जय देवा दत्तराया - दत्ताची आरती

जय देवा दत्तराया, दत्ताची आरती - [Jai Deva Dattaraya, Dattachi Aarti] जय देवा दत्तराया, स्वामी करुणालया, आरती ओवाळीन, तूज महाराजया.

जय देवा दत्तराया, स्वामी करुणालया, आरती ओवाळीन, तूज महाराजया

जय देवा दत्तराया ॥
स्वामी करुणालया ॥
आरती ओवाळीन ॥
तूज महाराजया ॥ ध्रु० ॥

प्रपंचताट करी ॥
त्रिविधताप निरंजनी ॥
त्रिगूण शुभ्रवाती ॥
उजळिल्या ज्ञान ज्योती ॥ जय देवा० ॥ १ ॥

कल्पना मंत्रपुष्प ॥
भेददक्षिणा वरी ॥
अहंभाव पूगीफल ॥
न्यून पूर्ण सकल ॥ जय देवा० ॥ २ ॥

श्रीपाद श्रीगुरुनाथा ॥
चरणी ठेवूनि माथा ॥
विनवितो दास हरी ॥
अवघा त्रास दूर करी ॥ जय देवा० ॥ ३ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.