सुमारगड किल्ला

सुमारगड किल्ला - [Sumargad Fort] २००० फूट उंचीचा सुमारगड किल्ला गिरीदुर्ग प्रकारातील आहे. महाबळेश्वर जिल्ह्यातील महाबळेश्वर कोयना डोंगररांगेतील सुमारगड किल्ला ट्रेकर्स च्या दृष्टीने कठीण समजला जातो.
सुमारगड किल्ला - Sumargad Fort

सुमारगड हा नावाप्रमाणेच सुमार आहे. रसाळगड आणि महिपतगड यांच्या बरोबर मध्ये सुमारगड किल्ला येतो.

सुमारगड किल्ला - [Sumargad Fort] २००० फूट उंचीचा सुमारगड किल्ला गिरीदुर्ग प्रकारातील आहे. महाबळेश्वर जिल्ह्यातील महाबळेश्वर कोयना डोंगररांगेतील सुमारगड किल्ला ट्रेकर्स च्या दृष्टीने कठीण समजला जातो. सुमारगड हा नावाप्रमाणेच सुमार आहे. ‘उगवतीच्या कड्यावर एका झाडाला धरून वर येंगाव लागतं’ असा गो.नी.दांनी या किल्ल्याच्या बद्दलच्या वर्णनात म्हटलेले आहे.

रसाळगड आणि महिपतगड यांच्या बरोबर मध्ये हा किल्ला येतो. आजुबाजूला असणारे जंगल आणि किल्ल्यावर जाण्यासाठी असणारी अवघड वाट यामुळे किल्ला फारच दुर्लक्षित झालेला आहे.

सुमारगड किल्ल्यावर पहाण्यासारखी ठिकाणे


किल्ल्यावर पोहचल्यावर समोरच पाण्याची दोन टाकी आहेत. टाक्यांच्या पोटातच एक गुहा आहे. यात शिवाची पिंड आणि देवीची मूर्ती आहे. पाण्याच्या टाक्यांच्या उजव्या अंगास थोडे वर गेल्यावर एकखांबी पाण्याचे टाके लागते. एक वाट समोरच्या टेकाडावर जाते तर एक टेकाडाला वळसा घालून पुन्हा टाक्यांपाशी येते. समोरच्या टेकडीला वळसा मारताना एका ठिकाणी दगडमातीने बुजलेली गुहा दिसते. या गुहेत दोन खोल्या आहेत. मात्र यात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर माती जमा झालेली आहे. गडमाथा फारच लहान असल्यामुळे गडफेरीस अर्धा तास पुरतो.

सुमारगड गडावर जाण्याच्या वाटा


सुमारगडावर जाण्यासाठी एकच वाट आहे. ही वाट एका खिंडीतून वर जाते. या दोन्ही वाटा एक खिंडीतच येऊन मिळतात. महिपत गडावरून वाडीबेलदार या गावात न उतरता उलट्या दिशेने खाली उतरावे. वाटेत धनगराची दोन तीन घर लागतात. येथून थोडे खाली उतरल्यावर एक ओढा लागतो तो पार करून समोरचा डोंगर चढावा. पुढे अर्ध्या तासातच आपण एका खिंडीपाशी पोहचतो. खिंडीतून डावीकडे वर चढणारी वाट थेट सुमारगडावर घेऊन जाते. या वाटेने पुढे गेल्यावर थोड्याच वेळात आपण एका कड्यापाशी पोहचतो.

कड्याला लागूनच वाट पुढे जाते पुढची वाट अवघड आहे. जवळ रोप असल्यास फारच उत्तम, खिंडीपासून किल्ल्यावर जाण्यास पाऊण तास पुरतो. रसाळगडावरून सुमारगडाकडे यायचे झाल्यास वाटेत एक राया धनगराचा झाप लागतो. मात्र रसाळगड ते सुमारगड हे अंतर साडेचार तासाचे आहे.

गडावर राहण्याची सोय नाही. जेवणाची सोय नाही. पाण्याची सोय बारमाही उपलब्ध आहे. गडावर जाण्यासाठी महिपतगडामार्गे अडीच तास लागतात.


मराठीमाती | MarathiMati
संपादक मंडळ, मराठीमाती डॉट कॉम
मराठीमाती डॉट कॉम वरील विविध विभागांत लेखन आणि संपादन.

1 टिप्पणी

  1. गडावर ३पाणीची टाक २ गुहा १ भुयार ३ अवशेष १ मंदिर आहे ? दरवाजा आहे का
स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.