आगमी लिगमी - अनंताची आरती

आगमी लिगमी, अनंताची आरती - [Aagami Ligami, Anantachi Aarti] आगमी लिगमी तुझा न कळेची अंत, भक्तिभावे प्रेमे भक्ता वर देत.

आगमी लिगमी तुझा न कळेची अंत, भक्तिभावे प्रेमे भक्ता वर देत

आगमी लिगमी तुझा न कळेची अंत ।
भक्तिभावे प्रेमे भक्ता वर देत ॥
मुनिजन लक्षी लक्षिता नव्हे तू प्राप्त ।
शेष सहस्त्रमुखी वर्णिता श्रमत ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय श्री अनंता ।
आरती ओवाळू तुज आनंद भरिता ॥ ध्रु० ॥

भाद्रपदचतुर्दशिव्रता जे जन आचरिती ।
षोडशपूजा करुनी ब्राह्मण पूजीती ॥
गोधुमवायन चौदा द्विजासि अर्पीती ।
त्यांसी सर्वहि सिद्धी देसी श्रीपती ॥ जय देव० ॥ २ ॥

कौडिण्य ब्राह्मण व्रत हे आचरला ।
करुणासागर तया प्रसन्न झाला ॥
भक्तीचा अंकूर त्रिभुवनि विस्तरला ।
एका जनार्दन चरणी नीवाला ॥ जय० ॥ ३ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.