Loading ...
/* Dont copy */

मातृभाषा - मराठी लेख

मातृभाषा, मराठी लेख - [Matrubhasha, Marathi Article] मातृभाषा म्हणजे नक्की काय हो?

मातृभाषा म्हणजे नक्की काय हो?

मातृभाषा म्हणजे नक्की काय हो? तर ज्या भाषेचे आपल्यावर लहानपणापासून संस्कार झालेले आहेत, ज्या भाषेचा जन्मापासून आधार घेत आपण ज्ञान प्राप्त करत आहोत, ज्या भाषेच्या आधाराने आपल्या आई-वडिलांनी आपल्याला घडवलं, ज्या भाषेतून आपण सतत एकमेकांशी संवाद साधतो, भांडतो, गप्पा मारतो इत्यादी गोष्टी करतो ती आपली ‘मातृभाषा’ होय.

मातृभाषेला ‘आईच’ म्हटलेलं आहे...

हल्लीच्या काळात इंग्लिश भाषेचा वापर आपल्याला पदोपदी करावाच लागतो. जागतिक स्तरावर इंग्लिशलाच प्राधान्य आहे हे आपल्याला माहित आहे. इंग्लिश चांगलं बोलता, लिहिता, वाचता आलंच पाहिजे. त्यासाठी इंग्लिश भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी इंग्लिश वाचन-लिखाण करणे, इंग्लिश गाणी ऐकणे, इंग्लिश फिल्म्स बघणे, एकमेकांशी इंग्लिशमधून संवाद साधणे अशा अनेक गोष्टी आपल्याला कराव्याच लागतात. पण हे सगळं करताना आपण आपली मातृभाषा विसरतोय का हो? इंग्लिश भाषेचा प्रभाव आपल्यावर जसा जसा वाढत जातो, तसं तसं आपण सगळ्याच ठिकाणी इंग्लिश बोलायला सुरुवात करतो. मग समोरची व्यक्ती मराठी भाषिक जरी असली तरी आपण इंग्लिशमध्येच फाडफाड बोलतो आणि आपल्या मातृभाषेचा वापर आपण कमी करतो. मग ते आपल्या घरात असो, मित्र-मैत्रिणींशी असो किंवा नातेवाईकांशी असो. का बरं आपण असं करतो? आपली मूळ ओळख जपण्यासाठी आपण प्रयत्नशील का नाही आहोत? मातृभाषेत बोलताना आपण अनायासे काही इंग्लिश शब्द वापरतोच कारण काही प्रमाणात संवाद साधायला ते शब्द सोपे जातात. त्यानंतर Facebook, WhatsApp, Instagram इत्यादी अशा Apps वर सुद्धा अनेक वेळेला आपण इंग्लिशनेच Chatting करतो कारण इंग्लिश टायपिंग करणं खूप सोपं जातं. तिथपर्पंत ठीक आहे. आपण परदेशात टूर वर जातो, तिथे शिक्षणासाठी काही काळ जातो किंवा स्थायिक व्हायला तरी जातो. आता आपण ज्या ठिकाणी जास्त काळ राहतो तिथल्या अनेक गोष्टींचा आपल्यावर परिणाम होत असतो. त्यात तिथल्या प्रांतातल्या भाषेचा सुद्धा आपल्यावर प्रभाव पडत असतो. मग हळूहळू आपल्याकडून मातृभाषेचा वापर कमी होत जातो आणि आपण सर्व काळ इंग्लिशमध्येच बोलू लागतो. एवढंच नाही, तर तिकडची माणसं ज्या प्रकारे शब्द उच्चारतात तसाच उच्चार आपणही नकळतपणे करू लागतो. ते वाईट आहे असं नाही, पण एखाद्या गोष्टीचा आपल्यावर किती प्रभाव पडतोय, याचा नीट विचार आपण केलाच पाहिजे. जेव्हा परदेशातली माणसं भारतात येतात, तेव्हा ती माणसं आपापसांत मराठी, हिंदी, गुजराती, तमीळ, तेलुगु या भाषेत बोलतात का ? तर नाही, ती माणसं एकमेकांशी बोलताना फक्त त्यांच्या मातृभाषेतच बोलतात! एकदा जयपूरला असताना हवा महाल बघायला गेलो होतो. तिथले फोटो काढत असताना जाणवलं की आपल्या शेजारी परदेशातल्या दोन वयस्कर बायका महालाचं सौंदर्य बघून आपापसांत चर्चा करत आहेत. पण त्या बायका कोणत्या भाषेत चर्चा करत होत्या? तर फ्रेंच भाषेत! इंग्लिश सुद्धा नाही! आणि आपण मात्र निर्लज्जपणे आपली माती विसरून परदेशातले होऊनही जातो.. आज आपल्याला नोकरी मिळवायची असल्यास किंवा परदेशात जायचं असल्यास इंग्लिश अस्खलीत बोलता आलं पाहिजे, ही भीती कायम आपल्या मनात असते. हरकत नाही, इंग्लिश चांगलं बोलता आलंच पाहिजे पण, आपण जरा हा विचार करूया की, परदेशातल्या माणसांना ही भीती कधी असते का की मी जर उद्या भारतात गेलो आणि मला हिंदी नाही आलं तर लोकं मला काय म्हणतील? नाही.

मग परदेशातली माणसं जर कुठेही गेल्यावर बिनधास्तपणे त्यांच्या माणसांशी त्यांच्याच भाषेत बोलतात, तर मग आपण आपल्या मातीशी एकनिष्ठ का राहू नये?

आणि अगदीच चांगलं उदाहरण द्यायचं झालं तर ते दक्षिण भारतीयांचं देता येईल. काहीही होवो, ते लोकं आपली भाषा अजिबात सोडत नाहीत. एक तर मातृभाषेतच बोलायचं आणि समजा समोरच्या माणसाला जर नाहीच समजलं तर इंग्लिश. मग ना तिथे मराठी, ना हिंदी किंवा अन्य कुठल्याही भाषा नाहीत. दक्षिण भारतातली लोकं इतकी कट्टर असल्यामुळेच त्यांची संस्कृती आजपर्यंत टिकून आहे. आणि मुळातच आपण एखाद्या गोष्टीचं अनुकरण का करतो? तर त्या गोष्टीला पण आपल्या नजरेत श्रेष्ठ मानत असतो आणि मग आपल्यालाही ते श्रेष्ठत्व प्राप्त करायचं असल्यामुळे आपण आपलं ‘स्वत्व’ सोडून दुसऱ्या मार्गाला लागत असतो. म्हणजे याचा अर्थ इंग्लिश भाषेला आपण आपल्या सर्व भारतीय भाषांपेक्षा आणि आपली मातृभाषा विसरून जे सतत विनाकारण आपल्या माणसांशी इंग्लिश बोलत असतात, यांना जर आपण श्रेष्ठ मानून त्यांचं अनुकरण केलं तर तो आपला अंधळेपणाच सिद्ध होतो. थोड्क्यात आपण भेदाभेद किंवा उच-नीच करत आहोत. म्हणजे इंग्लिश भाषा ही अत्यंत Standard आणि आपली मातृभाषा व त्यात बोलणारे लोकं खालच्या दर्जाचे किंवा गौंढळ असा आपण भेद करत आहोत. असा भेदाभेद आपण कायम करत राहिलो तर ‘माणूस’ म्हणून आपली बुद्धी प्रगल्भ कधी होणार? कारण बुद्धी प्रगल्भ होण्यासाठी विचारांची झेप लागते आणि भेदाभेद केल्याने आपले विचार झेप घेत नाहीत तर आणखी खाली घसरतात. आणि आपणही ही भीती मनात बाळगत असतो की माझ्या मातृभाषेत मी बोललो तर ते खालच्या दर्जाचं होईल, त्यापेक्षा इंग्लिश बोलून लोकांची प्रशंसा मिळवू. हा खोटा अहंकार नाही का? उलट आपण छातीठोकपणे म्हटलं पाहिजे की माझी मातृभाषा सुद्धा समृद्ध आहे आणि काहीही झालं तरी माझी मातृभाषा मी सोडणार नाही!

त्यामुळे, जर परदेशातली माणसं कुठेही गेलीत तरी एकमेकांशी त्यांच्या मातृभाषेतच बोलतात, जर ती माणसं त्यांच्या तत्त्वांना धरून आहेत, तर मग आपण एका परदेशी भाषेमुळे आपली मूळ ओळख, आपलं ‘स्वत्व’ का सोडतोय? आपली मूळ ओळख काय मग? आपणही त्यांच्यातलेच होऊन जाऊ. आपल्यातलं वेगळेपण असं काही राहणारंच नाही. असं करणं चुकीचं आहे...

आपण असा ठाम निश्चय केला पाहिजे की जगाच्या पाठीवर मी कुठेही गेलो तरी माझ्या माणसांशी बोलताना मी माझ्या मातृभाषेतच बोलणार! असं जर आपण ठरवलं तरंच आपल्या भाषेला काही किंमत राहील आणि तरंच ती टिकून राहील. आपणच आपली संस्कृती टिकवायची नाही तर मग कोणी टिकवायची? आपल्याला आपले नातेवाईक कितीही आवडले तरी आपण लगेच आपल्या आईला विसरतो का हो? नाही! मग एका भाषेसाठी आपण आपल्या मातृभाषेला विसरणं कितपत योग्य आहे? आपली मातृभाषा टिकवून ठेवणं ही आपलीच जबाबदारी आहे!

इंग्लिश भाषा वाईट आहे किंवा इंग्लिश बोलणाऱ्यांचा द्वेष करावा, इंग्लिश बोलूच नये असं अजिबात नाही. इंग्लिश आलंच पाहिजे. आज कित्येकांना इंग्लिश बोलता येत नाही तर नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे इंग्लिश ही काळाची गरज आहे. पण इंग्लिश इंग्लिशच्या ठिकाणी आणि आपली मातृभाषा तिच्या ठिकाणी. त्यामुळे, जिथे इंग्लिश बोलायची गरज आहे तिथे अस्खलीत इंग्लिश बोलावं पण जिथे सहज संवाद होऊ शकतो, ज्या ठिकाणी आपल्या मातृभाषेत आपण बोलू शकतो तिथे आपण इंग्लिश बोलण्याचा खोटा अभिमान न मिरवता स्वाभिमानाने आपण आपल्या मातृभाषेतच बोललं पाहिजे.

कारण इथे ना कोणी श्रेष्ठ आहे, ना कोणी कनिष्ठ. इथे सर्व ‘समान’ आहेत...

विराज काटदरे | Viraj Katdare
सभासद, मराठीमाती डॉट कॉम
मराठी लेख या विभागात लेखन.

अभिप्राय

अभिप्राय: 2
  1. Matrubhashevar yethe lekh lihinaryanchi mule konatya madhyamachya shalet jatat kinvaa jat hoti hay kalel ka amha marathmolya vachaakana ?

    उत्तर द्याहटवा
    प्रत्युत्तरे
    1. नमस्कार. आपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद. मुळात इथे कोणत्याही भाषेचा विरोध करण्यात आलेला नाही. परत एकदा नीट वाचल्यास आपल्याला हे नक्की लक्षात येईल. या लेखातून एवढंच आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की, काळाची गरज जपताना आपण आपलं ‘स्वत्व’ आपली ‘मूळ’ ओळख आपण कधीही विसरता कामा नये. आणि तसंही, अविवाहित असल्यामुळे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडे नाही.. :)!

      हटवा
तुमची टिप्पणी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे!
तुमचा अभिप्राय / टिप्पणी ही आम्ही कसे कार्य करतो? त्यातील सुधारणांसाठी आणि आम्ही सातत्याने उच्च-गुणवत्तेची सेवा प्रदान करतोय की नाही हे समजून घेण्यासाठी आमच्यासाठी महत्वाची आहे.

नाव

अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनुभव कथन,15,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,3,अभिव्यक्ती,1199,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित पापळ,31,अमित बाविस्कर,3,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल देशमुख,1,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद थगनारे,3,अरुण कोलटकर,1,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,957,आईच्या कविता,22,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,11,आदित्य कदम,1,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,24,आभिजीत टिळक,2,आमट्या सार कढी,17,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,20,आशिष खरात-पाटील,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,7,इसापनीती कथा,48,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,12,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,11,करमणूक,66,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,79,कवी अनिल,1,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,9,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,2,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,3,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,1,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगुळकर,4,ग दि माडगूळकर,1,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश तरतरे,16,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गावाकडच्या कविता,13,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गोकुळ कुंभार,11,गोड पदार्थ,56,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,ग्रेस,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,जयश्री मोहिते,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,427,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,56,तुकाराम गाथा,4,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दादासाहेब गवते,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिवाळी फराळ,26,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,73,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनराज बाविस्कर,58,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,11,नमिता प्रशांत,1,ना धों महानोर,1,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,निमित्त,3,निराकाराच्या कविता,9,निवडक,4,निसर्ग कविता,25,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,49,पथ्यकर पदार्थ,2,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,319,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,31,पी के देवी,1,पुडिंग,10,पुणे,12,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,26,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,14,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,13,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रिती चव्हाण,16,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,93,प्रेरणादायी कविता,16,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,9,बहीणाबाई चौधरी,3,बा भ बोरकर,2,बा सी मर्ढेकर,4,बातम्या,9,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,3,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,3,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,भंडारा,1,भक्ती कविता,16,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा रा तांबे,2,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास धोत्रे,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,2,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,40,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,102,मराठी कविता,821,मराठी कवी,2,मराठी गझल,25,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,40,मराठी चित्रपट,15,मराठी टिव्ही,47,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,42,मराठी मालिका,18,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,44,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,88,मराठी साहित्यिक,1,मराठी सुविचार,2,मराठीमाती,158,मसाले,12,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,308,महाराष्ट्र फोटो,9,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश बिऱ्हाडे,6,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,3,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,17,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,10,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,6,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,2,यशवंत दंडगव्हाळ,22,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,5,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,8,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,रामकृष्ण जोशी,1,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वर्धा,1,वसंत बापट,1,वा भा पाठक,1,वात्रटिका,2,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि सावरकर,1,विंदा करंदीकर,2,विचारधन,211,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विनायक मुळम,1,विरह कविता,56,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशेष,6,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,व्यंगचित्रे,48,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,11,शंकराच्या आरत्या,4,शशांक रांगणेकर,1,शांततेच्या कविता,6,शांता शेळके,3,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,13,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष महाशब्दे,9,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,11,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्रीधर रानडे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीरंग गोरे,1,संघर्षाच्या कविता,31,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संत एकनाथ,1,संत तुकडोजी महाराज,1,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,2,संत ज्ञानेश्वर,4,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,10,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,132,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सदाशिव गायकवाड,2,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,4,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,19,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,स्तोत्रे,1,स्फूर्ती गीत,1,स्वप्नाली अभंग,5,स्वाती खंदारे,317,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,40,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,1,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मातृभाषा - मराठी लेख
मातृभाषा - मराठी लेख
मातृभाषा, मराठी लेख - [Matrubhasha, Marathi Article] मातृभाषा म्हणजे नक्की काय हो?
https://2.bp.blogspot.com/-D1EYCyzEcsM/XRL4m-SrRmI/AAAAAAAADf0/b-_GjWoNbx40_vGxpwfR7E9vF73MFNexwCLcBGAs/s1600/matrubhasha-marathi-article.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-D1EYCyzEcsM/XRL4m-SrRmI/AAAAAAAADf0/b-_GjWoNbx40_vGxpwfR7E9vF73MFNexwCLcBGAs/s72-c/matrubhasha-marathi-article.jpg
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2019/06/matrubhasha-marathi-article.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2019/06/matrubhasha-marathi-article.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची