आरती सिद्धराया - सिद्धारूढस्वामीची आरती

आरती सिद्धराया, सिद्धारूढस्वामीची आरती - [Aarti Siddharaya, Siddharudhaswamichi Aarti] आरती सिद्धराया, करू द्वैत सोडोनीया.

आरती सिद्धराया, करू द्वैत सोडोनीया

आरती सिद्धराया ।
करू द्वैत सोडोनीया ॥
आशा ममता तृष्णा-बीज ।
टाका तुम्ही जाळोनीया ॥ ध्रु० ॥

चित्सुख परात्पर ।
नाम सिद्धारुढ सार ॥
देव भक्त तूचि होसी ।
क्रीडा करिसी अपार ॥ आरती ० ॥ १ ॥

काम, क्रोध, लोभ ।
देही नांदती स्वयंभ ॥
हेची शत्रू दूर होता ।
आम्हा होसी तू सुलभ ॥ आरती० ॥ २ ॥

भक्ति प्रेम तूज प्रीय ।
म्हणुनि सगुणरूपी सोय ॥
हुबळीत सिद्ध रूपे ।
होसी भक्तांची तू माय ॥ आरती० ॥ ३ ॥

नामाचा तू अभिमानी ।
आले पूर्ण ते कळोनी ॥
कधी नाही उपेक्षिले ।
जे का लागले भजनी ॥ आरती० ॥ ४ ॥

श्रीधर दास तुझे पोर ।
करू नको कधी दूर ॥
अखंडित तुझ्या पायी ।
ठेवा करूनि स्थिर ॥ आरती० ॥ ५ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.