गोळ्या दिल्या.

तिला खूप ताप असल्याने मी आपल्या गाडीतून तिला तिच्या घरी सोडले पण वाटेत तिच्यासाठी व माझ्यासाठी जेवणाचे पार्सल घेतले. तिला २ - ३ दिवस ऑफिसला येऊ नकोस व घरीच आराम करायला सांगितला. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी तिचा मला फोन आला. तेव्हा तिने मला संगितले की, तिला आता खुप बरे वाटत आहे आणि मदत केल्याबद्दल आभार मानले. ३ - ४ दिवसानंतर ती ऑफिसला आली तेव्हा तिने मला संध्याकाळच्या जेवणाचे आमंत्रण दिले. जेवणानंतर आम्ही खुप गप्पा मारल्या. निघताना ती म्हणाली, सर खुप बरे वाटले तुमच्य़ाशी गप्पा मारुन. आम्ही एकमेकांशी खुप गप्पा करू लागलो. आमचे सुख - दुःख शेअर करू लागलो. त्यातून आमच्यात मैत्रीचे नातं निर्माण झालं. पण हे मैत्रीचे नातं अगदी निर्व्याज आहे. फिजिकल अट्रॅक्शन अजिबात नाही. मी तिच्याशी माझे सर्व प्रॉब्लेम शेअर करतो. ती देखील मला खुप सपोर्ट करते आणि आमच्या मैत्रीवर कोणी आक्षेप घेतलेला मला अजिबात चालणार नाही.’

‘बरोबर आहे तुमचे. मी तुमच्या मैत्रीवर आक्षेप घेत नाही. पण मला आधी सांगा मी कोणा पुरूषाशी मैत्री केली असती तर चालली असती का तुम्हाला? मी घरातील सर्व करत बसली, नातेवाईक संभाळत बसली, तुमच्या आई - वडीलांचे करत बसली त्यामुळे कदाचित आपल्यात फक्त व्यवहारीकच नाते निर्माण झाले. मला सुद्धा हे सर्व करताना मैत्रीचा हात हवा होता आणि तो तुमच्याकडून हवा होता. पण तुम्ही मात्र कायम नवऱ्याच्याच भुमिकेत राहिले. तुम्ही म्हणता तुमचे सुख - दुःख तिच्यासोबत शेअर करू शकता. पण मी तुमचे दुःखं जगली त्याचे काय? तुम्ही ऑफिसमधून आल्यावर घरी तुम्हाला कोणताच ताण नको म्हणून मी धडपडले आणि तुम्हाला बाहेरची मैत्री जास्त मोलाची वाटते. मी माझं वैयक्तिक आयुष्यच जगायची विसरून गेली.

मला काय आवडत होतं हेच मी विसरून गेली. हां, मला जुन्या काळातल्या बायकांसारखं उष्ट खरकटं काढण्याच्या चौकटीत नका बसवू. कोणी तरी आपली स्तुती करावी म्हणून मला हे करायचं नव्हतं, पण मी हे सर्व कोणासाठी केलं तर तुमच्यासाठी. शेवटी काय तर माझी ओंजळ रितीच राहिली. पण आता नाही. मी माझं आयुष्य जगणार कोणीचीही पर्वा न करता. हातातून सुटून गेलेले क्षण परत तर येणार नाही पण त्यांचा अनुभव नक्की घेणार?’

एवढे सगळे एका दमात बोलून वीणा रूमच्या बाहेर निघुन गेली, ‘मोकळा श्वास’ घ्यायला. सुधीर मात्र ती गेल्यावाटेकडे एकटक बघत बसला.

- वैशाली झोपे

अभिप्राय

ब्लॉगर


  सामायिक करा


तुमच्यासाठी सुचवलेले संबंधित लेखन

नाव

अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,6,अनुराधा फाटक,39,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,1,अभिव्यक्ती,808,अमन मुंजेकर,6,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,1,अर्थनीति,2,अलका खोले,1,अश्विनी तातेकर देशपांडे,1,अक्षरमंच,581,आईच्या कविता,17,आईस्क्रीम,3,आकाश भुरसे,8,आज,401,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,11,आतले-बाहेरचे,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,8,आनंद दांदळे,8,आनंदाच्या कविता,20,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,14,आरती गांगन,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,80,आरोग्य,4,आशिष खरात-पाटील,1,इंद्रजित नाझरे,15,इसापनीती कथा,44,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,13,उमेश कुंभार,12,ऋग्वेदा विश्वासराव,2,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,16,ऋषिकेश शिरनाथ,2,एप्रिल,30,एहतेशाम देशमुख,2,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ओंकार चिटणीस,1,कपिल घोलप,5,कपील घोलप,2,करमणूक,42,कर्क मुलांची नावे,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,4,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,किल्ले,92,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,कुठेतरी-काहीतरी,2,कुसुमाग्रज,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,केदार कुबडे,41,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,कोशिंबीर सलाड रायते,11,कौशल इनामदार,1,खरगपूर,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणेश तरतरे,8,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गावाकडच्या कविता,7,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोड पदार्थ,37,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चटण्या,1,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,जानेवारी,31,जिल्हे,1,जीवनशैली,259,जुलै,31,जून,30,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,डिसेंबर,31,तरुणाईच्या कविता,2,तिच्या कविता,32,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,380,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,9,दुःखाच्या कविता,54,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धोंडोपंत मानवतकर,9,निखिल पवार,1,निमित्त,2,निराकाराच्या कविता,5,निवडक,1,निसर्ग कविता,15,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,37,पंचांग,14,पथ्यकर पदार्थ,2,पराग काळुखे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,203,पावसाच्या कविता,18,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,8,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,11,पौष्टिक पदार्थ,14,प्रतिक बळी,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,10,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,3,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिया जोशी,1,प्रिया महाडिक,6,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,69,प्रेरणादायी कविता,14,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,बा भ बोरकर,1,बातम्या,5,बाबाच्या कविता,1,बायकोच्या कविता,3,बालकविता,8,बालकवी,1,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,1,बिपीनचंद्र नेवे,1,बेकिंग,8,भक्ती कविता,2,भाज्या,21,भाताचे प्रकार,11,भूमी जोशी,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंजूषा कुलकर्णी,1,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,1,मधल्या वेळेचे पदार्थ,33,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी कथा,79,मराठी कविता,456,मराठी गझल,17,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,1,मराठी चारोळी,1,मराठी चित्रपट,11,मराठी टिव्ही,27,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,3,मराठी प्रेम कथा,16,मराठी भयकथा,41,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,21,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,9,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,387,मसाले,12,महाराष्ट्र,267,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,18,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,1,माझा बालमित्र,53,मातीतले कोहिनूर,12,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मुंबई,8,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,5,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,17,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डीले,1,रजनी जोगळेकर,4,राजकीय कविता,6,रामचंद्राच्या आरत्या,5,राहुल अहिरे,3,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लता मंगेशकर,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लोणची,8,वाळवणाचे पदार्थ,6,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,38,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,3,विवेक जोशी,2,विशेष,5,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वेदांत कोकड,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,9,व्हिडिओ,20,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,5,शारदा सावंत,4,शाळेच्या कविता,8,शितल सरोदे,1,शिक्षकांवर कविता,2,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,8,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संगीता अहिरे,1,संघर्षाच्या कविता,19,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकाराम,7,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदेश ढगे,37,संपादकीय,14,संपादकीय व्यंगचित्रे,8,संस्कार,1,संस्कृती,123,सचिन पोटे,8,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,14,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,सरबते शीतपेये,8,सागर बाबानगर,1,सामाजिक कविता,86,सायली कुलकर्णी,3,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सुदेश इंगळे,2,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुरेश भट,1,सुशीला मराठे,1,सैनिकांच्या कविता,2,सैरसपाटा,97,सोमकांत दडमल,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,3,स्वाती खंदारे,196,स्वाती दळवी,6,स्वाती नामजोशी,28,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,38,हर्षदा जोशी,3,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,harshad-khandare,1,swati-khandare,1,
ltr
item
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन: मोकळा श्वास - मराठी कथा
मोकळा श्वास - मराठी कथा
मोकळा श्वास, मराठी कथा - [Mokala Shwas, Marathi Katha] गुदमरलेल्या सहजीवनातील नाजुक हळूवार अशा नात्याची गोष्ट.
https://1.bp.blogspot.com/-H_wNsKPaFbo/X3dga7NnjAI/AAAAAAAAFnQ/k77nYGLAhPMtnce49_2CQmKuhegD3uD9QCLcBGAsYHQ/s0/mokala-shwas-marathi-katha.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-H_wNsKPaFbo/X3dga7NnjAI/AAAAAAAAFnQ/k77nYGLAhPMtnce49_2CQmKuhegD3uD9QCLcBGAsYHQ/s72-c/mokala-shwas-marathi-katha.jpg
मराठीमाती | माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2020/10/mokala-shwas-marathi-katha.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2020/10/mokala-shwas-marathi-katha.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह SEARCH सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ minutes ago १ तासापूर्वी $$1$$ hours ago काल $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची