पंचप्राणांचे नीरांजन - निरांजन आरती

पंचप्राणांचे नीरांजन, निरांजन आरती - [Panchprananche Niranjan, Niranjan Aarti] पंचप्राणांचे नीरांजन करुनी, पंचतत्त्वे वाती परिपूर्ण भरुनी.

पंचप्राणांचे नीरांजन करुनी, पंचतत्त्वे वाती परिपूर्ण भरुनी

पंचप्राणांचे नीरांजन करुनी ।
पंचतत्त्वे वाती परिपूर्ण भरुनी ॥
मोहममतेचे समूळ भिजवोनि ।
अपरोक्ष प्रकाश दीप पाजळोती ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय नीरांजना ।
नीरांजन ओवाळू तुझिया समचरणा ॥ ध्रु० ॥

ज्वाला ना काजळी दिवस ना राती ।
सदोदित प्रकाश भक्तीने प्राप्ती ॥
पूर्णानंदे धालो बोलो मी किती ।
उजळो हे शिवराम भावे ओवाळिती ॥ जय देव जय देव० ॥ २ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.