Loading ...
/* Dont copy */

इसाप कोण होता? (ग्रीक नीतिकथाकार)

इसाप कोण होता? - मुळात गुलाम मात्र ग्रीक नीतिकथाकार असलेल्या इसाप आणि त्याच्या विचारांबद्दल विस्तृत माहिती देणारा लेख,

इसाप कोण होता? (ग्रीक नीतिकथाकार)

प्रगल्भ विचारांची खोली असलेला इसाप कोण होता?


इसाप कोण होता? (ग्रीक नीतिकथाकार)

ज्यावेळी शब्दांना अर्थ नव्हता; वेदनेला भाषा नव्हती; मानवता आणि करुणा बंदिवान होती, अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणार्‍या साहसी जिभेचे नाव म्हणजे इसाप.


इसाप कोण होता? - (Who is Isap / aesop) इ. स. पू. सहावे शतक, ग्रीक नीतिकथाकार. हिरॉडोटसच्या मते हा बुद्धाचा समकालीन होय. इसाप हा एक गुलाम होता. त्याच्या मालकाचे नाव इआडमॉन. इसापने त्याच्या कथा बहुधा कधीच लिहून काढल्या नसाव्यात. प्लेटोच्या मताप्रमाणे सॉक्रेटीसने तुरुंगातील जीवनाचे अखेरचे काही तास इसापच्या काही कथांना पद्यरूप देण्यात घालवले. अ‍ॅरिस्टॉटलचे एक विधान पाहता, इसापच्या मालकाने त्याला काही काळानंतर गुलामगिरीतून मुक्त केले होते असे दिसते. इसापच्या नीतिकथांचे लॅटिन भाषांतर फाबुले एसोपियाने ह्या नावाने रोममध्ये प्रसिद्ध झाले (१४७६). प्लान्यूडीझ याने संपादिलेली १४४ कथांची ग्रीक आवृत्ती मिलान येथे १४८० मध्ये छापली गेली. इंग्‍लंडमध्ये कॅक्‌स्टनने द फेबल्स ऑफ इसाप हा ग्रंथ छापला. इसापच्या अनेक नीतिकथांची मराठीतही भाषांतरे झाली आहेत.

इसाप नावच्या व्यक्तीचा उगम त्या त्या शतकाची गरज ठरते. विश्वातल्या आजच्या प्रगतीशील जगाच्या शेवटच्या कानाकोपर्‍यातील देशापर्यंत इसापचे नाव पोहोचले. एका गुलामाने विश्वविजेत्या पराक्रमी जगजेत्यांना मागे सारुन आपली ख्याती सर्वत्र पोहोचविली ही वस्तुस्थिती संशोधनाचा विषय ठरावी अशी आहे.

ज्यावेळी शब्दांना अर्थ नव्हता; वेदनेला भाषा नव्हती; मानवता आणि करुणा बंदिवान होती, अशा काळात बोलण्याची हिंमत करणार्‍या साहसी जिभेचे नाव म्हणजे इसाप.

माणसांचा बाजार


जगाच्या बाजारात कधी काळी माणसांचा बाजार भरत असे, माणसांची खरेदी होत असे. यातुन सरदार उमराव धनिक गुलाम म्हणुन माणसे विकत घेत असत. आजच्या शतकातही या घटना सुरु आहेत. इसापच्या तत्कालीन शतकात त्याची विक्री करण्यात आली. गुलाम निवडतांनासुध्दा ते सक्षम, उमदे, देखणे निवडण्याची व्यवहारी रीत असतांना विचित्र चेहर्‍याचा, खुजा, अनेक व्यंग असलेला इसाप हा या निवडीत एक न खपणारा गुलाम होता.

जिब्राल नावच्या गुलामांचा व्यापार करणार्‍या दलालाने प्रथम त्याला खरेदी केले, त्याने अनेक गुलामांची आयात - निर्यात करुन उलाढाल केली, मात्र प्रत्येक सौद्यात इसाप हा माल ग्राहकाने नाकारल्याने त्याच्या कोठ्यातच राही. सुरवातीला नमुन्याचा माल म्हणून जिब्रालने इसापची विक्री होत नाही याबद्दल नाराज न होता गुलामांवर देखरेख करण्याची कामगिरी त्याच्यावर सोपविली.

पुढे तो या कामात तरबेज झाला आणि न खपणार्‍या या गुलामाने आपल्या मालकाला फायदेशीर ठरणारे व जास्त नफा मिळवुन देणारे गुलाम खरेदी करुन मालकाचा विश्वास संपादन केला. कोणत्याही सौद्यात खरेदीदार गिर्‍हाइकाने ज्याच्याकडे ढुंकुन पाहीले नाही अशा इसापने अचुक निवड करुन खरेदी केलेले गुलाम व त्यातुन यशस्वी झालेल्या व्यवसायामुळे मालकाची त्याच्यावर मर्जी बसली आणि त्याचे श्रम कमी झाले.

जिब्रालने गुलामच्या खरेदी - विक्रीसाठी सल्लागार म्हणुन त्याची निवड केल्यामुळे मालकाच्या बरोबरीने उठण्या-बसण्याची व इतर गुलामांच्या तुलनेत बादशाही जीवन जगण्याचे भाग्य इसापला प्राप्त झाले. खरेदी करुन आणलेल्या गुलामांच्या कळपातील लोकांच्या खाण्यापिण्याची जबाबदारी इसाप सांभाळीत असे. जेवणातील पंगतीत बसलेल्या गुलामांना स्वहस्ते पोटभर खाऊ घालुन त्याने गुलामांची सेवा केली. वेळोवेळी आलेले सारे गुलाम इसापला देवमाणुस म्हणुन ओळखु लागले.


हाताने कष्ट कराल तर गुलाम व्हाल, हातात शस्त्र घ्याल तरच तुमची भाकरी तुम्हाला शोधता येईल.
- इसाप


सावकार मालकाची चाकरी व गुलामांची सेवा या भुमिका बजावतांना अंतर्मुख झाला. यातुन त्याचे सुप्त व्यक्तिमत्व प्रगट होऊ लागले. आपली खरी भुमिका कोणती याचा तो मनोमनी शोध घेऊ लागला. यातुन त्याचे साक्षात्कारी अंतरंग प्रगट होऊ लागले. यातुन गुलामांच्या भल्यासाठी आपल्याला काहीतरी करता आले पाहीजे हा भाव त्याच्यात जागृत झाला. गुलामांच्या गुलामगिरीची काळजी वाहणारा जगातला इसाप हा पहिला गुलाम असे वलय त्याच्या व्यक्तिमत्वातुन साकार होत गेले. गुलाम हा प्रथम माणुस आहे, त्याला माणुसाप्रमाणे वागविले जावे अशी मागणी करणारा इसाप हा जगातला पहिला गुलाम समजला जातो. राजेशाही सरंमजामशाही हुकमी राजवटीत गुलामांची बाजु घेण्याचा प्रयत्न करणे हा पोरखेळ नव्हता.

साम्राज्यवाद


साम्राज्यवाद्यांच्या मेंदुला बधिर करण्याची हिंमत जेथे साम्राज्यवादी करु शकत नव्हते अश्या काळ्या युगात कि ज्यावेळी श्रमाचे मुल्य फक्त भाकर ठरविली गेली त्या काळात इसापने गुलामांचे नेतृत्व करावे ही अदभुत गोष्ट होती. गुलामांना मन, भावना, अंत:करण असते याचा शोध घेण्याची जगाला सवड नव्हती अशा काळात इसापने आपल्या चौकस बुद्धीने, शब्द कटाक्षाने बुद्धीवंतांना हैराण करुन सोडले.

मालकाने गुलामांना कसे वागवावे, त्यांच्याकडून किती कामे करुन घ्यावीत, त्यांना शारीरिक क्लेश न देता, त्यांचे कुपोषण होऊ न देता त्यांच्या श्रमाच्या मोबदल्यात त्यांना किमान समाधान मिळावे असा सामाजिक न्याय मिळावा याचा इसापने सतत आग्रह धरला. त्यामुळे कधी कधी त्याचा मालक जिब्राल येत असे, मात्र जगावेगळ्या गोष्टी सांगणारा इसाप हा श्रम करणार्‍या वर्गाचा लायक प्रतिनिधी असल्याची त्याची ख्याती दिवसेंदिवस जास्त बळकट होत गेली तोपर्यंत परिश्रमी राष्ट्रात शेतीभाती श्रमाची कामे व मळे तळे यात मोठ्या संख्येने विकत घेतलेल्या गुलामांवर शारीरिक व मानसिक छळ देत असत. इसाप कोण होता?

विलायती राष्ट्रात तोपर्यंत मजुर संघटनेचा जन्म झालेला नव्हता. अशा काळात इसापने गुलामांच्या जीवनाचा आराखडा तयार करुन समाजाने त्यांना योग्य सन्मान द्यावा अशी जगातली पहिली मागणी केली. या मागणीने शासनकर्ते, राज्यकर्ते हादरले व साम्राज्यवादाचे लक्ष गुलामांच्या जीवनाकडे वेधले. हा प्रयोग यशस्वी करुन दाखविणारा इसाप हा तत्कालीन कामगारांचा लीडर.

गुलामाची वेदना


इसापने गुलामाची वेदना स्वत: अनुभवली होती, त्याचे शुन्य जीवन मालकाच्या हाती असलेले गुलामांचे जीवनसुत्र पाहताना इसापचे गुलाम मन बंड करुन उठले. गुलामांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात इसाप हे नाव इतके वरचढ होते की जवळपास सर्वच टोळ्यातील असतील-नसतील ते गुलाम आपल्या मालकाच्या शब्दाऐवजी इसापच्या आज्ञेसाठी आतुर होते. इसाप कोण होता?

जगातील गुलामांची संपादन केलेली इच्छा हे इसापचे मोठे भांडवल होते. आपण खरेदी केलेले गुलाम आपले ऐकतात हा अनुभव सर्व मालकांना होता मात्र खरेदी न करता जगातले सारे गुलाम इसापचे ऐकतात आणि या शक्तीचा उपयोग इसापने केला तर श्रीमंत लोकांना गडी नोकर मिळणार नाही शिवाय ऐषारामी जीवन सोडुन अघोर कष्टाची कामे करावी लागतील या चिंतेने श्रीमंत वर्ग ग्रासला गेला.

या बदलामुळे इसापची धनिक वर्गावर जोरदार छाप बसली. इसापच्या मागणीप्रमाणे त्याच्या नियमाने गुलामांना वागणुक देण्यात येईल अशा अटी बड्या-बड्यांना गुलामांसमोर कबूल कराव्या लागल्या. दरम्यान श्रम करणार्‍या हाताच्या मुठीत इसापनीतीमुळे हक्क व कर्तव्य यांचे सामर्थ्य प्राप्त झाले. इसाप कोण होता?

खरी हुकुमशाही


इसाप नेहमी म्हणत असे भाकरी ही जीवनातली खरी आहे त्यामुळे या भाकरीवर दुसर्‍याचा ताबा असावा हीच खरी हुकुमशाही आहे. आपली भाकरी आपल्या ताब्यात असली तर ती राज्याच्या ऐश्वर्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. भाकरीवर कुणाची मालकी असावी ही गोष्ट गैर असून सर्वांसाठी भाकरी हीच यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली समजावी. संपत्तीमुळे गरीबी वाढते यासाठी गरीबीचे प्रमाण कमी करणे गरजेचे समजून ह्या मोबदल्यात श्रीमंतीची संख्या घटली पाहिजे यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी गुलामांनी ठेवावी नाहीतर पुढच्या पिढ्यांना गुलामगिरीत रहावे लागेल.

श्रीमंतवर्ग गुलामगिरींना जन्म देत असतो यासाठी या वर्गाचे संतती नियमन म्हणजे गुलाम आपले जन्माला घालवण्याची प्रक्रिया शब्दांनी नव्हे तर शस्त्रांनी रोकली पाहिजे. हातात शस्त्र घेताच तुमची भाकरी तुम्हाला शोधत येईल हा विश्वास म्हणजे इसापनीती.ग्रीक नीतिकथाकार इसाप यांच्या इसापनीती कथा:


- अनंत पुंजाजी दळवी (घोटी, इगतपुरी)
२८ डिसेंबर २००५

अभिप्राय

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,5,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1368,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1106,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,7,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,2,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,8,निसर्ग कविता,35,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,21,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,5,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1149,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: इसाप कोण होता? (ग्रीक नीतिकथाकार)
इसाप कोण होता? (ग्रीक नीतिकथाकार)
इसाप कोण होता? - मुळात गुलाम मात्र ग्रीक नीतिकथाकार असलेल्या इसाप आणि त्याच्या विचारांबद्दल विस्तृत माहिती देणारा लेख,
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR47qCAPn2GjYNQKX06Z0QDp0SEq3VW5oUD7c24ncl98k2fBnTSClpPNz5TB9zKpl3xALqM9liGhsrWei6GlfsVp8zyJvBv0w0isXVbLY3W2KpqEaZ7nIEPXE1UV3yS8fm01TZhtUfUD_XexKjFS4N8CUaV_Px5twMp5jQl6IBoFww2FMT6mK3vNm9lA/s1600-rw/who-is-isap-aesop.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR47qCAPn2GjYNQKX06Z0QDp0SEq3VW5oUD7c24ncl98k2fBnTSClpPNz5TB9zKpl3xALqM9liGhsrWei6GlfsVp8zyJvBv0w0isXVbLY3W2KpqEaZ7nIEPXE1UV3yS8fm01TZhtUfUD_XexKjFS4N8CUaV_Px5twMp5jQl6IBoFww2FMT6mK3vNm9lA/s72-c-rw/who-is-isap-aesop.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2022/11/who-is-isap-aesop.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2022/11/who-is-isap-aesop.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची