मन भरता भरत नाही - मराठी कविता

मन भरता भरत नाही, मराठी कविता - [Mann Bharata Bharat Nahi, Marathi Kavita] आठवण तुझी अशी की सरता सरत नाही, साठवून हे मन भरता भरत नाही.

आठवण तुझी अशी की सरता सरत नाही, साठवून हे मन भरता भरत नाही

आठवण तुझी अशी की सरता सरत नाही
साठवून हे मन भरता भरत नाही

चिंब पावसात मन भिजता भिजत नाही
जोवर नजरेत तू दिसता दिसत नाही

ओठी हसू माझ्या खुलता खुलत नाही
तुझ्या सहवासात मग तेच हटता हटत नाही

हातातला हात तुझा सुटता सुटत नाही
भेटीतला जिव्हाळा मिटता मिटत नाही

दृष्टीत तू माझ्या राहता राहा असा की
ओढ तुझी हि घटता घटत नाही

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.