सगुण हे आरती - गुरूची आरती

सगुण हे आरती, गुरूची आरती - [Sagun He Aarti, Guruchi Aarti] सगुण हे आरती निर्गुण ओवाळू, कल्पनेचे घृत घालू दीप पाजळू.

सगुण हे आरती निर्गुण ओवाळू

सगुण हे आरती निर्गुण ओवाळू ॥
कल्पनेचे घृत घालू दीप पाजळू ॥ १ ॥

ओवाळू आरती सद्गुरुनाथा, श्रीगुरुनाथा ॥
भावे चरणकमळावरी ठेविला माथा ॥ ध्रु० ॥

अविद्येचा मोह पडला उपडोनी सांडू ॥
आशा मनशा तृष्णा काम क्रोध कुरवंडू ॥ ओवाळू ॥ २ ॥

सद्गुरूचे पूजनकेले षोडशोपचारी ॥
रामानंद जीवनमुक्त झाला संसारी ॥ ओवाळू० ॥ ३ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.