लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता)

लाभले आम्हास भाग्य - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांची लोकप्रिय कविता लाभले आम्हास भाग्य.
लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता)
लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.
लाभले आम्हास भाग्य - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांची लोकप्रिय कविता लाभले आम्हास भाग्य.

लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी जाहलो खरेच धन्या एक तो मराठी धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी आमुच्या मनामनात दंगते मराठी आमुच्या रगरगात रंगते मराठी आमुच्या उरा उरात स्पंदने मराठी आमुच्या नसानसात नाच ते मराठी आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी आमुच्या घराघरात वाढते मराठी आमुच्या कुळा कुळात नांदते मराठी येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी येथल्या दिशादिशात दाट ते मराठी येथल्या नगानगात गर्जते मराठी येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी येथल्या वनावनात गुंजते मराठी येथल्या तरुलतात साजते मराठी येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी येथल्या नभामधून वर्षते मराठी येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी येथल्या चराचरात राहते मराठी पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी हे असे कितीक खेळ पाहते मराठी शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी

- सुरेश भट

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.