Loading ...
/* Dont copy */

आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य)

आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य) - स्वयंपाकामध्ये आहाराचे असलेले महत्त्व याबद्दल विस्तृत माहिती देणारा लेख आहार आणि स्वयंपाक.

आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य)

आहार आणि स्वयंपाक विषयी दोन परस्परविरोधी टोकांतून बोललं जातं...


आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य)

जेवणात काय पदार्थ असले व ते किती खाल्ले म्हणजे आपल्या कुटुंबातील माणसांचे व आपले स्वतःचे आरोग्य नीट राखता येईल, आपल्या मुलांची वाढ उत्तम होईल व काम करण्यास उत्साह राहील, असा बायकांपुढं प्रश्न असतो.

Article for importance of Diet and Cooking in our life.जगण्याकरिता खाल्ले हे पाहिजेच. पण नुसतं जगायचं हा हेतू आपल्यापुढं नसतो. जेवणात काय पदार्थ असले व ते किती खाल्ले म्हणजे आपल्या कुटुंबातील माणसांचे व आपले स्वतःचे आरोग्य नीट राखता येईल, आपल्या मुलांची वाढ उत्तम होईल व काम करण्यास उत्साह राहील, असा बायकांपुढं प्रश्न असतो. अलीकडील १० - १५ वर्षात तर हा प्रश्न जास्तच भेडसावू लागला आहे. कारण एकतर महागाई आणि दुसरं म्हणजे आहाराविषयी दोन परस्परविरोधी टोकांतून बोललं जातं.

एका टोकाला आपला पारंपारिक धान्यप्रधान आहार! तो शेकडो वर्षे आपण घेत आलेलो आहोत व त्याच्या श्रेष्ठत्वाबद्दल गीता, ज्ञानेश्वरी अशा ग्रंथामध्ये विवेचन केलं आहे. तर दुसऱ्या टोकाला प्राणिजन्य पदार्थांचा समावेश असलेला पाश्चात्त्यांचा आहार. त्यात पदार्थांवर प्रक्रिया करण्यात जास्त भर असतो. पाश्चात्त्यांनी शास्त्रात केलेल्या प्रगतीवर भारून जाऊन त्यांचा आहार आपल्यापेक्षा जास्त श्रेयस्कर मानण्याकडं साहजिकचं आपला कल होतो.

आधुनिक आहारशास्त्राचा जन्म


खरं म्हणजे पाश्चात्त्यांचा आहार १०० - १५० वर्षांपूर्वी आपल्या सारखाच होता. पण जसजशी औद्योगिक क्रांती होत गेली व खेड्यातील लोक शहराकडे खेचले जाऊ लागले, तसतसे जे पदार्थ प्रक्रिया करून जास्त टिकतील ते आहारात येऊ लागले. उदाहरणार्थ, हातसडीच्या तांदळाऐवजी लोक पॉलिश केलेले तांदूळ वापरू लागले. तसेच गुळाऐवजी साखर वापरू लागले. गव्हाचा कोंडा टाकून पिठाचा वापर होऊ लागला. पण या अशा बदलामुळेच यातील बरेच बद्दल इष्ट नाहीत हे कळून चुकलं व यातूनच आधुनिक आहारशास्त्राचा जन्म झाला. तांदळावर प्रक्रिया झाल्यामुळं त्यातील ‘क’ जीवनसत्त्व आपण गमावलं. जे तांदळाबाबत आढळून आलं तेच इतर पदार्थांबाबतही आढळलं व अशा पदार्थांना तंत्रशास्त्राच्या मदतीनं जीवनसत्त्वांची जोड देण्याची प्रथा पडली.

गेल्या ५० वर्षांमध्ये तर आणखीनच बदल झाला. आर्थिक उन्नतीबरोबरच पाश्चात्त्यांच्या आहारात प्राणिज पदार्थ जास्त येऊ लागले व त्याबरोबरच त्यांच्या मुलांची वाढ झपाट्यानं होते असं दिसून आलं. जपानमध्ये पण हेच दिसून आलं. जो फरक शारिरीक वाढीबाबत आढळून आला तोच फरक आर्थिक परिस्थितीत आढळून आला आणि यातूनच आपली आर्थिक उन्नती न होण्याचं कारण निकृष्ट आहार तर नाही ना? अशी शंका निर्माण झाली. आपला आहार शास्त्रीयदृष्ट्या कितपत योग्य आहे व त्यात काय बदल केले असता तो जास्त पोषक होईल हे कळून घ्यायची उत्सुकता जागृत झाली.

अन्नाचे घटक


आहार शास्त्राच्या दृष्टीने अन्नाचे पाच घटक पडतात; ते म्हणजे पिष्टमय (कर्बोदके) पदार्थ, प्रथिने, स्निग्ध पदार्थ, जीवनसत्त्व व खनिजं. यातील पहिल्या तीन घटकांतून आपल्याला उष्मांक मिळतात व त्याबरोबरच जीवनसत्त्व व खनिजं पण मिळतात. या दृष्टीकोनातून बघितलं तर असं आढळतं की, पाश्चात्त्यांचा आहार आपल्यापेक्षा पुष्कळच जास्त आहे. ते जास्त उष्मांक घेतात एवढंच नव्हे तर त्यांच्या आहारात प्रथिनं आपल्या दुप्पट असतात व प्रथिनांचा दर्जापण चांगला प्रतीचा आहे. साहजिकच आपण संभ्रमात पडतो की, आपल्या आहारातील न्यूनता प्रथिनामुळंच उद्भवली असली पाहिजे. ‘युनो’ (UNO) ने तर खरोखरच असा निष्कर्ष काढला व सांगितलं की आपला आहार प्रथिन निकृष्ट आहे आणि या निकृष्टतेचे प्रमाण ४० ते ५० टक्के आहे व जोपर्यंत अशी ही वस्तुस्थिती आहे तोपर्यंत आपली आर्थिक, सामाजिक व शारिरीक उन्नती होणे अशक्य आहे.

अपुऱ्या आहाराचा परिणाम


सत्कृतदर्शनी हा निष्कर्ष पटण्याजोगा दिसला. पण खोलात गेलो असता वस्तुस्थिती निराळी आहे असं दिसून आलं. आपल्या आहारातील प्रथिनांचा दर्जा व प्रमाण कमी आहे हे जरी खरे असले तरी त्याचा अर्थ पोषणासाठी जरूरी ती प्रथिने आपल्या आहारातून सहज मिळत नाहीत असा नाही. लहान मुलांना त्यांच्या वाढीकरता जास्त प्रथिने लागतात हे खरे, पण ती सुद्धा आपल्या आहारातून सहज पुरविली जातात. आईचे दूध मुलाच्या वाढीला उत्कृष्ट असते हे जगत्मान्य आहे पण आईच्या दुधातसुद्धा ५ ते ६ टक्क्यांपेक्षा उष्मांक रूपानं अधिक प्रथिनं नसतात. पण हे मात्र खरं की प्रथिनांचं उपयोजन होण्यास माणसाला पुरेसे उष्मांक मिळणं अवश्यक आहे आणि इथंच गरिबीमुळं अडचण भासते. जो थोडी प्रथिन निकृष्टता देशात दिसते ती अपुऱ्या आहारामुळे दिसून येते.

प्रथिनांचे प्रमाण कमी आहे म्हणून नव्हे. जिथं मिळकतच अपुरी आणि त्यातून ३ - ४ वर्षातून कुठल्या ना कुठल्या भागात अवर्षण तिथं आहारशास्त्र थोटंच पडतं. पण पुरेसा आहार म्हणजे माणसाची जी सरासरी उष्मांकाची गरज असते, तितकाच ती घेतला पाहिजे असे नव्हे; किंबहुना पुरेसा किंवा पोटभर आहार याचा अर्थ “दोन घास कमीच खावेत पण जास्त खाऊ नये.” मात्र आहारातून मिळणारा एकूण उष्मांक किमान मर्यादेपेक्षा कमी असता कामा नये. सरासरी गरजेपेक्षा कमी खाणारे सर्व लोक उपाशी व निकृष्ट हे विधान चुकीचं आहे.

अपुरा आहार


अपुरा आहार हे एकच निकृष्टतेचं कारण नाही. तितकंच महत्त्वाचं कारण वारंवार होणारा डायरिया (जुलाब), गॅस्ट्रो इत्यादी रोगांपासून होणारा आजार! बालपणी विशेषतः पहिल्या १ - २ वर्षांत सरासरी ४ - ५ वेळा तरी मुलाला हगवणीसारखे विकार होतात व प्रत्येक वेळेस ५ - ६ दिवस आजारपणात गेल्यामुळे मुलांच्या भुकेवर व वाढीवर परिणाम होतो. हे विशेषकरून गरिबांमध्ये आढळून येते. कारण लगेच उपचार करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असते. मात्र एकदा या आजाराला तोंड दिलं की पुढे मुलं चांगली वाढतात. ती लहान दिसतील पण निरोगी असतात. कारण जन्मजातच माणसामध्ये अशी एक “यंत्रणा” असते की जी, ज्याप्रमाणे रक्तातील शर्करा एका विशिष्ट मर्यादित राहते, त्याप्रमाणेच उष्मांक समतोल (Energy Balance) एका “विशिष्ट मर्यादेत” ठेवते.

माणूस लहान असेल पण जोपर्यंत ही यंत्रणा दक्ष असते तोपर्यंत तो निकृष्ट म्हणता येणार नाही. दिसावयास लहान किंवा मोठा हे जितकं त्याच्या अनुवंशिकतेवर आणि आहारावर अवलंबून असतं, तितकचं आजारपणास वाया जाणाऱ्या दिवसांवर पण अवलंबून असतं. पण आहार कमी असो वा आजारपणात वाया जाणारे दिवस जास्त असोत जोपर्यंत हे कमी - जास्तपण “विशिष्ट मर्यादित” असते तोपर्यंत त्याच्या वजनावर आरोग्यावर व कार्यक्षमतेवर परिणाम होत नाही. आपण जितके जास्त खाऊ, जितकी जास्त प्रथिने, जीवनसत्त्वं घेऊ तितकी आपली कार्यक्षमता व उत्साह जास्त ही विचारसरणीपण चुकीची आहे.

माणूस हा वर सांगितल्याप्रमाणे ‘Homeostatis’ आहे, त्याचा उष्मांक समतोल कमी-जास्त होतो पण मर्यादित असतो. काही विशिष्ट कारणामुळे हा समतोल मर्यादेबाहेर गेला तर ह्या जन्मजात यंत्रणेमुळे माणूस निरोगी असल्यास आपोआप पूर्वस्थितीत येतो. जसे आहार किमान मर्यादेपेक्षा कमी घेतल्यास ‘निकृष्टता’ येते. तसेच आहार जरुरीपेक्षा जास्त म्हणजे कमाल मर्यादपेक्षा जास्त झाल्यास वजन वाढून स्थूलपणा येतो.

जरूरीपेक्षा जास्त आहार वाईटच


लठ्ठपणा, रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार इत्यादींचे प्रमाण पाश्चात्त्य देशात वाढत आहे. त्याचा उगम गरजेपेक्षा जास्त घेतल्या जाणाऱ्या आहारात आहे. नुसता उष्मांकच जास्त नाही, तर जरुरीपेक्षा जास्त प्रमाणात प्रथिने व स्निग्ध विशेषतः संपृक्त स्निग्धांचे सेवन! तसेच साखरेचे आहारातील फाजील प्रमाण व पिष्टमय पदार्थांवर फाजील प्रक्रिया! एकूणच त्यांच्या आहारात ५० हून अधिक उष्मांक पोकळ (Empty) असतात. म्हणजे त्यात क्षार व जीवनसत्त्वे यांचा जवळजवळ अभावच असतो. पण ह्या अभावामुळे खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या उद्योगधंद्यांना जीवनसत्त्वे, खनिजे व आमिनोआम्ल यांची जोड देण्याची संधी मिळते. आपणही तसेच करावे असे आपल्याला, आपल्याला म्हणण्यापेक्षा पाश्चात्त्यविज्ञानाचे अंधानुकरण करणाऱ्यांना वाटते.

चटक लावणाऱ्या अशा तऱ्हेच्या आहारावर नियंत्रण घालणे कठीण जाते व मग त्यावर आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राच्या मदतीने औषधोपचार करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. हे सर्व पाश्चात्त्य विचारसरणीला मानवते व त्यांचा खिशाला परवडते पण! आपल्याला ते परवडणार नाही आणि इष्टही नाही. पाश्चात्यांच्या आहार व औषधोपचारबद्दल जाहिरातवजा जे सांगितले जाते त्याचा उद्देश आधुनिक तंत्राच्या सहाय्याने तयार केलेल्या नवनवीन खाद्यपेये, प्रथिन-भुकट्या, टॉनिके, औषधे इत्यादीबद्दल मागणी वाढविण्यापलीकडे असूच शकत नाही. निदान आधुनिक आहार शास्त्रात तरी ह्याला पुरावा नाही. खिशाला परवडत असेल तर मांस, मटण, मासे जरुर खावेत पण ते खाणे आवश्यक आहे असे मात्र नाही.

समतोल आणि स्वस्त आहार


मग आहारशास्त्राच्या दृष्टीने काय केले असता आपला पारंपारिक आहार खिशाला परवडेल व समतोलही राहील? ह्या प्रश्नाचे उत्तर दोन नियम पाळले की लगेच मिळू शकते. आपल्या आहाराचे सर्वसाधारण चार विभाग करता येतात. एक धान्य पदार्थांचा, दुसरा डाळ किंवा कडधान्यांचा, तिसरा भाजी व फळे यांचा आणि चौथा दूध व त्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांचा. ह्या प्रत्येक भागातून आपण एक पदार्थ निवडावा. पहिला नियम म्हणजेच आहारात शक्य तितके निराळे पदार्थ असावेत. धान्य पदार्थांचे महत्त्व हे की, आपल्याला लागणारा उष्मांक व प्रथिने बहुतांशी यातून मिळतात आणि त्याबरोबर जरूर ती जीवनसत्त्वे विशेषकरून ‘B’ जीवनसत्त्व आणि सेल्युलोज पण मिळतात.

कडधान्यांचे महत्त्व


कडधान्यांचे महत्त्व असे की आहारात घेतल्या जाणाऱ्या धान्यपदार्थांतुन (उदा. नाचणी इ.) प्रथिने कमी पडली तर विशेषतः लायसिन आम्ल कमी पडले तर त्याची भरपाई करणे हे होय! तसेच भाजी व फळे यांचे महत्त्व त्यातील जीवनसत्त्वे व खनिज पदार्थात आहे आणि दुधाचे महत्त्व कॅल्शियम व लोह इ. कमी पडले तर त्यांची भरपाई करणे हे होय! (आहार किमान मर्यादेपेक्षा कमी मिळाल्याने मुलांची वाढ खुंटते आणि निकृष्टताही येते. गरिबांच्या मुलांमध्ये याचे प्रमाण जास्त आढळते.)

दुसरा नियम म्हणजे आहार पोटभर असावा म्हणजेच पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे दोन घास कमीच असावा. वरील दोन नियमानुसार होणारा आहार आपल्याला २ ते ३ रुपयांपर्यंत मिळू शकतो मग आपला आहार झुणका-भाकर, डाळभात, किंवा खिचडी सारख्या धान्यमय पदार्थांचा असो. त्यातून आपल्याला जरूर ती जीवनसत्त्व, क्षार व प्रथिनेसुद्धा मिळू शकतात.

एवढे दोन नियम जर पाळले तर मग अमुक एक भाजीपेक्षा तमुक भाजी श्रेष्ठ, अमुक एक तेल, तमुक एका तेलापेक्षा श्रेयस्कर किंवा अमुक एक पदार्थ तमुक पदार्थापेक्षा प्रथिनसंपन्न, तसेच बाजारात मिळणारी टॉनिके, बिस्किटे, ह्यांच्याकडे लक्ष देण्याची जरूरी नाही. पाश्चात्त्यांची गोष्ट निराळी. त्यांना वर सांगितल्याप्रमाणे जास्त गंभीर रोगांना तोंड द्यावे लागते आणि ह्या गंभीर रोगांचे मूळ कारणच फाजील प्रमाणात घेतला जाणारा आहार हे आहे तेथे.


मराठीमाती डॉट कॉम संपादक मंडळ
२००२ । मराठीमाती डॉट कॉम । पुणे
संपादक मंडळाद्वारे विविध विभागांतील साहित्याचे संपादन, पुनर्लेखन आणि संदर्भासहित नवीन लेखन केले जाते.

अभिप्राय

माझा बाप्पा
माझा बाप्पा (मातीतून घडविलेल्या आपल्या पर्यावरणपूरक बाप्पाची छायाचित्रे)
नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,4,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1357,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1097,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,6,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,14,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनं कविता,1,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,25,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,251,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,10,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री शिंदे-कांबळे,1,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,69,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,11,निवडक,7,निसर्ग कविता,35,निसर्ग चाटे,1,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,3,पुडिंग,10,पुणे,13,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,1,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,10,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,8,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,8,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,18,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,1,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1140,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,27,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,47,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,286,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,147,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,304,महाराष्ट्र फोटो,10,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,90,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,10,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,112,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,20,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,2,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
item
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य)
आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य)
आहार आणि स्वयंपाक (आरोग्य) - स्वयंपाकामध्ये आहाराचे असलेले महत्त्व याबद्दल विस्तृत माहिती देणारा लेख आहार आणि स्वयंपाक.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCtQC4Iyvq8OLdXIOEZmY1d9xaYtWbCyLR4RnnmrgvnuxAZlQEu5kLbbgtZuMyB4AHFLsJqqAGDUqiNxBwiNzLkLdIayydmo1dXCQI8gz0DsU_zkPKWHifA5y3h3TwUNObxiqeBDYr5286DZl45triIts_WNbyqKklwiGB73LcnYQ-Jncjn9LPRAQQIA/s1600-rw/diet-and-cooking.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCtQC4Iyvq8OLdXIOEZmY1d9xaYtWbCyLR4RnnmrgvnuxAZlQEu5kLbbgtZuMyB4AHFLsJqqAGDUqiNxBwiNzLkLdIayydmo1dXCQI8gz0DsU_zkPKWHifA5y3h3TwUNObxiqeBDYr5286DZl45triIts_WNbyqKklwiGB73LcnYQ-Jncjn9LPRAQQIA/s72-c-rw/diet-and-cooking.webp
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/2022/07/diet-and-cooking.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/2022/07/diet-and-cooking.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची